Det historisk-filosofiske fakultet

Nordisk institutt

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Kompendium i vitskapsteori.  Nordisk hovudfag. Red. Bjørby, Pål. - Nordisk
institutt, Universitetet i Bergen 1996.

2
Modernitet til modernisme.  Kompendium til valgemne, mellomfag/hovedfag. Red.
Bjørby, Pål. - Nordisk institutt, Universitetet i Bergen 1996.

3
Terminologi ­ system og kontekst. Nordisk minisymposium 1996. Oslo:
NFR/KULT. Red. Myking, Johan; Sæbøe, Randi; Toft, Bertha 298 1996-12.

4
Aarseth, Asbjørn; Stegane, Idar
Barokk og modernisme ­ hovudfagsstudiar i nordisk lyrikk. Innleiing. Nordica
Bergensia. Red. Akselberg, Gunnstein. Nordisk institutt 1996 10, 3-7 1996.
ISBN 82-90500-32-7 ISSN 0804-5372

5
Aarseth, Asbjørn
Bjørnson, Bjørn. International Dictionary of Theatre. Red. Hawkins-Dady,
Mark. St. James Press 3: 2 1996.

6
Aarseth, Asbjørn
Brun, Johannes Finne. International Dictionary of Theatre. Red.
Hawkins-Dady, Mark. St. James Press 3: s. 136 1996.

7
Aarseth, Asbjørn
Forskyvninger i romantikkbegrepets funksjon ­ med særlig hensyn til norsk
og nordisk litteraturhistorie. Litteraturkritik & Romantikstudiers
Skriftrække. Red. Møller, Lis; Svane, Marie-Louise. Odense Universitet 15,
19 1996.

8
Aarseth, Asbjørn
Harald Noreng. Fagprofilar ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen
1946-1996. Red. Bondevik, Jarle; Dahl, Willy; Aarnes, Sigurd Aa. Nordisk
institutt 83-97 1996-10-18. ISBN 82-90500-34-3

9
Aarseth, Asbjørn
Sigurd Aa. Aarnes. Fagprofilar ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen
1946-1996. Red. Bondevik, Jarle; Dahl, Willy; Aarnes, Sigurd Aa. Nordisk
institutt 142-156 1996-10-18. ISBN 82-90500-34-3

10
Aarseth, Asbjørn
Skrift og motstrift ­ eller en saltstøtte menneskeliggjort. Nordica
Bergensia. Red. Akselberg, Gunnstein; Dvergsdal, Alvhild. Nordisk institutt
1996 11, 188-196 1996. ISBN 82-90500-35-1 ISSN 0804-5372

11
Akselberg, Gunnstein
Jakob Sande og Ivar Aasen. Noter om språket i lyrikken til Jakob Sande.
Jakob Sande 1996. Red. Eide, Ove. Jakob Sande-selskapet 78-97 1996. ISBN
82-91253-04-8

12
Akselberg, Gunnstein
Namn i Fjell. Fjell bygdebok. Band 1. Natur- og kulturhistorie fram til 1700.
Fjell kommune 417-460 1996. ISBN 82-7926-042-9

13
Akselberg, Gunnstein
Namn på jordstykke i Voss kommune. Studier i nordisk filologi. Red.
Huldén, Hans 75: 189-205 1996. ISSN 0356-0376

14
Akselberg, Gunnstein
Presentasjon ved doktoranden, Gunnstein Akselberg (Doktordisp. 2.12.96).
Maal og minne. 2, 139-144 1996. ISBN 82-521-4836-0 ISSN 0024-855X

15
Akselberg, Gunnstein
Svar frå doktoranden (Doktordisputas 2.12.96). Maal og minne. 2, 184-192
1996. ISBN 82-521-4836-0 ISSN 0024-855X

16
Andersen, Reidun Oanes; Manne, Gred; Borgen, Lise; Halset, Bente;
Kleiveland, Elin
'Lærerens nøkkel'. 1996.

17
Andersen, Reidun Oauas; Manne, Gerd; Borgen, Lise; Aarbrek, Bente;
Kleiveland, Erling
Lærerens nøkkel. - Fag og Kultur 246 s. 1996. ISBN 82-11-00250-7

18
Andersen, Reidun Oauas; Hilditch, Grethe
Språkprøver i norsk for fremmedspråklige voksne. Mai 1996. Resultater .
Persondata. Evaluering. - UiB 35 1996.

