Det historisk-filosofiske fakultet

IKK, Seksjon for kunsthistorie

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Danbolt, Gunnar
Abstraksjon og mening. Kunst som non-figurativ form. Kunst i Midt-Norge:
Trondhjems Kunstforening 150 år. Red. Thorud, Svein. Foreningen 34-51 1996.
ISBN 82-993846-0-5

2
Danbolt, Gunnar; Kjerschow, Mabel
Billedspor: kunst- og kulturhistorie. B.1: Fra istid til renessanse. - Tell
198 1996. ISBN 82-7522-064-5

3
Danbolt, Gunnar
Den østlige og vestlige spiritualitet. Om den østlige og vestlige kirkes
fromhetsliv slik det ytrer seg i bilder. Kulturmark: perspektiver på
europeisk historie og tankeliv. Red. Bundt, Kate Hansen; Fosse, Lars Martin.
Europa-programmet 45-86 1996. ISBN 82-91165-09-2

4
Danbolt, Gunnar
Et riss av mariabildets historie. Jomfru Maria: fra jødepike til
himmeldronning. Red. Jervell, Jacob; Danbolt, Gunnar; Skjelbred, Ann Helene
Bolstad. Gyldendal 111-159 1996. ISBN 82-05-23507-4

5
Danbolt, Gunnar
Fra datering til tolkning. Brønnomramningen i San Bartolomeo all'Isola i
Roma. I H.P. L'Oranges fotspor: forskning ved Det norske institutt i Roma.
Red. Østby, Erik; Skedsmo, Tone; Alfsen, Glenny. Det norske institutt i Roma
/ Messel forlag 203-226 1996. ISBN 82-90744-33-1

6
Danbolt, Gunnar
Maria får en livshistorie - gjennom billedkunsten. Jomfru Maria: fra
jødepike til himmeldronning. Red. Jervell, Jacob; Danbolt, Gunnar;
Skjelbred, Ann Helene Bolstad. Gyldendal 61-110 1996. ISBN 82-05-23507-4

7
Danbolt, Gunnar
Mor og barn-motivet på en ny måte (Om Käthe Kollwitz). Omsorg: nordisk
tidsskrift for pallativ medisin. Den norske kreftforening 3, 14-17 1996.

8
Evjenth, Sylvi Cook
Populær billedunderholdning. "Virtual reality" i Bergen på 1800-tallet.
Gamle Bergen Årbok. 1996.

9
Figenbaum, Peder
"Fortiden er fremmed land": DE NORSKESTE MÆND I FORTIDSLANDET. HISTORIE -
Populærhistorisk magasin. Red. Andersen, Kjartan. Historie 6: 4, 20-23 1996.
ISSN 0803-40IX

10
Figenbaum, Peder
"Fortiden er fremmed land": DISTRAKSJONER PÅ VEIEN. HISTORIE -
Populærhistorisk magasin. Red. Andersen, Kjartan. Historie 6: 3, 16-18 1996.
ISSN 0803-40IX

11
Figenbaum, Peder
"Fortiden er fremmed land": FORTID MED DEODORANT. HISTORIE -
Populærhistorisk magasin. Red. Andersen, Kjartan. Historie 6: 2, 36-39 1996.
ISSN 0803-40IX

12
Figenbaum, Peder
"Fortiden er fremmed land": MUSEUM UTEN FOKUS. HISTORIE - Populærhistorisk
magasin. Red. Andersen, Kjartan. Historie 6: 1, 36-39 1996. ISSN 0803-40IX

13
Haakestad, Jorunn
Ariadnes tråd : tekstile utsmykninger i Norge i det 20. århundret. -
Institutt for kulturstudier og kunsthistorie 276 s. Bergen 1996. ISBN
14

15
Kiilerich, Bente
Continuity and Change in Ruler Imagery: the Eternal Victor 400-800 AD. Rome
and the North. Red. Ellegård, A. 95-110 1996. ISBN 91 7081 104 0

16
Kiilerich, Bente
Katalogtekster til no.5, 7, 10, 43. Byzantium. Late Antique and Byzantine
Art in Scandinavian Collections. Red. Fleischer, J.; Hjort, O. Ny Carlsberg
Glyptotek 7 1996. ISBN 87 7452 199 3

17
Kiilerich, Bente
Katalogtekster til nr.5, 7, 10, 43. Byzans. Senantik og byzantinsk kunst i
nordiske samlinger. Red. Fleischer, J.; Hjort, O. Ny Carlsberg Glyptotek 7
1996. ISBN 87 7452 198 5

18
Kiilerich, Bente
Reflections on the enigmatic 'Lady of Carthage' mosaic. Byzantium. Identity,
Image, Influence. 1 Copenhagen 1996. ISBN 87 8787 808 5 XIX. International
Congress of Byzantine Studies.

19
Lexau, Siri Skjold
Arkitekturen som verdiformidlende konstruksjon. Konsten efter 1945. Red.
Björkquist, Leena 6 Åbo, Finland 1996-06-13. Konsten efter 1945.

