Det historisk-filosofiske fakultet

IKRR, Seksjon for religionsvitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Rus och rit: om droger och religioner (Religionshistoriska
forskningsrapporter från Uppsala 9). Red. Rydving, Håkan. - Bokförlaget
Libris 251s. 1996. ISBN 91-7195-081-8

2
Finnestad, Ragnhild Bjerre
Billedernes og arkitekturens betydning og brug i religionerne. Institutt for
religionshistorie, Københavns universitet 1996-09. Kurs for danske
gymnaslærere.

3
Finnestad, Ragnhild Bjerre
Images as Messingers of Coptic identity. An example from Contemporary
Egypt. Dance, Music, Art and Religion. 91-110 1996.

4
Finnestad, Ragnhild Bjerre
Koptisk ikonografi og kulturell identitet. IKRR, UiB 1996-10. Østkirkenes
kulturer (tverrfaglig seminar).

5
Finnestad, Ragnhild Bjerre
"Kultbildeproblematikk: Bildet i rituell kontekst; det kultiske rom;
arkitekturens og dekorens betydning" og "Billedtradisjoner og kulturell
identitet". Institutt for religionshistorie, Københavns universitet 1996-11.
Bruken av bilder i religion - en studieoppgave for religionsforskere.

6
Finnestad, Ragnhild
Images as Messengers of Coptic Identity. Dance, Music, Art, and Religion.
The Donner Institute for Research in Religious and Cultural Hist. 1-110 1996.
ISBN 951-650-834-0 ISSN 0582-3226

7
Gilhus, Ingvild S.
Mot en ny middelalder? Religionens rolle dagens Europa. Norge - Museum eller
fremtidslaboratorium? 77-92 1996.

8
Gilhus, Ingvild S.
Religionsvitenskapens fremtid. Chaos. 26: 1996. ISBN 87-7289-418-0 ISSN
0108-4453

9
Gilhus, Ingvild Sælid
Guden som dør og oppstår. Et kjernesymbol for religionshistorien? CHAOS. 25:
5-17 1996. ISBN 87-7289-250-1 ISSN 0108-443

10
Gilhus, Ingvild Sælid
Myte, magi og mirakel i møte med det moderne. Nyhetsbrev fra
forskningsprosjektet MMMMM. Universitetet i Bergen 1, 1996. ISSN 0807-1772

11
Gilhus, Ingvild Sælid
Religion og latter. Humor och Kultur. Red. Palmenfelt, Ulf. Nordic Institute
of Folklore, Turku, Finland 87-101 1996. ISBN 952-9724-15-2 ISSN 0355-8924

12
Gilhus, Ingvild Sælid
Sjelevandring - et nytt nøkkelsymbol. KULTs skriftserie. Norges
forskningsråd 63: 47-61 1996. ISBN 82-12-00795-2 ISSN 0804-3760

13
Gilhus, Ingvild Sælid
The Double Message: Patterns of Gender in Luke-Acts (bokomtale av T.K.
Seim). Norsk Teologisk Tidsskrift. 97: 1, 52-53 1996. ISSN 0029-2176

14
Hopland, Karstein
Anmeldelse av: Svein Christoffersen (red.) Hans Nielsen Hauge og det
moderne Norge, Oslo 1996, Norges forskningsråd. Norsk teologisk tidsskrift.
4: 49 s. 1996.

15
Hopland, Karstein
"Religiøs universalisme hos Hans Nielsen Hauge". Norsk teologisk tidsskrift.
1: 15-34 1996.

16
Jacobsen, Knut A.
Bhagavadgt, Ecosophy T, and Deep Ecology. Inquriy. 39: 219-238 1996.

17
Jacobsen, Knut A.
"Fristende magiske evne (siddhi, vibhti) som bi-effekt av yoga praksis".
1996-05. Dansk-Norsk symposium i religionshistorie.

18
Jacobsen, Knut A.
Hierarki av frelsestilstander i hinduismen. 1996-03. Tiltredelsesforedrag,
UiB. Bergen.

19
Jacobsen, Knut A.
"Magiske evner som ikke er magiske". Bergen 1996-09. Konferanse om magi og
modernitet støttet av NFR.

