Det historisk-filosofiske fakultet

Senter for vitskapsteori

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Buhl-Mortensen, L.
"Føre-var-prinsippet" - En trussel mot vitenskapelig objektivitet? Naturen.
1: 14-20 1996.

2
Buhl-Mortensen, L.
Type-II statistical errors in environmental science and the precaution ary
principle. Marine Pollution Bulletin. 32: 528-531 1996. ISSN 0025-326X

3
Evans, Tordis Dalland
vitenskapsteori og psykologi. Impuls, tidskrift for psykologi. 1996 2: 1996.

4
Fjelland, Ragnar
From Evolutionary Epistemology to the Lifeworld a priori. Genesis. N: 1996.

5
Fjelland, Ragnar
Verken klokskap eller kyndighet. Sykepleien. 1996 1: 60-61 1996.

6
Fjelland, Ragnar; Gjengedal, Eva
Videnskap på egne præmisser. - Munksgård 1996.

7
Forland, Astrid
Universitetet i Bergens historie, 1946-1996, i Universitetets historie,
bind 1. - Akademisk publisering på vegne av Universitetet i Bergen 1996.

8
Forland, Astrid
Å skriva institusjonshistorie. - Universitetshistorie. Seminarrapport. -
Universitetet i Bergen 1996. ISBN 82-993786-4-8

9
Gilje, Nils; Skirbekk, Gunnar
Filosofihistorie I. 1996.

10
Gilje, Nils; Skirbekk, Gunnar
Filosofihistorie II. - Universitetsforlaget, Oslo 1996.

11
Gilje, Nils
Giambattista Vico og den nye vitenskapen. Den nye vitenskapen. Red. Vico,
Giambattista. Pax 9-29 1996.

12
Gilje, Nils
Hans Nielsen Hauge - en radikal ildprofet fra Tune. Hans Nielsen Hauge og
det moderne Norge. Red. Christoffersen, Svein Aage. KULT's skriftserie 48,
15-29 1996.

13
Gilje, Nils
Haugebevegelsen og sekulariseringens dialektikk. Arv og utfordring. Menneske
og samfunn i den kristne moraltradisjon. Red. Christoffersen, Svein Aage;
Wyller, Trygve. Universitetsforlaget 215-230 1996.

14
Gilje, Nils
Sekulariseringstesen og dens kritikere. Det sivile samfunn og
moderniseringens dialektikk. Red. Eriksen, Erik Oddvar. LOS-senteret, Bergen
97-143 1996.

15
Grimen, Harald
Sosiokulturell funksjonalisme. Kultur som levemåte. Red. Grendstad, Gunnar;
Selle, Per. Det norske samlaget 1996.

16
Mortensen, Lene Buhl
Amphipod fauna along an offshore-fjord gradient. Journal of Natural History.
30: 23-49 1996.

17
Mortensen, Lene Buhl
Føre-var-prinsippet - en trussel mot vitenskapelig objektivitet? Naturen.
1, 14-20 1996.

18
Mortensen, Lene Buhl
Føre-var-prinsippet - En trussel mot vitenskapelig objektivitet? Naturen.
1: 14-20 1996.

19
Mortensen, Lene Buhl
Type-II statistical errors in environmental science and the precautionary
principle. Marine Pollution Bulletin. 32: 528-531 1996.

20
Skirbekk, Gunnar
Dei ulike 'verdisfærer' i moderne samfunn. Det sivile samfunn og
moderniseringens dialektikk. Red. Eriksen, Erik Oddvar. LOS 45-96 1996.

21
Skirbekk,Gunnar
Filosofien på frammarsj. Er den nye interessa for filosofi ei motesvinging,
eller er denne interessa eit uttrykk for at moderne samfunn har bruk for
krisehjelp? Syn og segn. 4: 355-360 1996.

22
Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils
Filosofihistorie I. - Universitetsforlaget 1996.

23
Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils
Filosofihistorie II. - Universitetsforlaget 1996.

24
Skirbekk, Gunnar
Geschichte der Philosophie. - Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1996.

25
Skirbekk, Gunnar
Hannah Arendts aktive liv. Bergens Tidende. 1996 1996-05-07.

26
Skirbekk, Gunnar
Same fridom for alle ytringar? Om ytringsfridommens normative
grunnlag. Nytt norsk tidsskrift. 1996 2: 124-135 1996.

27
Skirbekk, Gunnar
The Idea of a Welfare State in a Future Scenario of Great Scarcity.
Rationality and the Welfare State. Red. Eriksen, E. O.; Loftager, J. Oslo:
Scandinavian University Press 28-54 1996.

28
Skirbekk, Gunnar
Vitskapsteori - nyttig eller nødvendig? Forskningsnytt. 1996-2 17-17 1996.

29
Solbakk, Jan-Helge
Blodtrykk, penger og forskning. Bergens Tidende. 1996-09-27.

30
Solbakk, Jan-Helge
Det grenseløse sykdomsbegrepet. Dagbladet. 1996-03-25.

31
Solbakk, Jan-Helge
Etikk - for hvem? Dagbladet. 1996-11-05.

32
Solbakk, Jan-Helge
Genetisk veiledning - tvilsom medisin? Dagbladet. 1996-08-16.

33
Solbakk, Jan-Helge
Medisinen som møtested og markedsplass. Aftenposten. 1996-09-30.

34
Solbakk, Jan-Helge
Medisinsk etikk og rettigheter. Dagbladet. 1996-10-11.

35
Solbakk, Jan-Helge
Møte med det sårbare. EMBLA. 1996 3: 30-31 1996.

36
Solbakk, Jan-Helge
Pasienten som møtestad og marknadsplass. Syn og Segn. 1996 3: 195-201 1996.

37
Storebø, Oddvar
Eit ex.phil. i krise? Studvest. 13: 1996.

38
Storebø, Oddvar
Om ex.phil. og Nordhagen. Studvest. 17: 1996.

39
Strand, Roger; Fjelland, Ragnar; Flatmark, Torgeir
In vivo interpretation of in vivo effect studies. Acta Biotheoretica. 1996
44: 1-21 1996.

40
Strand, Roger
Om forskningens intensjoner og resultater. UiB-magasinets jubileumsnummer.
1-2: 60-65 1996.


<- forrigeinnholdneste ->