20
Lexau, Siri Skjold
Bergen.  Plasskunst og bygulv. Billedkunstneren. Red. Fenn, Harald;
Gjertsen, Gjert; Kjøniksen, Rune; Walaker, Jan. Norske billedkunstnere (NBK)
8-12 1996-05.

21
Lexau, Siri Skjold
Billedhoggeren Kristian Blystad. Om å få steinen til å leve. Slettebakken
menighetsblad. 1 1996-03.

22
Lexau, Siri Skjold
Byen som tok sitt eget liv. Bergens Tidende. Red. Matre, Hans Erik 1
1996-12-22.

23
Lexau, Siri Skjold
Byplanen som meningsbærende konstruksjon. Oslo 1996-11-24. Forskningsdagene
i Oslo, IKAN, 24.-25. november 1995.

24
Lexau, Siri Skjold
Ekkelt? Red. Schmedling, Olga; Hovland, Rigmor; Roalkvam, Terje; Tandberg,
Vibeke; Ustvedt, Øystein 5 5: 1 1996-06. ISBN 82-00-37669-9

25
Lexau, Siri Skjold
Kropp, kjønn og sex. Red. Schmedling, Olga; Hovland, Rigmor; Roalkvam, Terje;
Tandberg, Vibeke; Ustvedt, Øystein 5 5: 1 1996-06. ISBN 82-00-37669-9

26
Lexau, Siri Skjold
Kvinnekunst og kunstkritikk. Kvinneforskning. Red. Svenneby, Elin. Norges
forskningsråd, Sekretariatet for kvinneforskning. 2, 8 1996.

27
Lexau, Siri Skjold
Livet, døden og de evige sykluser. Vi ser på kunst. Red. Uberg, Ulla. NKLF
Kunstforlag AS for Norske Kunstforeningers Landsforbund (NKLF 13 12-15
1996-03. ISSN 0800-675X

28
Lexau, Siri Skjold
Med natur og arkitektur som målestokk. Utsmykking 1992-1995. Red. Hess, Per;
Wiersholm, Dag; Eriksen, Arild. Utsmykkingsfondet for offentlige bygg 25-30
1996-05. ISBN 82-993870-0-0

29
Lexau, Siri Skjold
Myter og landskap. Bergen Arkitektskole 1996-09-12. Seminar i forbindelese
med studentekskursjon til Catalonia, Spania.

30
Lexau, Siri Skjold
Pengenes palass. Bergens Tidende. Red. Matre, Hans Erik 1 1996-12-08.

31
Lexau, Siri Skjold
Sorte hull - hvite flekker. Bergens Tidende. Red. Matre, Hans Erik 1
1996-10-11.

32
Lexau, Siri Skjold
Stedet som ble borte. Bergens Tidende. Red. Matre, Hans Erik 1 1996-11-17.

33
Lexau, Siri Skjold
Tekstilkunstens identitetskrise. Bergens Tidende. Red. Matre, Hans Erik 1
1996-02-22.

34
Lexau, Siri Skjold
Utsmykking, innredning og kirkearkitektur. Slettebakken menighetsblad. 1
1996-05-26.

35
Nordhagen, Per Jonas
Comments on an Article by N. Tetriatnikov, For whom is Theodotus praying
(CA, 41, 1993). Cahiers Archeologiques. 44 182-183 1996.

36
Nordhagen, Per Jonas
Kulturminnevernet - en politisk kasteball! Husbukken. Fortidsminneforeningen
Bergen og Hordaland avdeling 3/4, 3- 1996.

37
Nordhagen, Per Jonas
Politiske bilder i tidligmiddelalderen. I H.P. L'Oranges fotspor: forskning
ved Det norske institutt i Roma. Red. Østby, Erik; Skedsmo, Tone; Alfsen,
Glenny. Det norske institutt i Roma / Messel forlag 169-179 1996. ISBN
82-90744-33-1

38
Nordhagen, Per Jonas
Politiske bilder i tidligmiddelalderen. I H.P. L'Oranges fotspor: forskning
ved Det norske institutt i Roma. Red. Østby, Erik; Skedsmo, Tone; Alfsen,
Glenny. Det norske institutt i Roma / Messel forlag 169-179 1996. ISBN
82-90744-33-1

39
Nordhagen, Per Jonas
Politiske bilder i tidligmiddelalderen. I H.P. L'Oranges fotspor: forskning
ved Det norske institutt i Roma. Red. Østby, Erik; Skedsmo, Tone; Alfsen,
Glenny. Det norske institutt i Roma / Messel forlag 169-179 1996. ISBN
82-90744-33-1

40
Nordhagen, Per Jonas
Politiske bilder i tidligmiddelalderen. I H.P. L'Oranges fotspor: forskning
ved Det norske institutt i Roma. Red. Østby, Erik; Skedsmo, Tone; Alfsen,
Glenny. Det norske institutt i Roma / Messel forlag 169-179 1996. ISBN
82-90744-33-1

41
Nordhagen, Per Jonas
Verneproblemer i Bergen: To brev om Fredriksberg fort. Husbukken.
Fortidsminneforeningen bergen og Hordaland avdeling 2, 5-11 1996.

42
Sveen, Dag
Kurt Johannessen. Performance- og multikunstner. 59 1996.


<- forrigeinnholdneste ->