19
Bjørby, Pål
Queer theory. Homoseksualiteter på norsk.  Rapport fra en
forskningskonferanse. Red. Lie, Reidar Krummradt; Halvorsen, Rune Sander;
Brantsæter, Marianne C. Nettverk for forskning om homoseksualitet 15-33 1996.

20
Bondevik, Jarle
Egil Pettersen. Fagprofilar ved nordisk institutt, Universitetet i Bergen
1946-1996. Nordisk institutt 109-123 1996-10. ISBN 8290500343

21
Bondevik, Jarle
Grunnlegginga av nynorsk som religiøst mål. Mål og Makt. Red. Hoel, Oddmund
L. Studentmållaget i Oslo 26 3, 29-39 1996-03. ISSN 0332-7744

22
Brodersen, Randi Benedikte
Dansk sprog i 90'erne. - Det norske hus. - Melbu Videregående skole 1996.

23
Brodersen, Randi Benedikte; Mose, Gitte
Nordisk lyrikseminar 1996. Nordisk Bergensia. Nordisk inst. 3-9 1996. ISSN
0804-5372

24
Brunstad, Endre
Autonomi som normeringsproblem. Eksempel frå færøysk og frisisk
språknormering. Språknormering og språkbrukar. Artiklar frå seminar ved
Universitetet i Bergen. Red. Omdal, Helge. Høgskolen i Agder 37-46 1996-09.
ISBN 82-7117-301-4 ISSN 0806-5942

25
Brunstad, Endre
Færøysk og frisisk målreising. Språknytt. Red. Gundersen, Dag; Venås, Kjell.
Norsk språkråd 24 1, 35-37 1996-03-15. ISSN 0333-3825

26
Dahl, Willy; Aarnes, Sigurd Aa.
Fagprofilar ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen 1946-1996. Red.
Bondevik, Jarle; Dahl, Willy 175 1996.

27
Dvergsdal, Alvhild
90-årslyrikk - retorisitetens lyrikk? Nordica Bergensia. Red. Akselberg,
Gunnstein. NOrdisk institutt, UiB 11 197-224 1996-12. ISBN 82-90500-35-1 ISSN
0804-5372

28
Dvergsdal, Alvhild
Den senklassisistiske teksten. Med eksempler fra Ewald, Bellman, Wessel.
IASS´ konferanserapport. Bonn 1996-08. 1700-tallet, dets dobbeltansikt og
dets følger.

29
Dvergsdal, Alvhild
Det systematiske litteraturstudiet. 1996-10.

30
Dvergsdal, Alvhild
En essensialistisk, dekonstruerende kritikk av essensialistisk og
dekonstruerende teori. Edda. Universitetsforlaget 4, 370-375 1996-12. ISSN
0013-0818

31
Dvergsdal, Alvhild
Nedrighet og øvrighet i Kierlighed uden Strømper. Edda. Universitetsforlaget
1, 3-18 1996. ISSN 0013-0818

32
Ellingsve, Eli Johanne
Forsterket søkelys på Oluf Rygh. Namn og nemne. Red. Akselberg, Gunnstein;
Johannessen, Ole-Jørgen; Nes, Oddvar. Norsk namnelag 13 71-74 1996. ISSN
0800-4684

33
Ellingsve, Eli Johanne
Naming the Unseen: Theoretical Problems and Pragmatic Solutions Concerning
the Naming of Norwegian Oil and Gas Fields in the North Sea. Proceedings of
the XIXth International Congress of Onomastic Sciences, . 2. Red.
Nicolaisen, W.F.H. Department of English, University of Aberdeen 90-96
1996-08-04. ISSN 1-902355-00-8 The XIXth International Congress of Onomastic
Sciences. University of Aberdeen, Scotland.

34
Ellingsve, Eli Johanne
Stedsnavn som kategori i noen norske språkvitenskapelige verk. Årsmelding.
Red. Schmidt, Tom. Avdeling for namnegransking, UiO 53-60 1996. ISSN
0333-0729

35
Gujord, Heming
En reaksjonær Duun? (Kronikk). Dagbladet. 1996-01-23.

36
Gujord, Heming
Psykoanalytisk blikk på Olav Duun. Melding av Otto Hageberg: Forboden
kjærleik. Spenningsmønster i Olav Duuns dikting (Samlaget). Bergens Tidende.
1996-02-13.

