Det historisk-filosofiske fakultet

LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Aadland, Erling
Fornuftens Tropologi. Mosaikker, festskrift i anledning Hans Erik Aarsets
50-årsdag. Red. Uberg, Anne Marie; Nordøy, Lisbeth; Gaasland, Rolf; Arntzen,
Even. Universitetet i Tromsø 7, 235-249 1996. ISBN 82-90423-35-7

2
Aadland, Erling
"Forundring. Trofasthet" Poetisk tenkning i Rolf Jacobsens lyrikk. -
Gyldendal Norsk forlag 350 1996. ISBN 82-05-23957-6

3
Aadland, Erling
Poesi og retorikk. Retorikkens veikryss. Red. Høisæter, Sissel; Mæland,
Ingmar; Michelsen, Per Arne. Senter for europeiske kulturstudier 5, 10-28
1996. ISBN 82-91320-04-7

4
Buvik, Per
Antikken i nyere litteratur. UIB 1996-02-02. Faglig-pedagogisk dag.

5
Buvik, Per
Baudelaire og Det onde. 1996-09-03. Norabakken bokbakeri - 15 dager i mars.

6
Buvik, Per
Baudelaire på norsk. Anmeldelse av Baudelaires Pariserbilete i andreutgaven
av Les Fleurs du mal, til norsk ved Haakon Dahlen. BT. Bokvennen forlag
1996-08-07.

7
Buvik, Per
Biografi og etikk.(kronikk om Jan Troells film Hamsum). BT. 1996-05-28.

8
Buvik, Per
Dannelse og sublimasjon i Goethes:Wilhelm Meisters Lehrjahre. Skrift. Red.
Reinton, Ragnhild; Langholm, Odd Inge. Avd. for allmenn litteraturvitenskap,
UIO 1996.

9
Buvik, Per
Den tause tale. Anmeldelse av Vigdis Hjorths roman: Hysj. BT. Cappelen
1996-10-26.

10
Buvik, Per
En ny dekadanse? Atrium. Studentorgan for HF-fakultetet 2, 1996.

11
Buvik, Per
Etterord til Erling Gjelsviks norske oversettelse av Rosemary Sutcliffs
Tristian and Iseult. Tristian and Iseult. Eide forlag 145-149 1996. ISBN
82-514-0482-7

12
Buvik, Per
Forbud og overskridelse. Georges Bataille, Erotismen. BT. Pax Forlag
1996-05-13.

13
Buvik, Per
How modern is Baudelaire? The Modern subject. Red. Christensen, Otto M.;
Meyer, Siri. Senter for europeiske kulturstudier, UIB 1996 6, 1996. ISBN
82-91320-05-5

14
Buvik, Per
Kan man forstå et liv? Kronikk om Jan Kjærstads roman Erobreren. BT.
1996-08-06.

15
Buvik, Per
Kjærlighet ved første blikk. Senter for europeiske kulturstudier, UIB
1996-03-01. Fakultetsseminar om kjærlighet.

16
Buvik, Per
Kjærlighet ved første blikk. M/S Polarlys 1996-08-28. Foredrag for
Vestlands-avdelingen av Norsk Gynekologforening.

17
Buvik, Per
Kjærlighet ved første blikk. BT. 1996-03-02.

18
Buvik, Per
Kjærlighet ved første blikk. 1996-03-11.

19
Buvik, Per
La notion baudelairienne de L'ironie. Revue Romane. 1996 31: 1, 87-98 1996.

20
Buvik, Per
Le Scandale de la poésie. L'Information litt-éaire. 1996 4, 13-14 1996.
ISSN 0020-0123

21
Buvik, Per
Mot år 2000: Et nytt fin de siècle eller dekadanse? Studentersamfunnet,
UIB 1996-03-27.

22
Buvik, Per
Når psykiatrien møter kunstnerne. Maison des Sciences de l'homme, Paris
1996-09-27. Retorikk, kunnskap og formidling.

23
Buvik, Per
Om modernismens dobbelthet. Reflekser. Nansenskolens Årbok 1995. Red.
Eidsvåg, Inge. Universitetsforlaget 1995 183-206 1996. ISBN 82-00-22599-2

24
Buvik, Per
Poesiens skandale. 1996-03-15.

25
Buvik, Per
Poesiens skandale. Dagbladet. 1996-03-31.

26
Buvik, Per
Poesiens skandale. Aftenposten. 1996-04-03.

27
Buvik, Per
Poesiens skandale. BT. 1996-04-09.

28
Buvik, Per
Poesiens skandale. Universitas. 1996-04-17.

29
Buvik, Per
Poesiens skandale. Om Baudelaire. 1996-03-11.

30
Buvik, Per
Poesiens skandale. Om Baudelaire. - Pax forlag 200 1996. ISBN 82-530-1806-1

31
Buvik, Per
Romanen, dramaet - og livet. Om Goethes Wilhelm Meister. Avd. for allmenn
literaturvitenskap, UiO 1996-03-28. 1700-tallsseminar.

32
Buvik, Per
Rystelsen. BT. 1996-11-08.

33
Buvik, Per
Vold i litteraturen. 1996-10-27.

34
Buvik, Per
When Psychiatrists meet Artists. On the Question of the Rhetoric of
Psychiatry. Rhetoric; and Epistemology. Red. Gripsrud, Jostein 129-145
1996-09. ISSN 82-91320-15-2 Rhetoric; and Epistemology. Maison des Sciences
de l'Homme, Paris.

