Det historisk-filosofiske fakultet

IKK, Museumsseksjonen

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Achen, Henrik v.
Norske frontaler fra middelalderen i Bergen Museum. 112 s. 1996. ISBN
82-7466-055-2

2
Achen, Henrik von
Norske frontaler fra middelalderen i Bergen Museum. Norwegian Medieval
Altar Frontals in Bergen Museum. - Universitetet i Bergen / Bergen Museum
112 1996. ISBN 82 7466 056 0

3
Achen, Henrik von
Norske frontaler fra middelalderen i Bergen Museum = Norwegian Medieval
altar frontals in Bergen museum. - Bergen Museum 112 s. 1996. ISBN
82-7466-055-2

4
Achen, Henrik von
Russiske ikoner. - Bergen Museums skrifter, Kultur. - Bergen Museum 1, 36 s.
1996. ISBN 82-7887-000-4


<- forrigeinnholdneste ->