Det historisk-filosofiske fakultet

IKK, Seksjon for etnologi

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Berggreen, Brit
Det baltiske og det atlantiske Norden. Den nordiske verden. Red. Hastrup,
Kirsten 1996.

2
Berggreen, Brit
Fra Paradiset til inferno: Balkan i tilbakeblikk. Norge museum eller
fremtidslaboratorium : Varg Veum møter Philip Marlow og andre tekster.
(Kulturtekster). Red. Meyer, Siri; Steffensen, Morten. Senter for europeiske
kulturstudier 8, 166 s. 1996. ISBN 82-91320-06-3

3
Berggreen, Brit
Kvindernes hav. Den nordiske verden. Red. Hastrup, Kirsten. Gyldendal,
K|benhavn 1996.

4
Berggreen, Brit; Götrick, Kacke
Samorganisering - samundervisning: En praksisbasert prosjektplan for
effektivisering av undervisning og veiledning. Universitetspedagogisk
utviklingsarbeid i Bergen. Red. Gulbrandsen, Arild 8 1996.

5
Berggreen, Brit
Sommer-Norden og Vinter-Norden. Den nordiske verden. Red. Hastrup, Kirsten
1996.

6
Espeland, Wigdis Jorunn
Kappleik i vest. Hundreårsminne for fyrste kappleiken i Bergen.
Spelemannsbladet. Red. Hoksnes, Arild. Landslaget for spelemenn 55 6, 18-21
1996.

7
Kapstad, Connie Reksten
Inn i Naturen. Handling og Engasjement i Natur og Ungdom. - Connie Reksten
Kapstad 104 s. Seksjon for etnologi. Universitetet i Bergen. 1996.

8
Kapstad, Connie Reksten
Ubehaget i kulturen. Klær som uttrykk for ein miljøpolitisk
identitet. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. Nr. 4, 33 - 49 1996. ISSN
0332-5784

9
Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Inn i en drømmeverden? Om den kulturelle identitets mulighet i Kristiansand
Temapark. Nord Nytt. Institutt for arkæologi og etnologi, Universitetet i
København 1996 62: 24-41 1996. ISBN 87-87824-17-5

10
Mathiesen Hjemdahl, Kristin
Der eventyr blir virkelighet - og kulturarv berøres i underholdningens tegn.
Dugnad. Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo 1996 22: 1, 1996.
ISSN 0332-5784


<- forrigeinnholdneste ->