20
Jacobsen, Knut A.
Prakrti. KALTATTVAKOA. 3: 1-48 1996.

21
Jacobsen, Knut A.
Review of: Andrew O.Forth "The Self and Its States: A States of
Consciousness Doctrine in Advaita Vednta" Delhi (Motilal Banarsidass)
1990, xvii ? 226pp. Acta Orientala. 57: ss.211-212 1996.

22
Jacobsen, Knut A.
Review of: "Arvind Sharma, "The Philosophy of Religion and Advaita
Vednta: A Comparative Study in Religion and Reason." University Park,
Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, 1995. Religion. 26:
ss.377-378 1996.

23
Jacobsen, Knut A.
Review of "Ecological Prospects: Scientific, Religious, and Aesthetic
Perspectives" ed.Christopher Key Chapple. Journal of The American Academy of
Religion. 66: ss.656-659 1996.

24
Jacobsen, Knut A.
Review of: "Ecology and Religion: Ecological Spirituality in CrossCultural
Perspective" By David Kinsley. Prentice Hall, 1995 248pages. Journal of the
American Academy of religions. LIX: ss.907-909 1996. ISSN 0002-7189

25
Jacobsen, Knut A.
Review of "Rules and Regulations of Brahmanical Asceticism,
Yatidharmasamuccaya of Ydava Prak" ed.and trans. by Patrick
Olivelle. Numen. 43: ss.321-322 1996.

26
Jacobsen, Knut A.
Review of: Thomas Manninezhath: "Harmony of Religions: Vednta
Siddhnta Samarasam of Tyumnavar." Delhi (Motilal Banarsidass),
1993. xvii + 193pp. Acta Orientala. 57: ss.212-214 1996.

27
Jacobsen, Knut A.
The Female Pole of the Godhead in Tantrism and the Prakrti of Smkhya.
Numen. 43: 56-81 1996. ISSN 0029-5973

28
Jacobsen, Knut A.
To selvforståelsestradisjoner i Ligyat aivismen. 1996-09-26.
Nasjonal hovedfagskonferanse. Vatnahalsen.

29
Mikaelsson, Lisbeth
"A time for saving the seeds of heaven. Depictions of childhood in
autobiographical writings by Norwegian missionaries.". Imagined Childhoods.
Self and Society in Autobiographical. 201-215 1996.

30
Mikaelsson, Lisbeth
Magi og fantasi. Solstrand (NFR) 1996-09. Myte, magi og mirakel i møte med
det moderne.

31
Mikaelsson, Lisbeth
Pene piker organiserer seg. Kvinneforskning. 4: 1996.

32
Mikaelsson, Lisbeth
Selvbiografien som personlig myte. KULTs skriftserie. Norgesforskningsråd
63: 80-104 1996. ISBN 82-12-00795-2 ISSN 0804-3760

33
Mikaelsson, Lisebth
Myte i møte med det moderne. KULTs skriftserie. Norges forskningsråd 63:
5-12 1996. ISBN 82-12-00795-2 ISSN 0804-3760

34
Natvig, Richard
Historisk innledning med overblikk over ulike retninger - særlig med vekt på
dem en finner i Norge. Universitetet i Bergen 1996-05-09.
Etterutdanningskurset "Islam i Norge".

35
Natvig, Richard
Islam- kommet for å bli. 1996-10-11. Vestlandske Lærarstemna.

36
Rydving, Håkan Norrländsk uppslagsbok. Norrlands universitetsförlag bd 4:
1996. ISBN 91-7133-187-5

37
Rydving, Håkan
Den fornskandinaviska religionen och samerna. Forum for mellomalderstudier,
UiB 1996-03-20.

38
Rydving, Håkan
Den samiska kåtan och dess sybolvärld. Arkeologisk feltkurs, Anundsjö
(Sverige) 1996-07-17.

39
Rydving, Håkan
Det mytologiske landskap. Bryggens museum 1996-12. Middelalderens symboler
(seminar).

40
Rydving, Håkan
Det samiska rummet. Geografisk institutt, NHH 1996-02-16.

41
Rydving, Håkan
Gud är inte längre död: religion i det moderna världsamhället.
1996-10-11. Vestlandske lærarstemna.

42
Rydving, Håkan
"Inledning" og "Suttungamjødet, vishetens källa: öl och mjöd i
Skandinavien under vikingatid och medeltid.". Rus och rit: om droger och
religioner (Religionshistoriska forskningsrapporter från Uppsala. 9.). Red.
Rydving, Håkan. Bokförlaget Libris ss.11-14,155-162 1996. ISBN
91-7195-081-8

43
Rydving, Håkan
Kritisk blikk på nysjamanismen. UiB 1996-03-07. Etterutdanningskurs:"Moderne
religiøse bevegelser".

44
Rydving, Håkan
Metodproblem vid studium av religions- och kulturmöten. Institutionen för
religionsvetenskap, Gøteborgs universitet 1996-10-23.

