Psykologisk fakultet

Institutt for praktisk pedagogikk

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Procedings PDME III. Numeracy, Race, Gender and Class. Red. Kjærgård, Tore;
Kvamme, Aasmund; Linden, Nora. - Caspar Forlag 1996.

2
Aarland, Svein Otto
Lønning direkte. 1996.

3
Aarland, Svein Otto 1996.

4
Aarland, Svein Otto
"Skolevolden vil bli verre." Intervju. 1996-09-29. Bergens Tidende.

5
Alvsvåg, Herdis
Sykepleie - mellom vitenskap og pasient. - Fagbokforlaget 182 s. 1996. ISBN
82-7674-286-6

6
Fuglestad, Otto Laurits
Pedagogisk leiing i relasjonelt perspektiv. - Fagbokforlaget 200 s. 1996. ISBN
82-7674-242-2

7
Fuglestad, Otto Laurits
Pedagogisk leiing i relasjonelt perspektiv. Stavanger 1996-11. 5. nasjonale
fagkonferanse i pedagogikk.

8
Fuglestad, Otto Laurits
Pedagogisk leiing i relasjonelt perspektiv. Stavanger 1996-11. 5. nasjonale
fagkonferanse i pedagogikk.

9
Fuglestad, Otto Laurits
Pedagogisk leiing i relasjonelt perspektiv. Stavanger 1996-11. 5. nasjonale
fagkonferanse i pedagogikk.

10
Fuglestad, Otto Laurits
Praksis, teori og kunnskap i handling. Norsk pedagogisk tidsskrift.
Universitetsforlaget 2: 1996.

11
Fuglestad, Otto Laurits
Undervegs. Evaluering av eittårig studium i praktisk pedagogikk 1992-1994
ved Universitetet i Bergen. 1996.

12
Linden, Nora
Rationality of action by participants in the field of special education.
Stockholm, Sweden 1996. Education for the 21.st Century: Diversities an
Commonalities in Europe.

13
Linden, Nora
Scaffolding Childrens learning. Vygotskian perspectives. - Caspar Forlag
1996.

14
Linden, Nora
Virksomhetsteorien som forståelsesform. Tønsberg 1996-08-05. Fagkonferanse
for lærerutdannere i matematikk.

15
Mellin-Olsen, Stieg
Samtalen som forskningsmetode. Red. Linden, Nora. - Caspar Forlag 1996.

16
Mikalsen, Øyvind
Four Important Questions when publishing. Maputo, Mozambique 1996-05-03.
Dr.grads seminar.

17
Mikalsen, Øyvind
Prosjektarbeid - keiserens nye klær. Skolen i fokus. Skolelederne i
Hordaland 1996.

18
Rognaldsen, Svein
Prosjektarbeid - keiserens nye klær. Skolen i fokus. Skolelederne i
Hordaland 1996.

19
Rognaldsen, Svein
Prosjektarbeid - keiserens nye klær. Skolen i fokus. Skolelederne i
Hordaland 1996.

20
Rognaldsen, Svein
Prosjektarbeid - keiserens nye klær. Skolen i fokus. Skolelederne i
Hordaland 1996.

21
Rognaldsen, Svein
Reform ´94 og undervisning i norske fengsler. Utdanningsdirektøren i
Hordaland 1996.

22
Rognaldsen, Svein
Skolevurdering møter skole. Del 1 og 2. Utdanningsetaten, Hordaland Fylke
1996.

23
Sandvik, Gunnhild Blåka
Drøfting av risikobegrepet i lys av den jordmorfaglige og
fødselsvitenskapelige diskursen. 1996.

24
Sandvik, Gunnhild Blåka
En feministisk analyse av moderskapet. 1996.

25
Sandvik, Gunnhild Blåka
Fra distriktsjordmor til institusjonsjordmor. 1996-11. Norsk
perinatalmedisinsk forenings årsmøte.

26
Sandvik, Gunnhild Blåka
Fra distriktsjordmor til institusjonsjordmor. Fremveksten av en profesjon og
en profesjonsutdanning. 1996.

27
Sandvik, Gunnhild Blåka
How do you learn to be a wise midwife. Oslo 1996-05. Den internasjonale
verdenskongress for jordmødre.

28
Sandvik, Gunnhild Blåka
Profesjonalisering av et kvinneyrke ut fra hvilke perspektiver? Åbo Akademi,
Finland 1996-11. Nordisk forskningssymposium med temaet fødsels og
foreldreskap som kulturell konstruksjon.

29
Sandvik, Gunnhild Blåka
Utdanning og yrkeskvalifisering av helseprofesjoner i velferdsstaten. 1996.

30
Skulstad, Aud Solbjørg
Rhetorical Organization of Chairmen's Statements. International Journal of
Applied Linguistics. Novus 6: 1, 43-63 1996.

31
Smith, Sven - Erik Grieg
" På spor etter okkupasjonshistorien IV . Krutthuset i Isdalen .". - Bergens
Skog - og Træplantingsselskap 8 Bergen 1996.

32
Trebbi, Turid
Apprentissage auto-dirigé et enseignement secondaire: un centre de
ressources au collége. Mélanges. Red. Holec, Henri. Centre de Recherches
et d'Applications Pédagogiques en Langues 22: 169-193 1996-01. ISSN
0077-2712

33
Trebbi, Turid
Hvordan kan elever ta ansvar for egen læring? Norsk pedagogisk tidsskrift.
5, 289 - 299 1996. ISSN 0029-2052

34
Trebbi, Turid; Gjørven, Rita
Passages. Franske tekster. Red. Birgitte Larsen, 151 1996. ISBN
82-05-23313-6

35
Trebbi, Turid
Selvstyrt fransklæring med bruk av ressurssenter i ungdomsskolen. Språk &
språkundervisning,. Red. Leganger, Anne-Berit. Landslaget moderne språk.
3/96, 28-37 1996-11.

36
Ådlandsvik, Ragna
Det flerstemmige klasserommet. Skriving og samtale for å lære. Norsk
pedagogisk tidsskrift. Universitetsforlaget 1, 1996.

37
Ådlandsvik, Ragna
Norsk i L-97. Kommentar med vekt på ungdomssteget. Norsklæreren. Tidsskrift
for språk og litteratur. Landslaget for norskundervisning 1996.


<- forrigeinnholdneste ->