Det historisk-filosofiske fakultet

IKK, Seksjon for teatervitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Arntzen, Knut Ove
Heiner Müller på norsk. Klassekampen. 1996-02-03.

2
Arntzen, Knut Ove
Hybride teaterformer. Post-Mainstream i Nordnorsk og arktisk teater. Frie
grupper og Black Box teater 1970-1995. Red. Buresund, Inger; Gran,
Anne-Britt. Ad Notam Gyldendal 6 1996. ISBN 8241706685

3
Arntzen, Knut Ove
Landartikler om teater for følgende land: Bulgaria, Canada, Chile,
Colombia, Cuba, Danmark. Store Norske leksikon, bd. 3. Kunnskapsforlaget
1996. ISBN 82 573 0678 9

4
Arntzen, Knut Ove
Landartikler om teater for følgende land: Egypt, Estland, Etiopia. Store
Norske leksikon, bd. 4. Kunnskapsforlaget 1996. ISBN 82 573 0679 7

5
Arntzen, Knut Ove
Landartikler om teater for følgende land: Egypt, Estland, Etiopia. Store
Norske leksikon, bd. 4. Kunnskapsforlaget 1996. ISBN 82 573 0679 7

6
Arntzen, Knut Ove
Ti år med Tom Remlov. Bergens Tidende. 1996-07-04.

7
Losnedahl, Kari Gaarder
Komedia Teatret 1933-1964. - Alma Mater 115 1996. ISBN 82 419 0209 3

8
Losnedahl, Kari Gaarder
Om fru Bernicks uekte barn - eller hva foregikk egentlig på scenen?
Teatervitenskapelige studier. Red. Trolie, Tor Bastiansen. Seksjon for
teatervitenskap, UiB 5, 50-73 1996. ISSN 0801 8294

9
Losnedahl, Kari Gaarder
"Teatret har jeg aldri hatt lyst til". Amalie Skram - "Silkestrilen sin
datter". Red. Aasen, Elisabeth. Pax forlag 85-111 1996.

10
Trolie, Tor Bastiansen
Forestillingsanalyse. Noen kritiske merknader til tradisjonens forståelse
av analyseobjektet. Teatervitenskapelige studier. Red. Trolie, Tor
Bastiansen. Seksjon for teatervitenskap, UiB 5, 1-25 1996. ISSN 0801 8294


<- forrigeinnholdneste ->