Det historisk-filosofiske fakultet

Senter for kvinne- og kj°nnsforskning

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Solheim, Kjell R.
I doubt: I am a man. Feminism, Epistemology and Ethics. Universitetet i Oslo
137-146 1996. ISSN 0332-5997

2
Solheim, Kjell R.
Kj°nnsforskjellens historie i et filosofisk perspektiv. Bergen 1996-03-25.
Seksjon av etnologi, UiB.

3
Solheim, Kjell R.
Kj°nnsperspektiv pe vitenskapene personene jeg har mxtt". Barns og unges
folklore i et utviklingspsykologisk perspektiv. H°yskolen i Stavanger
1996-02-23. Seminar for doktorgrad.

4
Solheim, Kjell R.
Le fondement métaphysique de la science. 1996-10. Journées Descartes,
arr. av UiO og Det norske videnskapsakademi.

5
Solheim, Kjell R.
Om Thomas Laqueurs "Making Sex". Bergen 1996-03-25. Senter for
kvinneforsknings leseseminar.


<- forrigeinnholdneste ->