Det medisinske fakultet

Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Blokhus, Anne Marit; Høiland, H.; Gjerde, M.I.; Ersland, E.K.
Adsorption of SDS on kaolin from different alcohol-water mixtures. KJ.
Colloid Interface Science. 179: 625 1996.

2
Ersland, Lars; Rosen, Gunnar; Lundervold, Astri J; Smievoll, Alf Inge;
Tillung, Terje; Sundberg, Haakan; Hugdahl, Kenneth
Phantom limb imagery fingertapping causes primary motor activation: An fMRI
study. NeuroReport. 8: 207-210 1996-12.

3
Ibrahim, Salah Osman; Johannessen, Anne Christine; Idris, Ali M; Hirsch,
J.-M.; Vasstrand, Endre N; Magnusson, B; Nilsen, Rune
Immunohistochemical detection of p53 in non-malignant and malignant lesions
associated with snuff dipping in the Sudan and Sweden. International Journal
of Cancer. 68: 1-5 1996. ISSN 0020-7136

4
Kråkenes, Jostein
[Tittel ringer jeg om]. Oslo 1996. Årsmøte i Norsk radiologisk forening.

5
Larsen, John Ludvig
Antall sykehjemsplasser i Bergen må økes! Bergens Tidende. 30 1996-02-22.

6
Larsen, John Ludvig; Kråkenes, Jostein
Radiologiske undersøkelser ved hodeskader. Tidsskrift for Den norske
lægeforening. 116: 20, 2464-2466 1996. ISSN 0029-2001

7
Møller, P.; Myrseth, E.; Jensen, Ø.; Pedersen, Paal-Henning; Larsen, J. L.;
Kråkenes, J.; Moen, G.; Smievoll, A. I.
Acoustic neuroma: observation, surgery or gamma-knife treatment. Acoustic
Neuroma and Skull Base Surgery. Kugler Publications, Amsterdam/New York 1996.

8
Smievoll, Alf Inge
Radiologisk evaluering av hodeskader. Oslo 1996. Årsmøte i Norsk radiologisk
forening.

9
Smievoll, Alf Inge
Tidlig diagnostikk av hjerneinfarkt. Oslo 1996. Årsmøte i Norsk radiologisk
forening.


<- forrigeinnholdneste ->