Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Smerter. Lærebok for helsepersonell. Red. Sunde, Bodil; Ulshagen, Torgeir. -
Ad Notam Gyldendal AS 1996. ISBN 82-417-0480-1

2
Brox, JI; Brevik, JI; Ljunggren, Anne Elisabeth; Staff, PH
Influence of anthropometric and psychological variables, pain and
disability on isometric endurance of shoulder abduction in patients with
rotator tendinosis of the shoulder. Scand J Rehabil Med. 28: 193-200 1996.

3
Brox, JI; Brevik, JI; Ljunggren, Anne Elisabeth; Bøhmer, AS; Staff, PH
Pain, impairment and disability in patients with chronic shoulder pain.
Vancouver 1996-08. International Association for the Study of Pain,
Vancouver, no. 37.

4
Graver, V; Ljunggren, Anne Elisabeth; Magnæs, B; Loeb, M; Lie, H
Is the outcome of traditional lumbar disc surgery related to the size of the
exposure? Acta Neurochirurgica (Wien). 138: 824-828 1996. ISSN 0001-6268

5
Graver, V; Ljunggren, Anne Elisabeth; Loeb, M
Outcome variables one year after lumbar disc surgery. Vancouver 1996-08.
International Association for the Study of Pain, Vancouver, no. 180.

6
Haugland, Kari Straume
Bekkenløsning hos gravide. Kartlegging av smerte og funksjon.
Brukerevaluering av et behandlingstiltak i gruppe. - Seksjon for
fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsmedis Universitetet i Bergen
1996.

7
Hestad, Knut; Aukrust, P.; Ellertsen, B.; Kløve, H.
Neuropsychological deficits in HIV-1 seropositive and seronegative
intravenous drug users (IVDUs): A follow-up study. JINS : Journal of the
International Neuropsychological Society. 2: 126-133 1996. ISSN 1355-6177

8
Høyvik, Dordi
Hvorfor får noen belastningslidelser og andre ikke? En epidemiologisk
tverrsnittsundersøkelse om individuelle forhold, arbeidsmiljø og tilfredshet
med livet blant servicearbeidere i Nordsjøen. - Seksjon for
fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet
i Bergen 1996.

9
Kaale, Bertel Rune
Nakkeskade: Reproduserbarheit av rørslemåling og konsekvensar av
nakkestilling ved påkøyrings-skader, og nakkeskader på anna grunnlag. Ein
pasient-kontroll studie. - Seksjon for fysioterapivitenskap, Institutt for
samfunnsmedis fag, Universitetet i Bergen 1996.

10
Ljunggren, A. E.
Natural history and clinical role of the herniated disc. The Lumbard Spine,
2nd ed. Red. Wiesel, S. W.; Weinstein, J. N.; Herkowitz, H.N.; Dvorak, D.;
Bell, G. R. W.B. Saunders, Philadelphia 473-91 1996.

11
Ljunggren, Anne Elisabeth; Malkia, E
Exercise programmes for subjects with low back disorders. Med Science Sports.
1996 6: 73-81 1996.

12
Moe-Nilssen, Rolf
Bevegelsesvitenskap - intet paradigme. Fysioterapeuten. Red. Hansen, Grethe.
Norske fysioterapeuters Forbund 63 63: 13, 21-2 1996. ISSN 0016-3384

13
Moe-Nilssen, Rolf; Ljunggren, Anne Elisabeth
Measuring gait on uneven surfaces. Abstracts. Red. Latash, Mark 90 The
Pennsylvania State University, University Park, PA, USA 1996-08-23.
Bernstein's traditions in motor control.

14
Nielsen, Lars-Lennart
Smertebilde ved bekkenløsningsplager om lumbalt skiveprolaps. - Seksjon for
fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet
i Bergen 1996.

15
Plyhn, Kari
"Hvis ingen går i fella, men passer seg for den - kan alle bruke datamusa
om og om igjen?" En tverrsnittsstudie med fokus på forholdet mellom bruk av
datamus og nakke-/skulder-/armplager. - Seksjon for fysioterapivitenskap,
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen 1996.

16
Raaheim, Maalfrid
A Study of Body Images and Context of Life in Women Having Primary
Fibromyalgia Syndrome. An Interpretive Phenomenological Approach.
Proceedings of the 15th International Human Science Research Conference.
Nova Scotia College of Art and Design, Halifax, Nova Scotia,Canada 48
Halifax, Canada 1996-08-14. 15th International Human Science Research
Conference. Beyond Form.

17
Råheim, Målfrid
Kvinners kroppsbilder og livssammenheng. En fenomenologisk-hermeneutisk
studie av friske kvinner og kvinner med fibromyalgi. Konferansehefte. 5
Bergen 1996-06-05. Scanmedis I - 96: "Kropp og sjel". Nasjonal konferanse om
psykosomatiske tilstander.

18
Strand, Liv Inger; Håland, EM; Ellertsen, B; Ljunggren, Anne Elisabeth
Examination of the factor structure of the Norwegian (McGill) Pain
Questionnaire. Vancouver 1996-08. International Association for the Study of
Pain, Vancouver, no.55.

19
Sveen, Unni; Wyller, Torgeir Bruun; Ljunggren, Anne Elisabeth; Bautz-Holter,
Erik
Predictive validity of early cognitive assessment in stroke rehabilitation.
Scand J Occupat Ther. 3: 20-27 1996. ISSN 1103-8128

20
Wie, Solveig
Vurdering av løftefunksjon hos personer med ryggplager. En undersøkelse av
"Kystatesten kasseløft- lavt's reliabilitet og validitet. - Seksjon for
fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsmedis Universitetet i Bergen
1996.

21
Wyller, T. B.; Sødring, K. M.; Ljunggren, A. E.; Bautz-Holter, E.
Predictive validity of the Sødring Motor Evaluation of Stroke Patients
(SMES). Scand J Rehabil Med. 28: 211-216 1996.


<- forrigeinnholdneste ->