Det medisinske fakultet

Obstetrisk og gynekologisk avdeling

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Albrechtsen, S.; Heuch, Ivar; Kvåle, G.
Epithelial ovarian cancer and full-term pregnancies (abstract). Norsk
epidemiologi. 6(suppl 3): 15 1996. ISSN 0803-4206

2
Albrechtsen, S.; et al.,
Planned vaginal breech delivery at term. Abstract P332. Acta obstetricia et
gynecologica Scandinavica. 75 (suppl 162): 95 1996. ISSN 0300-8835

3
Bergsjø, Per Bjarne
Abortlov og legerolle. Lederartikkel. Tidsskrift for Den norske lægeforening.
116: 1207-1208 1996. ISSN 0029-2001

4
Bergsjø, Per Bjarne
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Et internajsonalt
vitenskaplig medisinsk spesialtidsskrift fra Norden. Nordisk medicin. 9: 322
1996. ISSN 0029-1420

5
Bergsjø, Per Bjarne
Action against AIDS. - Publikasjon fra Kvinneklinikken, Haukeland Sykehus. -
Senter for internasjonal helse, UiB 27: 176 s. 1996.

6
Bergsjø, Per Bjarne
Fritt frem for kvakksalvere. Korrespondanseinnlegg. Tidsskrift for Den
norske lægeforening. 116: 3856 1996. ISSN 0029-2001

7
Bergsjø, Per Bjarne; Daltveit, A. K.
Fødeinstitusjoner og fødsler i norske fylker i begynnelsen av 1990-årene.
Tidsskrift for Den norske lægeforening. 116: 1591-1594 1996. ISSN 0029-2001

8
Bergsjø, Per Bjarne; Seha, A. M.; Ole-King´Ori, N.
Hemoglobin concentration in pregnant women. Experiences from Moshi,
Tanzania. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 75: 241-244 1996.
ISSN 0001-6349

9
Bergsjø, Per Bjarne
Kvinnen bestemmer om hun vil ha veiledning. Leserbrev. Tidsskrift for Den
norske lægeforening. 116: 1616-1617 1996. ISSN 0029-2001

10
Bjørge, L.; Jensen, T. Skeie; Kristoffersen, E. K.; Ulstein, Magnar Knut;
Matre, R.
Identification of the Complement Regulatory Protein CD59 in Human Colostrum
and Milk. Am J Repr Immunol. 35: 43-50 1996. ISSN 8755-8920

11
Dæhlin, Lars; Ulstein, Magnar Knut; Thorsen, Thor Elias; Høisæter, Per Åge
Follow-up after torsion of the spermatic cord. Scandinavian Journal of
Urology and Nephrology. Supplementum. 79: 139-142 1996. ISSN 0300-8886

12
Gjelland, K.; Kiserud, Torvid
Problematisk tumordiagnostikk under svangerskap. Ein kasuistikk. Øyer
1996-03. Norsk Forening for Ultralyd-Diagnostikk, Årsmøte.

13
Haram, K.; Thordarson, H.; Nedrebø, B. G.; Reigstad, H.
Diabetes mellitus hos gravide. Tidsskrift for Den norske lægeforening. 116:
3452-3458 1996. ISSN 0029-2001

14
Haram, K.; Thordarson, H.; Nedrebø, B. G.; Reigstad, H.
Svangerskapsdiabetes. Tidsskrift for Den norske lægeforening. 116: 3459-3464
1996. ISSN 0029-2001

15
Hordnes, Knut; Tynning, T.; Kvam, A. I.; Jonsson, Roland; Haneberg, B.
Colonization in the rectum and uterine cervix with group B streptococci may
induce specific antibody responses in cervical sercretions of pregnant
women. Infection and Immunity. 64: 1643-1652 1996. ISSN 0019-9567

16
Hordnes, Knut; Tynning, T.; Kvam, A.I.; Jonsson, Roland; Haneberg, B.
Colonization in the rectum and uterine cervix with group B streptococci may
induce specific antibody responses in cervical secretions of pregnant
women. Infection and Immunity. 64: 1643-1652 1996. ISSN 0019-9567

