Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Bull, Nils; Moen, Bente E.
Internett - Aktuelt redskap for BHT? Ramazzini. Norsk Arbeidsmedisinsk
forening 1996 4: 21-21 1996-11. ISSN 0805-5238

2
Edland, A.; Nyland, H.; Riise, Trond; Larsen, JP.
The epidemiology of multiple sclerosis in the county of Vestfold, Eastern
Norway. Acta Neurol Scand. 93: 104-9 1996.

3
Hollund, Bjørg Eli
Noise exposure and acute effects at work (coachworker) and at a discotheque
(guests). 223 Stockholm 1996. ICOH 96.

4
Hollund, Bjørg Eli; Vatshelle, Åse; Riise, Trond; Moen, Bente E.
Noise exposure and acute effects at work and at discotheque. Stockholm 1996.
ICOH 96.

5
Midgard, R.; Riise, Trond; Kvåle, Gunnar; Nyland, H.
Disability and mortality in multiple sclerosis in Western Norway. Acta
Neurol Scand. 93: 307-14 1996.

6
Midgard, R.; Riise, Trond; Nyland, H.
Impairment, disability and handicap in multiple sclerosis. Journal of
Neurology. 243: 337-44 1996.

7
Midgard, R.; Riise, Trond; Svanes, C.; Kvåle, G.; Nyland, H.
Incidence of multiple sclerosis in Møre and Romsdal, Norway from 1950 to
1991. Brain. 119: 203-11 1996.

8
Midgard, R.; Glattre, E.; Grønning, M.; Riise, Trond; Edland, A.; Nyland, H.
Multiple sclerosis and cancer in Norway. Acta Neurol Scand. 93: 411-5 1996.

9
Midgard, R.; Grønning, M.; Riise, Trond; Kvåle, Gunnar; Nyland, H.
Multiple sclerosis and chronic inflammatory diseases. A case-control study.
Acta Neurol Scand. 93: 322-8 1996.

10
Moen, Bente E.; Torp, Steffen; Hollund, Bjørg Eli
Bedriftshelsetjenestens arbeid - med fokus på fellesordninger. - Rapport
nr.11/96. - Seksjon for arbeidsmedisin. Universitetet i Bergen. 1996.

11
Moen, Bente E.; Nilsson, R.; Nordlinder, R.; Øvrebø, S.; Bleie, Kristin;
Skorve, AH.; Hollund, Bjørg Eli
Exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons in engine rooms by measurement
of urinary 1-hydroxypyrene. Occ Environ Med. 53: 692-6 1996.

12
Moen, Bente E.; Hollund, Bjørg Eli; Torp, Steffen
Håndeksem - et problem blandt bilmekanikere. Bilbransjen. 11-5 1996.

13
Moen, Bente E.; Drabløs, P.-A.; Pedersen, S.; Sjøen, M.; Thommesen, G.
Musculoskeletal Disorders and Exposure to Magnetic Fields in an Aluminium
Plant. Bioelectromagnetics. 17: 37-43 1996.

14
Moen, Bente E.; Bjorvatn, K.
Musculoskeletal symptoms among dentists in a dental school. Occ Med. 46:
65-8 1996.

15
Moen, Bente E.
Når skaper arbeidsmiljøet sykdom i lungene? Tisskr Nor Lægeforen. 116: 713-4
1996.

16
Moen, Bente E.; Torp, Steffen; Hollund, Bjørg Eli
Work in occupational health services for small and medium sized companies
in Norway. 206 Stockholm 1996. ICOH `96 international congress on
occupational health.

17
Myhr, Kjell-Morten; Riise, Trond; Lillås, F; Smievoll, Alf Inge; Nortvedt,
Monica Wammen; Nyland, Harald I
Result from design of a randomised, placebo-controlled, double blind  trial
in Norway. Treatment of relapsing-remittent multiple sclerosis  with
recombinant human interferon-alfa-2a. 1996. The VIIht Northern Lights
Neuroscience Symposium. Bergen mai 1996.

18
Nordlinder, R.; Nilsson, R.; Moen, Bente E.; Øvrebø, S.
Dermal uptake of polycyclic aromatic hydrocarbons in engine room personnel.
Washington 1996. American Industrial Hygiene Conference & Exposition.

19
Riise, Trond; Moen, Bente E.; Kyvik, Knut Rasmus
Multiple sclerosis and occupational exposure to organic solvents - a
historical cohort-study. 212 Stockholm 1996. International Conference on
Occupational Health.

20
Torp, Steffen; Moen, Bente E.; Riise, Trond
Arbeidsrelaterte belastningslidelser: Hva bestemmer arbeidstakeres valg av
mestringsstrategier? Fysioterapeuten. 6, 23-8 1996.

21
Torp, Steffen
Bilmekanikere, ofte plaget av muskel- og skjelettplager. Magasinet for
fagorganiserte. 8, 22-3 1996.

22
Torp, Steffen
Psykososialt arbeidsmiljøs betydning for belastningslidelser og aktiv
miljøvirksomhet blant ansatte. Os 1996. Organisasjonsutvikling og
arbeidsmiljø - BHT's rolle/ansvar i forandringsprosessen,
Solstrandkonferansen.

23
Torp, Steffen; Riise, Trond; Moen, Bente E.
Workrelated musculoskeletal symptoms among car mechanics - a descriptive
study. Occupational Medicine. 46: 407-13 1996. ISSN 0962-7480

24
Torp, Steffen; Moen, Bente E.; Riise, Trond
Workrelated musculoskeletal symptoms among car mechanics - a descriptive
study. 215 Stockholm 1996. ICOH'96 international congress on occupational
health.

25
Torp, Steffen; Moen, Bente E.; Riise, Trond
Workrelated musculoskeletal symptoms among car mechanics - a descriptive
study. Stockholm 1996. International Conference on Occupational Health.

26
Vatshelle, Åse; Moen, Bente E.
Norwegian train drivers exposed to accidents: Post-traumatic stress
reactions and long-term health effects. 122 Stockholm 1996. Internatinal
Conference on Occupational Health.

27
Vaughan, JH.; Riise, Trond; Rhodes, GH.; Barrett-Connor, Elizabeth; Nyland,
H.
An Epstein Barr virus related autoimmune response in multiple sclerosis in
Norway. Journal of Neuroimmunology. 69: 95-102 1996.


<- forrigeinnholdneste ->