Psykologisk fakultet

Institutt for klinisk psykologi

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Aksnes, Fred; Wormnes, Bjørn
Når muskler ikke er nok. - Universitetsforlaget 1996.

2
Bjørkly, Stål; Havik, Odd E.; Løberg, Tor
The interrater reliability of the Scale for Prediction of Aggression and
Dangerousness in Psychotic Patients (PAD). Criminal Justice and Behavior.
23: 440-454 1996.

3
Grova, Bjørg
Marte Meo at the Faculty of Psychology, University of Bergen. Marte Meo
Guide. Red. Aarts, Maria. Aarts Productions, Harderwijks, Nederland 1996.

4
Grova, Bjørg; Torgersen, Anne Mari
Sleep behavior in infant twins and singletons. Quebec, Canada 1996-08. XIVth
Biennial Meetings of ISSBD.

5
Haaland, Berit Hognestad; Haugland, Bente Storm
Perspektiv på barna i arbeid med rusmisbrukende foreldre. Fokus på familien.
24: 16-28 1996. ISSN 0332-5415

6
Hartmann, Ellen; Nielsen, Geir
Kompendium i Rorschach-metodikk. Revidert utgave. - Psykologisk institutt,
Universitetet i Oslo 1996.

7
Haugland, Bente Storm; Havik, Odd E.
Correlates of family competence in families with paternal alcohol abuse.
1996.

8
Hestad, Knut; Aukrust, P.; Ellertsen, B.; Kløve, H.
Neuropsychological deficits in HIV-1 seropositive and seropositive
intravenous drug users (IVDUs): A follow-up study. JINS : Journal of the
International Neuropsychological Society. 2: 126-133 1996. ISSN 1355-6177

9
Kvale, Gerd; Nielsen, Geir Høstmark; Raadal, Magne J.; Nilsen, C. Meyer;
Berg, Einar; Wormnes, Bjørn
Frykt for tannbehandling. Utredelse, Etiologi og behandling. Tidsskrift for
Norsk psykologforening. 33: 785-793 1996. ISSN 0332-6470

10
Kvale ,Gerd; Nielsen, Geir Høstmark; Nilsen, Casper Meyer; Berg, E
Relationship between DSM-IV criteria for odontophobia and dental fear
treatment. Berlin 1996-09-12. Third CED/NOS Joint Meeting.

11
Nielsen, Geir Høstmark; Wormnes, Bjørn
Hypnosis in Norway. Hypnosis in Europe. Red. Hawkins, Peter; Heap, Michael
1996. ISBN 1-89763-568-0

12
Nielsen, Geir Høstmark
Klinisk veiledning. Noen betraktninger på dagens situasjon og aktuelle
utfordringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 33: 32-42 1996.

13
Nielsen, Geir Høstmark; Kvale, Gerd; Nordhus, Inger Hilde; Arefjord, Kjersti
Kronisk søvnløshet hos eldre. En oversikt med særlig henblikk på grunnlaget
for ikke-farmakologisk behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
33: 623-633 1996. ISSN 0332-6470

14
Nielsen, Geir Høstmark
Personlighet og personlighetsteorier. En innføringsbok i psykologi for
universiteter og høgskoler. Red. Raaheim, Kjell; Nielsen, Geir Høstmark.
Cappelen Akademisk Forlag 1996. ISBN 82-456-0029-6

15
Nielsen, Geir Høstmark
Psykiske lidelser. Innføringsbok i psykologi for universiteter og høgskoler.
Red. Raaheim, Kjell; Nielsen, Geir Høstmark. Cappelen Akademisk Forlag 1996.
ISBN 82-456-0029-6

16
Nielsen, Geir Høstmark
Psykiske lidelser i befolkningen: Forekomst, årsaker og forebyggelse.
Folkehelse i forandring. Red. Nordhagen, R.; Hurlen, P. Universitetsforlaget
85-100 1996.

17
Nielsen, Geir Høstmark
Psykologi som anvendt profesjonell virksomhet. En innføringsbok i psykologi
for universiteter og høgskoler. Red. Raaheim, Kjell; Nielsen, Geir Høstmark.
Cappelen Akademisk Forlag 1996. ISBN 82-456-0029-6

18
Nielsen, Geir Høstmark; Lippe, Anna Louise von der
Psykoterapi med voksne: Fem synsvinkler på teori og praksis. - Hans Reitzel,
København 334 s. 1996. ISBN 87-412-3046-9

19
Nielsen, Geir Høstmark
Stress og mestring av stress. En innføringsbok i psykologi for
universieteter og høgskoler. Red. Raaheim, Kjell; Nielsen, Geir Høstmark.
Cappelen Akademisk Forlag 1996. ISBN 82-456-0029-6

20
Nielsen, Geir Høstmark; Kvale, Gerd; Nordhus, Inger Hilde
Søvnforstyrrelser hos eldre. - Institutt for klinisk psykologi 14 1996.

