Det historisk-filosofiske fakultet

Arkeologisk institutt, Museumsenheten

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
ICMAH. Stavanger 1995. Red. Kleppe, Else Johansen; Resi, Heid Gjøstein. -
Bergen Museum, UiB & Universitetets oldsakssamling, Oslo 1996.

2
Årbok for Bergen Museum 1994/95. - Årbok for Bergen Museum Red. Ådland,
Einar. - Arkeologisk institutt, Bergen Museum, Univ. i Bergen 64 s. 1996.

3
Bergsvik, Knut Andreas
Kleberfuglen fra Haukedal. - Arkeo. - Arkeologisk inst. UiB 2, 18-22 1996.

4
Fasteland, Arthur
Bergens Museum og framveksten av den historisk-antikvariske avdelinga. -
Arkeo. - Arkeologisk inst. UiB 1, 14-18 1996.

5
Fasteland, Arthur
Valderøybåten og Halsnøybåten - gamle funn i nytt lys. - Arkeo. -
Arkeologisk inst. UiB 2, 23-26 1996.

6
Geber, Øystein
Førhistorisk tid i Fjell. Fjell bygdebok band I. Red. Kolle, Ø. 99-170 1996.

7
Hoftun, Oddgeir
Harald Hårfagres løfte om ikke å kjemme eller skjære håret før Norge var
erobret. Historie. 2, 4-8 1996. ISSN 0803-401X

8
Indrelid, Svein
Strilesoga. Frå steinalder til vikingtid. Nord- og Midthordland gjennom
tidene. 255 s. 1996.

9
Kleppe, Else Johansen
Formidling. - Arkeo. - Arkeologisk inst. UiB 1, 19-22 1996.

10
Kleppe, Else Johansen
Museumsvirksomhet, et kulturhistorisk formidlingsperspektiv. Årbok for
Bergen museum. 62-66 1996. ISSN 0808-0402

11
Kleppe, Else Johansen
The Iron Age Farm - an on site museum. The first reconstruction of a
prehistoric habitation site in Norway. ICMAH. Stavanger 1995. Red. Kleppe,
Else Johansen; Resi, Heid Gjøstein. Bergen Museum, UiB og Universitetets
oldsakssamling, Oslo 41-47 1996.

12
Kleppe, Else Johansen
Women in the trading network of medieval Zanzibar. K.A.N. 21: 22 s. 1996. ISSN
0800-868x

13
Larsen, Arne J.
Hva prestgårdsjordet gjemte og gjemmer. - Arkeo. - Arkeologisk inst. UiB 2,
31-34 1996.

14
Mortensen, Mona
Fra skuffer og skap til skjerm. - Unimus. - Bergen Museum 3, 2 s. 1996.

15
Pavlov, P.; Yu,; Indrelid, S.
Man in Northeast Europe during the period 35.000-20.000 BP. Acta Annalecta
Leidensia. 1996.

16
Reimers, Egill
Tre som bygningsmateriale i middelalderen. Museumsnytt. 1, 4-6 1996. ISSN
0027-4186

17
Solberg, Bergljot; Geber, Øystein; Nygaard, Signe
Tilvekstfortegnelse Arkeologisk Institutt - Bergen Museum, UiB. Inv. nr. B
13900-14499. - Arkeologisk institutt 1996.

18
Warren, Elisabeth J.; Kristoffersen, Kari K.
Trekantsambandet. - Arkeo. - Arkeologisk inst. UiB 1, 3-4 1996.


<- forrigeinnholdneste ->