Det historisk-filosofiske fakultet

IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Grannes, Alf
Etnisk mosaikk og konflikt i Kaukasia. Bergen 1996.

2
Grannes, Alf
Etniske forhold og etniske konflikter i eks-Sovjetunionen. FSES, Oslo
mil/Lutvann 1996.

3
Grannes, Alf
Issledovanija po slavjanskomu istorieskomu jazykoznaniju. Pamjati
professora G.A.Khaburgaeva. Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta,1993.
Russian Linguistics. 20: 331-333 1996.

4
Grannes, Alf
Kaukasiske 'svartinger' - Russlands nye 'jøder'. Aftenposten. 1996-12-10.

5
Grannes, Alf; Slethei, Kolbjørn; eleznjak, Mykola
Morphosyntactic Variation in Predicative Adjectives Used with the
Imperative of the Copula Verb buti in Ukrainan,. Zeitschrift für Slawistik.
41: 379-388 1996. ISSN 0044-3506

6
Grannes, Alf
Turco-Bulgarica: Articles in English and French concerning Turkish
influence on Bulgarian (=Turcologica 30). - Harrassowitz Verlag 320pp 1996.

7
Helle, Lillian J
Belyj and Bachtin. From counterpoint to Polyphony. Scando-Slavica. 42: 1-35
1996.

8
Lunde, Ingunn
Transskripsjonsregler og siteringsteknikk i hovedfagsoppgaven: Med en
ekskurs om tekstbehandling. - IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur
UiB 17 1996-09.


<- forrigeinnholdneste ->