37
Gujord, Heming
"Sovetreet med selvets trone duver". En tankegang i Ellen Einans
tekstlandskap. Nordica Bergensia. Red. Akselberg, Gunnstein. Nordisk
institutt. UiB. 11: 171-187 1996. ISBN 82-90500-35-1 ISSN 0804-5372

38
Haugen, Odd Einar
Bjarne Fidjestøl. Fagprofilar ved Nordisk Institutt, Universitetet i Bergen
1946-1996. Red. Bondevik, Jarle; Dahl, Willy; Aarnes, Sigurd Aa. Nordisk
Institutt, UiB 45-60 1996. ISBN 82-90500-34-3

39
Haugen, Odd Einar; Wilhelmsen, Lars Skjold; Aslaksen, Knut Olav
Evalueringsrapport for Fjernord-prosjektet (Nordisk grunnfag som
fjernundervisning). 1. runde: 1993-1995. - Nordisk Institutt, UiB 190 s.
1996. ISBN 82-90500-33-5

40
Haugen, Odd Einar; Vannebo, Kjell Ivar
Fra redaktørene. Maal og Minne. Red. Haugen, Odd Einar; Vannebo, Kjell Ivar.
Det norske Samlaget 1, 1-2 1996. ISSN 0024-855x

41
Haugen, Odd Einar
Gullskoen runefont (Mac og Pc). 1996.

42
Haugen, Odd Einar
Norrøn grammatikk (audio 22). 1996.

43
Haugen, Odd Einar
Norrøn tekstlesing(video 8). 1996.

44
Haugen, Odd Einar
Oppgåver i norrønt (dataprogram 1). 1996.

45
Haugen, Odd Einar
Redigering av 1996-årgangen. Maal og Minne. Red. Haugen, Odd Einar; Vannebo,
Kjell Ivar. Det Norske Samlaget, Oslo 1-2, 224 s. 1996. ISSN 0024-855X

46
Heith, Anne
Absurdisk julafton med Solstad. (Recension av Dag Solstads roman "Professor
Andersens natt", Oktober forlag, 1996). Hufvudstadsbladet. s. 9 1996-12-24.
ISSN 0356-0724

47
Heith, Anne
Dag Solstad samlad på cd. Hufvudstadsbladet. 9 1996-03-15. ISSN 0356-0724

48
Heith, Anne
Etterord. Den alvorlige leken. Månedens bok mars 1996, Den norske Bokklubben
207-211 1996. ISBN 82-525-3454-6

49
Heith, Anne
Ny Kjærstad-roman. Erövrare med problem. Hufvudstadsbladet. 9 1996-10-02.
ISSN 0356-0724

50
Heith, Anne
Paal-Helge Haugen i svensk översättning. Hufvudstadsbladet. 9 1996-07-17.
ISSN 0356-0724

51
Heith, Anne
Presentation av Dag Solstads forfatterskap. Europe. Red. Dobzynski, Charles;
Para, Jean-Baptiste 74 806-807: 40 1996. ISSN 0014-2751

52
Kristoffersen, Gjert
Noen grunnleggende banaliteter om tolkning av sosiolingvistiske
forskningsresultater. Samspel och variation. Språkliga studier tilägnade
Bengt Nordberg på 60-årsdagen. Red. Thelander, Mats; Elmevik, Lennart;
Gunnarsson, Britt-Louise; Melander, Björn. Institutionen för nordiska språk.
Uppsala universitet 223-233 1996-08. ISBN 91-630-4576-1

53
Mundal, Else
Helgenkult og norske helgener. Collegium medievale. Red. Knirk, James 8: 2,
105-129 1996. ISSN 0801-9282

54
Mundal, Else; Fidjestøl, Bjarne; Kirkegaard, Peter; Aarnes, Sigurd Aa;
Aarseth, Asbjørn; Longum, Leif; Stegane, Idar
Islendingesoge, forfattarane og samtida - Rammetekst. Norsk litteratur i
tusen år. Cappelens forlag 106-107 1996. ISBN 82-456-0036-9

55
Mundal, Else
Korleis påverka kristninga og kyrkja kjønnsrollemønstra. Religion och bibel.
Red. Isaksson, Bo 55 95-103 1996. ISSN 0347-2302

56
Mundal, Else
Norrøn filologi innenfor norskfaget. Norskfaget fra førskole til forskning.
Red. Ystad, Vigdis; Bliksrud, Liv. Aschehoug 47-53 1996. ISBN 82-03-17715-8

57
Mundal, Else
Preben Meulengracht Sørensen: Fortælling og ære: Studier i
islendingesagaene, Aarhus universitetsforlag, Aarhus 1993, 390 s. Edda. 2:
194-196 1996. ISSN 0013-0818

58
Mundal, Else
Sjelsførestellingane i den heidne norrøne kulturen. Kropp og sjel i
middelalderen. - Onsdagskvelder i Bryggens Museum Red. Ågotnes, Anne XI:
7-30 1996.

