Det historisk-filosofiske fakultet

Filosofisk institutt

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Wittgenstein and the Philosophy of Culture. Red. Nordenstam, Tore;
Johannessen, Kjell S. - Hölder-Pichler-Tempski (Wien) 380 s. 1996.

2
de Cuzzani, Paola
Forkjellene og indignasjonen: toleransens mulige veier. LOS-senter notat
9620. LOS-senter s.1-12 1996. ISSN 0802-3646

3
Hansteen, Hans Marius
Avmaktas sjølvmedvit. Retorikkens veikryss. Red. Høisæter,. Bergen, Senter
for europeiske kulturstudier s. 174-181 1996.

4
Hansteen, Hans Marius
Erkjenning og anerkjenning: Samfunnsfilosofen Hans Skjervheim.
Kritikkjournalen. s. 98-100 1996.

5
Hansteen, Hans Marius
Frå eittpartistat til embetsmannsstat. Syn og Segn. 102 s. 124-148 1996-02.

6
Hansteen, Hans Marius
Ivar Aasen som klassikar. Syn og Segn. 102 s. 371-377 1996-04.

7
Hansteen, Hans Marius
Ordet fangar: essay 1988-96. - Det norske samlaget, Oslo 255 s. 1996. ISBN
82-521-4705-4

8
Holgernes, Bjørn
Ut av det hellige kaos : Martin Heideggers kunstfilosofi belyst
gjennom et eksempel på gudenes nærvær. - Universitetet i Bergen III, 270 bl.
Bergen 1996.

9
Johannessen, Kjell S.; Nordenstam, Tore
Wittgenstein and the Philosophy of Culture. Red. Johannessen, Kjell S.;
Nordenstam, Tore. - Holder-Pichler-Tempsky, Wien 370 s. 1996.

10
Lie, Reidar Krummradt
Forskningens innhold.  Det medisinske fakultets historie. Universitetet i
Bergens historie, bind II. Akademisk publisering AS Oslo 318-389 1996. ISBN
82-993786-2-1

11
Nordenstam, Tore
Vetenskap och konst - olika sätt att utforska verkligheten. Mellan konst och
vetande. Texter om vetenskap, konst och gestaltning. Red. Molander, Bengt.
Bokförlaget Daidalos (Göteborg) 11-21 1996.

12
Skirbekk, Gunnar
Dei ulike "verdisfærer" i moderne samfunn. Det sivile samfunn og
moderniseringens dialektikk. Red. Eriksen, Erik Oddvar. LOS-Senteret s.
45-96 1996. ISSN 0801-9045

13
Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils
Ex. phil. - rettleiing for nye studenter. - Universitetsforlaget 12 s. 1996.
ISBN 82-00-22778-2

14
Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils
Ex. phil. - veiledning for nye studenter. - Universitetsforlaget 12 s. 1996.
ISBN 82-00-22779-0

15
Skirbekk, Gunnar
Filosofi på frammarsj. Syn og Segn. Red. Sørbø, Jan Inge. Det norske
samlaget s. 355-360 1996. ISBN 82-521-4743-7 ISSN 0039-7717

16
Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils
Filosofihistorie I. - Universitetsforlaget 518 s. 1996. ISBN 82-00-22501-1

17
Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils
Filosofihistorie I. - Universitetsforlaget 518 s. 1996. ISBN 82-00-22573-9

18
Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils
Filosofihistorie II. - Universitetsforlaget 485 s. 1996. ISBN 82-00-22574-7

19
Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils
Filosofihistorie II. - Universitetsforlaget 485 s. 1996. ISBN 82-00-22572-0

20
Skirbekk, Gunnar
Same fridom for alle ytringar? Om ytringsfridommens normative grunnlag. Nytt
norsk tidskrift. Red. Slagstad, Rune. Scandinavian University Press s.
124-135 1996. ISSN 0800-336X

21
Skirbekk, Gunnar
The Idea of a Welfare State in a Future Scenario of Great Scarcity. The
Rationality of the Welfare State. Red. Eriksen, Erik Oddvar; Loftager, Jørn.
Scandinavian University Press s. 28-54 1996. ISBN 82-00-42991-1

22
Snævarr, Stefan
Minerva and the Muses. Nordisk estetisk tidsskrift. 16, 1996.

23
Songe-Møller, Vigdis
From Unveiling Truth to Metaphysical Being. Heidegger's Reading of
Heraclitus and Plato. Feminism, Epistemology, and Ethics. Universitetet i
Oslo i samarbeid med Unipub, Akademika A/S s. 41-49 Oslo 1996. Feminism,
Epistemology, and Ethics. June 15th-17th 1994.

24
Songe-Møller, Vigdis
Platons filosofi - et symbolsk modermord. Vagant. Aschehoug 4 s. 1996.


<- forrigeinnholdneste ->