35
Hagen, Erik Bjerck
Anmeldelse av Harold Bloom, Vestens litteære kanon. Klassekampen. 1996-05-04.

36
Hagen, Erik Bjerck
Anmeldelse av Kjartan Fløgstad, Antipoder:Essays 1983-1996. Kritikkjournalen.
1996.

37
Hagen, Erik Bjerck
Anmeldelse av Trond Berg Eriksen, Nordmenns nistepakke. Appollon. Tidsskrift
for Universitetet i Oslo. Red. Hornmoen, Harald 1996.

38
Hagen, Erik Bjerck
Anmeldelse av Vigdis Ystad; Livets endeløse gåte: Ibsens dikt og drama.
Klassekampen. 1996-06-22.

39
Hagen, Erik Bjerck
Reply to Hillis Miller and Hauge(Svar til opponentinnlegg under
doktordisputas). Edda. Red. Bliksrud, Liv; Sørensen, Preben M.
Universitetsforlaget 83 2, 181-191 1996. ISSN 0013-0818

40
Hagen, Erik Bjerck
Truth and Ethics in Hamsun's Mysteries. Edda. Red. Bliksrud, Liv; Sørensen,
Preben M. Universitetsforlaget 83 307-316 1996. ISSN 0013-0818

41
Kittang, Atle
A Musical Meditation on Human Time(on Lars Amund Vaage's Rubato. The
Norseman. Special issue. 4/5, 10-13 1996.

42
Kittang, Atle
Etiske spørsmål i litteraturforskninga. - Litteratur, forskning og etikk. -
De nasjonale forskningsetiske komitéers skriftserie 5, 19-31 1996.

43
Kittang, Atle
Harold Bloom - ein ringar i tårnet, Vestens litterære kanon. Mesterverk i
litteraturhistorien, oversatt av Jon Brage Gundersen. Gyldendal Norsk Forlag
496-510 1996.

44
Kittang, Atle
Ibsen og hans bortkomne drøymar. Ein omtale av Hans Aaraas si bok om Peer
Gynt. Edda. 1, 88-91 1996.

45
Kittang, Atle; Derrida, Jacques
Innleiing. Marx' spøkelser. Gjeldsstaten, sorgarbeidet og Den nye
internasjonale. Pax 9-18 1996.

46
Kittang, Atle
Jeger, elskar, forteljar. Moderniteten i Knut Hamsuns Pan. Hamsun i Tromsø.
11 foredrag fra Hamsun-konferansen i Tromsø 1995, Hamarøy. Red. Knutsen,
Nils M. Hamsun-Selskapet 57-75 1996.

47
Kittang, Atle
Kenneth Burke and Traditional Rhetoric. The Current Status of the Rhetorical
Tradition. Red. Gripsrud, Jostein. UIB, Department of Media Studies 119-136
1996.

48
Kittang, Atle
Om hovudoppgåva. Replikk. Tidsskrift for human- og samfunnsvitenskap.
Universitetet i Bergen 2, 90-99 1996.

49
Kittang, Atle
Pan et Paris: Knut Hamsum, 1894, in Boréales. Revue du Centre de
Recherches Inter-Nordiques. Yakoutie 1995 62/65, 5-15 1996.

50
Kittang, Atle
Profil gjennom 30 år. Nytt Norsk Tidsskrift. 2, 177-180 1996.

51
Kittang, Atle
Tankar om tid og forteljing under lesinga av Lars Amund Vaages roman
Rubato. Vinduet. 1, 10-16 1996.

52
Kittang, Atle
What's new - ?. Nokre synspunkt på New Historicism. Mosaikker. Festskrift i
anledning Hans Erik Aarsets 50-årsdag, Tromsø-studier i litteratur. Red.
Arntzen, Even. Universitetet i Tromsø 7, 151-166 1996.

53
Mortensen, Ellen
Butches and Nomads: The dynamic Imperative in Contemporary Feminist Theory.
Nora: Journal of Nordic Women´s Studies. 1, 9-20 1996.

54
Mortensen, Ellen
Den særegne klangen av knust språk: Cecilie Løveid. Nordisk
kvinnelitteraturhistorie, bind 4. 1996.

55
Mortensen, Ellen
Écriture féminine:a Textual Exploration of Proximities between
Hélène Cixous' "Le Rire de la Méduse", Marguerite Duras' Moderato
Cantabile and Monique Wittig's Les Guuérrillères. Mosaikker. Festskrift
i anledning Hans Erik Aarsets 50-årsdag Tromsø-studier i litteratur. Red.
Arntzen, Even 7, 167-190 1996.

56
Mortensen, Ellen
Evrydikes taushet:Emily Dickinsons dødspoesi og det orfiske. Modernismens
kjønn. Red. Iversen, Irene; Rønning, Anne-Birgitte. Pax forlag 71-94 1996.

57
Mortensen, Ellen
Rasjonell forvirring: Anne Nilsen og Ellen Mortensen i samtale. 2 3, 2-9
1996.

58
Mortensen, Ellen
Writing in the Air: Luce Irigaray with Martin Heidegger. Feminism,
Epistemology & Ethics. Red. Preus, Inger Julie Nygård. Unipub, Academica A/S
31-41 1996.

59
Mortensen, Ellen
Å kjede seg til døde:kvinnen og det tragiske i Hedda Gabler. Vagant. 4,
28-33 1996.

60
Sætre, Lars
Estetikk og historisitet. Moderne og postmoderne nok ein gong. Mosaikker.
Festskrift i anledning Hans Erik Aarsets 50-årsdag. Litteratur. Red. Uberg,
Anne Marie. Tromsø-studier 7, 229-234 1996.

61
Sætre, Lars
Fordi det ikkje er noko, kanskje ( om Jon Fosses Melancolia I og II). Dag og
Tid. 35 38, 22 1996-09-19.


<- forrigeinnholdneste ->