59
Mundal, Else
The perception of the Saamis and their religion in Old Norse sources.
Shamanism and Northern Ecology. Red. Pentikäinen, Juha. Mouton de Gruyter
97-116 1996. ISBN 3-11-014186-8

60
Mundal, Else
Var Håvamål kjent i Bergen på 1500-talet? Frejas psalter-festskrift til
Jonna Louis-Jensen den 21.oktober 1996. Red. Springborg, Peter; et al., 1996.
ISBN 87-986371-1-8

61
Myking, Johan
Innhald, uttrykk, referent. Om terminologiske teiknmodellar. Terminologi ­
system og kontekst. Nordisk minisymposium 1996. Oslo: NFR/KULT. Red. Myking,
Johan; Sæbøe, Randi; Toft, Bertha Bergen 1996-06.

62
Myking, Johan
Med pragmatikken som utgangspunkt. Melding av Svennevig, Vagle, Sandvik:
Tilnærminger til tekst.. Modeller for språklig tekstanalyse, Oslo: LNU/Cap.
Norsklæraren. Landslaget for norskundervisning / Cappelen 20 3: 5 1996. ISSN
0332-7264

63
Myking, Johan
Nordsjøen som språkleg-kulturelt laboratorium. FOP-nytt. Forum for
petroleumsdokumentasjon 11 3: 2 1996-10.

64
Nes, Oddvar
Gunnvor Rundhovde. Fagprofiler ved Nordisk institutt, UiB 1946-1996. Red.
Bondevik, Jarle; Dahl, Willy; Aarnes, Sigurd Aa. Nordisk Institutt 84
124-132 1996. ISBN 82-905-0034-3

65
Nes, Oddvar; Alhaug, Gulbrand
Nordisk namnforskning 1995.2.5. Norge. Namn och bygd. Red. Andersson,
Thorsten. Swedish Science Press 84 84: 113-120 1996. ISSN 0077-2704

66
Nes, Oddvar
Rettelse av en anmeldelse. Oddvar Nes om Kjell Venås: Den fyrste
morgonblånen. Maal og minne. Red. Haugen, Odd Einar; Vannebo, Kjell Ivar.
Det norske Samlaget 2, 217-219 1996. ISSN 0024-855X

67
Nes, Oddvar
Øystein Frøysadal. Fagprofiler ved Nordisk institutt, UiB 1946-1996. Red.
Bondevik, Jarle; Dahl, Willy; Aarnes, Sigurd Aa. Nordisk Institutt 84 61-65
1996. ISBN 82-905-0034-3

68
Rangnes, Odd Kjetil
Oljeterminologi og språkholdninger. Bruk av spørreskjema i lys av "dobbel
hermeneutikk". Terminologi - system og kontekst. Nordisk minisymposium
1996. Red. Myking, Johan; Sæbøe, Randi; Toft, Bertha Bergen 1996-06.
Minisymposium i terminologi og fagspråk.

69
Sandøy, Helge
Lars Vassenden. Fagprofilar ved Nordisk institutt, Univ. Bergen 1946-96.
Nordisk Institutt 1996.

70
Sandøy, Helge
Somme - eit semantisk skilje i norske dialektar. Nordica Bergensia. 1996.

71
Sandøy, Helge
Språkbrevet 1-11/1996. Språkbrevet. NRK, Oslo 44 s. 1996.

72
Sandøy, Helge
Språkleg norm og språkleg fridom i norske etermedia. Årsberetning 1994-1995
Selskabet for Nordisk Filologi. 33-39 1996.