45
Rydving, Håkan
Namn och identitet i nordsamisk kontext. Personnamn och social identitet.
Handlingar från ett Natur- och Kultur-symposium i Sigtuna 19–21 september
1996 . Konferenser. 42 (1998). Red. Andersson, Thorsten; Brylla, Eva;
Jacobsson-Widding, Anita. Kungl. Vitterhets-, historie- och
antikvitetsakademien 337-359 1996-09. ISBN 91-7402-284-9 Personnamn och
social identitet. Sigtuna, Sverige.

46
Rydving, Håkan
Religion och droger. Teologiska fakulteten, Lunds universitet 1996.

47
Rydving, Håkan
"Religionsskiften som teoretiskt problem" og "Laestadianismen och
samerna" og "Manligt och kvinnligt i det samiska religionsskiftet". Lunds
universitet 1996-11.

48
Rydving, Håkan
Samerna som mytiska varelser: ett tema i europeisk idétradition. Myte i
møte med det moderne (KULTs skriftserie. 63.). 118-125 1996. ISBN
82-12-00795-2 ISSN 0804-3760

49
Rydving, Håkan
"Tre av Wiklunds elever". Finsk-ugriska institutionen i Uppsala 1894-1994.
Finsk-ugriska institutionen ss.63-71 1996. ISBN 91-972104-6-3 ISSN 1103-7024

50
Rydving, Håkan
"'Vi glömmer och vi glöms:synen på liv och död i förkristen samisk
religion". Senter for etter- og videreutdanning, UiB 1996-02-08.

51
Thomassen, Einar
Anmeldelse av A. Khosroyev, Die Bibliothek von Nag Hammadi: Einige Probleme
des Christentums in Ägypten während der ersten Jahrhunderte. Bibliotheca
Orientalis. 53: 810-812 1996.

52
Thomassen, Einar
Anmeldelse av S. Richter, Exegetisch-literarkritische Untersuchungen von
Herakleidespsalmen des koptisch-manichäischen Psalmenbuches. Acta Orientalia.
57: 163-165 1996.

53
Thomassen, Einar
"Det nye kristendomsfaget.". 1996-10-08. Vestlandske lærsrstemna.

54
Thomassen, Einar
"Det nye religiøse Norge.". Bergens Tidende. 1996-08-20.

55
Thomassen, Einar
Fire innlegg om religionsvitenskapens fremtid: Innledning. Chaos. 26,
129-130 1996.

56
Thomassen, Einar
"Gnostikerne og den tidlige kristendommens historie.". Vatnahalsen
1996-09-26. Nasjonal hovedfagskonferanse.

57
Thomassen, Einar
"Hvordan myte blir rite.". Universitetet i Oslo, Institutt for kulturstudier
1996-04-26.

58
Thomassen, Einar
"Innføring i Islam.". Universitetet i Bergen 1996-02-15. Etterutdanningskurs
ved Seksjon for Midtøstens språk og kultur.

59
Thomassen, Einar
Innføring i Islam. Seksjon for Midtøstens språk og kultur 1996-02-15.
Etterutdanningskurs.

60
Thomassen, Einar
"Islam og menneskerettighetene.". Universitetet i Bergen og Universitetet i
Tromsø 1996. Etterutdanningskurs ved Seksjon for religionsvitenskap.

61
Thomassen, Einar
Islam som fiendebilde. 1996-03-14. Religionsforum.

62
Thomassen, Einar
"Mosk"/erommet". Universitetet i Oslo 1996-11-18. Etterutdanningskurs for
lærere ved Teologisk fakultet.

63
Thomassen, Einar
"Sigmund Mowinckel: An Insider's View.". New Orleans 1996-11-24. American
Academy of Religions.

64
Thomassen, Einar
"Welcoming a New Department". Religion: Global and Arctic Perspectives. Red.
Pentikäinen, J. 139-142 1996-10. ISBN 82-91636-02-8


<- forrigeinnholdneste ->