Det historisk-filosofiske fakultet

IKK, Seksjon for folkloristikk

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Alver, Bente Gullveig
Det genvundne paradis: Oplevelse, fortolkning og fortælling. Myte i møte med
det moderne. KULTs skriftserie nr.63. Red. Mikaelsson, Lisbeth. Norges
forskningsråd 13-31 1996.

2
Alver, Bente Gullveig
Det genvundne paradis: Oplevelser, fortolkning og fortælling av nær-døden
oplevelse. Tradisjon. Red. Hauan, Marit A. Vett & Viten 2, 35-48 1996. ISSN
0332-5997

3
Alver, Bente Gullveig
Sygdom er hvermands herre: Folkelig sygdomsopfattelse i det moderne.
Helsetjenesten i samfunnsvitenskapens lys. Red. Lian, Olaug S. Tano
Aschehoug 149-163 1996.

4
Fjell, Tove
Jakten på troverdigheten. Om realistiske og dybderealistiske
tilnærmingsmåter innenfor kulturvitenskapene. Nord Nytt. 9-22 1996. ISBN
5

6
Fjell, Tove
Sette seg selv i scene. Fra idé til produksjon i frie, tyske teatergrupper.
Bergen studier i sosialantropologi. Norse Publications 50, 1996. ISBN
7

8
Gjertsen, Ingrid
1990-årenes vokale folkemusikkbølge i Norge. Genklang. En vänskrift till
Märta Ramstens 60-årsdag den 25 december 1996. Red. Ternhag, Gunnar. Språk-
och folkminnesinstitutet 19-25 1996. ISBN 91-853-74-30-

9
Gjertsen, Ingrid
Anmeldelse av Olav Solberg: Den omsnudde verda. Sumlen. Red. Jonsson, Bengt
R. Samfundet för visforskning og Svenskt visarkiv 1994-1995 345-346 1996.

10
Heggli, Gry
Fra: "du er grei hilsen meg" til "..., du er en av de greieste personene
jeg har møtt". Barns og unges folklore i et utviklingspsykologisk
perspektiv. 1996-01. Barne- og ungdomskulturforskning - to
forskningstradisjoner, ett forskningsfelt?. Inst. for kulturstudier og
kunsthistorie, UiB.

11
Heggli, Gry
Fra "Du er grei hilsen meg" til "Du er en av de greieste personer jeg har
møtt". Barn og unges folklore i et utviklingsspykologisk perspektiv.
Universitetet i Bergen, Institutt for kulturstudier og kunsthistorie 1996-01.
Barne- og ungdomskulturforksning, to forskningstradisjoner, ett
forskningsfelt?".

12
Heggli, Gry
Ukebladet og leserne - om muntlighetsbegrepets relevans. Tradisjon -
tidsskrift for folkeminnevitskap. Red. Hauan, Marit. Vett og viten 26: 2,
27-33 1996-10. ISSN 0332-5997

13
Kapstad, Connie Reksten
"Doing it the Natural Way". Kulturell identitet i Natur og Ungdom. - Lunda
Linjer. Meddelande från Etnologiska institutionen   och Folkelivsarkivet. -
Etnologiska institutionen och Folkelivsarkivet. Nr. 114, 9 Lunds Universitet
1996.

14
Palmenfelt, Ulf
Anm. av Tangherlini: Interpreting Legend. Danish Storytellers and Their
Repertoirs. Journal of American Folklore. 109: 433, 1 1996.

15
Palmenfelt, Ulf
Häxdopet och andra hemska historier. - Tidens förlag 1996. ISBN
91-88876-12-8

16
Palmenfelt, Ulf
Mulla Nasruddins plumpa kusiner. Ordfront Magasin. 6, 1 1996.

17
Palmenfelt, Ulf
Telephone, Talko and Tatoo. Five Current Investigations by the Folk Culture
Archive. NIF Newsletter. 2-3, 17-21 1996.

18
Selberg, Torunn
Det magiske landskapet. Tradisjon. Red. Hauan, Marit. Vett & Viten 26 1996.

19
Selberg, Torunn
Myten om en tusenårig tradisjon. Myte i møte med det moderne. KULTs
skriftserie 63. Red. Mikaelsson, Lisbeth. Norges Forskningsråd 127-137 1996.

20
Ytrehus, Line
BARN SOM MILJØAKTIVISTER Et folkloristisk blikk på barns naturforståelse.
Tradisjon, Tidsskrift for folkeminnevitenskap. Red. Hauan, Marit Anne. Vett
& Viten 1: 27, 3-12 1996. ISSN 0332-5997

21
Ytrehus, Line
Barn som miljøaktivister i lek og alvor. NORD NYTT. Red. Heggdal, Eli;
Kjerland, Hilde; Kjos, Kristin. NEFA nr 62: 72-89 1996. ISBN 87-87824-17-5


<- forrigeinnholdneste ->