73
Sandøy, Helge
Talemål (Ny utg.). - Nous 253 1996.

74
Sandøy, Helge; Bruvik, Tone Merete; Selås, Magnhild; Revheim, Irene
Øvingar i talemål. 1996.

75
Sandøy, Helge
Å skrive lånorda på norsk. Bergens Tidende. 1996-03-29.

76
Stegane,Idar
Aktuelle forskingsoppgåver i nynorsk litteratur. Nynorsk skriftkultur -
aktuelle forskingsfelt. Arbeidsrapport. 19. Red. Tvinnereim, Helga Stave.
Høgskulen i Volda 71-798 Høgskulen i volda 1996-02-27. ISBN 82-7661-039-0 ISSN
0805-6609 Nynorsk skriftkultur - aktuelle forskingsfelt.

77
Stegane, Idar
The Development of New Norse Literature: Between Rural Regions and Urban
Centers. Places Within, Places Beyond. Norwegian Regionalism in Literature.
Red. Griswold, Wendy; Engelstad, Fredrik. Institute for Social Research
Report 96:12: 36-49 1996. ISBN 82-7763-065-4 ISSN 0333-3671

78
Stegane, Idar
The Development of New Norse Literature: Between Rural Regions and Urban
Centers. Places Within, Places Beyond. . Report. 96: 12. Red. Engelstad,
Fredrik; Griswold, Wendy. Institutt for samfunnsforskning, Univ. i Oslo
36-49 1996-02-09. ISBN 82-7763-065-4 ISSN 0333-3671 Norwegian Literary
Regionalism. University of Chicago.

79
Svanes, Bjørg; Pierce, Richard Holton
Production and metapragmatic assessment in interimlanguage pragmatics. The
Clarion (special issue). 1 Nijmegen, the Netherlands 1996-05-31. Eurosla -6.

80
Svanes, Bjørg
Socio-cultural factors and pragmatic competence in L2. Språk og Marked. Red.
Neumann, Ingrid; Billeau, Jackie Halden, Norway 1996-05-10. Minisymposium
"Intercultural Pragmatics and Business Communication".

81
Sæbøe,Randi
Fagspråk, sosial funksjon og sosial mening. Noen vitenskapsfilosofiske
betraktninger om språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet. Red. Myking,
Johan; Sæbøe, Randi; Toft, Bertha. - Norges forskningsråd, KULTs skriftserie
71, 1996. ISBN 8212008479

82
Sæbøe, Randi
Language use, language planning and cultural identities - a sociological
analysis of the language situation in the Norwegian Petroleum Industry.
Interactional Perspectives on LSP. Red. Lassen,Inger Aalborg, Danmark
1996-11. ISSN 8773076023 Language and Cultural Contact.

83
Utne, Ivar
Dåpsattester er ikke bevis for navn. 1996-08-24.

84
Utne, Ivar
Fornavn i seriene "7 søstre" på TV2 og "Offshore" på NRK 1, om navnevalga
er realististiske. 1996-11-02.

85
Utne, Ivar
Fornavnet Gustav, opphav og spredning i Europa. 1996-11-16.

86
Utne, Ivar
Framgangsmåter for å identifisere utelandske navn fra fremmede alfabet mm.,
med utgangspunkt i det norske Solskjær. 1996-12-14.

87
Utne, Ivar
Hvordan kan vi styre språkbruken når datateknologien setter rammene?
Språknormering og språkbruker. Red. Omdal, Helge 61-79 Bergen 1996-09-22. ISBN
82-7117-301-4 ISSN 0806-5942 Språknormering i mottakarperspektiv.

88
Utne, Ivar
Kallenavn og kjælenavn, generelt. 1996-02-11.

89
Utne, Ivar
Kunstnernavn. 1996-01-27.

90
Utne, Ivar
Kvinnenavnet Hellerød, Mannsnavnet Vitus, slektsforsking. 1996-11-30.

91
Utne, Ivar
Mannsnavnet Heldar. 1996-03-16.

92
Utne, Ivar
Mannsnavnet Kristoffer, uttale og skrivemåte før og nå. 1996-03-30.

93
Utne, Ivar
Navneprefiks, som f eks von, og edb-registrering. 1996-01-13.

94
Utne, Ivar
Norske mellomnavn, datter- og sønn-ending. 1996-03-30.

95
Utne, Ivar
Russiske fornavn. 1996-08-10.

96
Utne, Ivar
Singdahl, Nordahl og andre etternavn som er i bruk som fornavn, og som det
senere er knytta sen-endelse til. 1996-04-13.

97
Utne, Ivar
Ungarske fornavn. 1996-09-21.

98
Utne, Ivar
Utenlandske navn i Norge, særlig fra ikke-vestlige kulturer. 1996-11-19.


<- forrigeinnholdneste ->