Det medisinske fakultet

Hudavdelingen

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Bull, Nils; Irgens, Ågot; Nyfors, Allan
Kartlegging og forebygging av yrkesrelaterte hudplager/sykdommer i hotell-
og restaurantbedrifter onshore og servicebedrifter offshore. Red.
YMA-forlaget,. - NHO-prosjekt, Bergen 848, 17 1996.

2
Dale, Kåre Gjermund; Nyfors, Allan
Epoxy-utløst kontakteksem. Et litteratur-studium. - YMA forlaget, Bergen
Særoppgave 3420.003, 18 1996.

3
Dale, Kåre Gjermund; Nyfors, Allan
Korrosjonsmalere utsatt. Overflateteknikk. 39: 52-57 1996.

4
Ly, Ba-Tong; Nyfors, Allan
Methotrexat-behandling av psoriasis: effekt og bivirkninger. Et
litteratur-studium. - YMA forlaget, Bergen Særoppgave 3420.001, 14 1996.

5
Morken, Tore
Huden hos eldre. SANDOZ-INFORMASJON. 7-11 1996-04.

6
Nilsen, Arvid
Genital human papillomavirusinfeksjon. Seksuelt overførbare sykdommer. Norsk
legemiddelhåndbok 1996-97 for helsepersonell. Red. Vennerød, Anne Marie.
Norsk legemiddelhåndbok I/S 101-102 1996. ISBN 82-90732-05-8

7
Nilsen, Arvid
Gonoré. Seksuelt overførbare sykdommer. Norsk legemiddelhåndbok 1996-97
for helsepersonell. Red. Vennerød, Anne Marie. Norsk legemiddelhåndbok I/S
92-93 1996. ISBN 82-90732-05-8

8
Nilsen, Arvid
Herpes genitalis. Seksuelt overførbare sykdommer. Norsk legemiddelhåndbok
1996-97 for helsepersonell. Red. Vennerød, Anne Marie. Norsk
legemiddelhåndbok I/S 90-100 1996. ISBN 82-90732-05-8

9
Nilsen, Arvid
Non-gonoroiske genitalinfeksjoner. Seksuelt overførbare sykdommer. Norsk
legemiddelhåndbok 1996-97 for helsepersonell. Red. Vennerød, Anne Marie.
Norsk legemiddelhåndbok I/S 93-94 1996. ISBN 82-90732-05-8

10
Nilsen, Arvid
Seksuelt overførbare sykdommer. Norsk legemiddelhåndbok 1996-97 for
helsepersonell. Red. Vennerød, Anne Marie. Norsk legemiddelhåndbok I/S 91-92
1996. ISBN 82-90732-05-8

11
Nilsen, Arvid
Syfilis. Seksuelt overførbare sykdommer. Norsk legemiddelhåndbok 1996-97 for
helsepersonell. Red. Vennerød, Anne Marie. Norsk legemiddelhåndbok I/S 95-96
1996. ISBN 82-90732-05-8

12
Nilsen, Arvid
Ulcus molle/Lymfogranuloma venereum/Granuloma venerum. Seksuelt overførbare
sykdommer. Norsk legemiddelhåndbok 1996-97 for helsepersonell. Red.
Vennerød, Anne Marie. Norsk legemiddelhåndbok I/S 96-97 1996. ISBN
82-90732-05-8

13
Nyfors, Allan
Yrkesdermatologi. Sandoz-informasjon fra forskning og praksis. 5: 12-14 1996.

14
Rustad, Lisbeth
Pasient med langvarig og utbredt dermatofytose behandlet med Lamisil. SANDOZ
INFORMASJON. 60-60 1996-04.

15
Rygh, Inger-Johanne; Morken, Tore
Gummiallergi - et problem i vår odontologiske hverdag? Den Norske
tannlegeforenings tidende. Den norske tannlegeforening 106: 282-283 1996. ISSN
0029-2303

16
Rødland, Ole; Steinkjer, Bjarte
Case report: Progressive erythrokeratodermia with deafness. JEADV. Elsevier
Science 7: 59-62 1996.

17
Skjåstad, Rune; Nyfors, Allan
Dysplastiske nævi pigmentosi eller atypical nevi. Et litteratur studium. -
YMA forlaget, Bergen Særoppgave 3420.002, 18 1996.

18
Tveit, Kåre Steinar; Nyfors, Allan; Nilsen, Arvid
Casual sex, extramarital sex, condom use and alcohol intake among
heterosexual patients attending an STD clinic in Norway. Acta Dermato
Venereologica. Scandinavian University Press 76: 150-153 1996. ISSN
0001-5555


<- forrigeinnholdneste ->