17
Hordnes, Knut; et al.,
Emergency McDonald cerclage with application of stay sutures. Abstract P329.
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 75(suppl 162): 94 1996. ISSN
0300-8835

18
Hordnes, Knut; Askvik, Kjell; Dalaker, K.
Emergency McDonald cerclage with application of stay sutures. Abstract P329.
European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology. 64:
43-39 1996. ISSN 0301-2115

19
Irgens, L. M.; von Düring, V.; Maltau, J. M.; Forsdahl, F.; Åbyholm, T.;
Kolvik, R.; Ertzeid, G.; Steier, A.; Baste, V.
Pregnancy outcome after in vitro fertilization (IVF) in Norway 1988-91 .
Abstract. Norsk epidemiologi. 6(suppl 3): 31 1996. ISSN 0803-4206

20
Iversen, Ole-Erik
Hormone Replacement treatment (HRT) of patients with ovarian cancer .
Abstract S006. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 75(suppl 162):
8 1996. ISSN 0300-8835

21
Iversen, Ole-Erik; Istre, O; Winge, T
Meno-metrorragi. Veileder i Generell Gynekologi. Red. Dalaker, Knut. Den
norske lægeforening, Lysaker 1996. ISBN 82-90921-31-4

22
Iversen, Ole-Erik
P-pillen i storm - igjen! Tidsskrift for Den norske lægeforening. 116: 16
1996. ISSN 0029-2001

23
Iversen, Ole-Erik; et al.,
Survival of ovarian cancer in Norway 1964-94. Abstract P266. Acta
obstetricia et gynecologica Scandinavica. 75(suppl.162): 71 1996. ISSN
0300-8835

24
Iversen, Ole-Erik; Nilsen, Stein Tore
The recent pill scare and number of legal abortions i Norway. Acta
obstetricia et gynecologica Scandinavica. 75: 690-691 1996. ISSN 0001-6349

25
Iversen, T.
Health registries. Ethics and security. Acta obstetricia et gynecologica
Scandinavica. 75: 875-876 1996. ISSN 0001-6349

26
Iversen, T.
Terminology, treatment and follow-up in preinvasive cervical cancer .
Abstract S065. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 75(suppl 162):
29 1996. ISSN 0300-8835

27
Kiserud, Torvid
Fetal venous blood flow. Abstract S012. Acta obstetricia et gynecologica
Scandinavica. 75(suppl 162): 10 1996. ISSN 0300-8835

28
Nilsen, Stein Tore; Iversen, Ole-Erik
Negativ omtale av p-piller - økning av antall svangerskapsabrudd. Tidsskrift
for Den norske lægeforening. 116: 3486-3488 1996. ISSN 0029-2001

29
Rasmussen, Svein; Irgens, Lorentz M.; Bergsjø, Per Bjarne; Dalaker, K.
Perinatal mortality and case fatality after placental abruption in Norway
1967-1991. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 75: 229-234 1996.
ISSN 0001-6349

30
Tandberg, A.; et al.,
Retained placenta, incidence and clinical significance. Abstract P325. Acta
obstetricia et gynecologica Scandinavica. 75(suppl 162): 92 1996. ISSN
0300-8835

31
Trovik, J.; Haram, K.; Berstad, A.; Flaatten, H.
Nasoenteral sondeernæring ved hyperemesis gravidarum. Et alternativ til
parental ernæring. Tidsskrift for Den norske lægeforening. 116: 2442-2444
1996. ISSN 0029-2001

32
Ulstein, Magnar Knut
Semen quality - has it changed during the last decades? Acta Obstetricia et
Gynecologica Scandinavica. 75: 201-202 1996. ISSN 0001-6349

33
Ytrehus, Y.
Utredning og behandling av kvinner med lekkasjeplager. Sykepleien. 11: 50-53
1996. ISSN 0039-7628

34
Øian, P.; Ag, E.; Hansen-Krone, A.; Rasmussen, S.
Selection of a low-risk population for birth complication is possible.
Abstract P338. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 75(suppl 162):
97 1996. ISSN 0300-8835


<- forrigeinnholdneste ->