21
Nordhus, Inger Hilde
Hjelp å få - om psykologiske behov hos eldre. Vi over 60. 6/7, 12-14 1996.

22
Nordhus, Inger Hilde
Psykoterapiplanlegging i arbeid med eldre. Abstract  #27. Helsingfors,
Finland 1996-06-02. 13. Nordiske kongress i gerontologi.

23
Raadal, M; Wormnes, Bjørn; Kvale, Gerd; Nielsen, Geir Høstmark
Behandling av odontofobe pasienter. Resultater etter tre år ved Senter for
odontofobi. Den Norske Tannlegeforenings Tidende. 106: 549-554 1996.

24
Raadal, M; Wormnes, Bjørn; Kvale, Gerd; Nielsen, Geir Høstmark
Behandling av odontofobe pasienter ved Senter for odontofobi.          for
odontofobi. Den Norske Tannlegeforenings Tidende. 106: 554-558 1996.

25
Raadal, Magne; Kvale, Gerd; Berg, Einar
Odontofobi hos voksne. Demografiske, psykologiske og odontologiske
karakteristika. Den Norske Tannlegeforenings Tidende. 106: s. 48-55 1996. ISSN
0029-2303

26
Raadal, Magne; Wormnes, Bjørn; Kvale, Gerd; Nielsen, Geir Høstmark
Prinsipper for behandling av odontofobe pasienter ved Senter for
odontofobi. Den Norske Tannlegeforenings Tidende. 106: 544-548 1996.

27
Raadal, Magne; Kvale, Gerd; Berg, Einar
Treatment of dental fear patients in a specialized clinic. Berlin 1996-09.
3rd CED/NOF Joint Meeting.

28
Raaheim, Kjell; Nielsen, Geir Høstmark
En innføringsbok i psykologi for unversiteter og høgskoler. Red. Raaheim,
Kjell; Nielsen, Geir Høstmark. - Cappelen Akademisk Forlag 1996. ISBN
82-456-0029-6

29
Rourke, S. B.; Løberg, Tor
Neurobehavioral Correlates of Alcholism. Neuropsychological Assessment of
Neuropsychiatric Disorders. Red. Grant, I.; Adams, K.M. Oxford University
Press 423-485 1996.

30
Seltzer, Wencke J.
Family and family therapy in Norway. Family and Family Therapy in
international Perspectives. Red. Gielsen, U.P.; Comunian, A.L. Milan:
Marinelli Editrice 1996.

31
Seltzer, Wencke J.
The construction of 10-year old Peter Petersen`s Saga: The utilization of
universal mythology in therapeutic work with a mute child and his closest
kin. Family Prosess. 1996.

32
Skjerve, Jan; Nielsen, Geir Høstmark
Evaluering av klinisk praksis og veiledning. Noen erfaringer fra
psykologutdanningen i Tromsø. Tidsskrift for Norsk psykologforening. 33:
120-126 1996.

33
Solholm, Roar
Kvalitetssikring av intern praksis ved Poliklinikk for barn - Insitutt for
klinisk psykologi. Evaluering av tiltak. - Universitetspedagogisk
utviklingsarbeid i Bergen Red. Raaheim, Arild. - Universitetet i Bergen 2,
20 s. 1996.

34
Støylen, Inge Jarl
Gilles de la Tourettes syndrom og tvangsnevroser - en grenseoppgang.
Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 33: 1150-1157 1996.

35
Støylen, Inge Jarl
Treatment of trichotillomania by habit reversal. Scandinavian Journal of
Behavior Therapy. 25: 149-153 1996.

36
Synnevaag, Berit
Bowlbys syn på relasjonen mellom barn og omsorgsperson. Tidsskrift for
psykologi. 1: 8-11 1996.

37
Synnevaag, Berit
Bowlbys teori - et utgangspunkt for forståelse av barns problemer i
relasjoner? Skolepsykologi, Tidsskrift for pedagogisk-psykologisk tjeneste.
4: 31, 3-9 1996.

38
Synnevaag, Berit
Kompendium i humanistisk - eksistensialistisk terapi. 1996.

39
Synnevaag, Berit
Kompendium i tilknytning. 1996.

40
Synnevaag, Berit
Tilknytningsteori og metode: En undersøkelse av barn og deres foreldre. UiO
1996.

41
Winje, Dagfinn
Long-term outcome of trauma in adults: The psychological impact of a fatal
bus accident. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Red. Beutler,
Larry E. American Psychological Association 64: 5, 1037-1043 1996. ISSN
0022-006x

42
Winje, Dagfinn
Om barns och föräldrars långtidsreaktioner efter Måbødal-olyckan. XIX
Nordiska Psykologkongressen, Program/Sammanfatningar. 1 s. Stockholm, Sweden
1996-10-23. XIX Nordiska Psykologkongressen.


<- forrigeinnholdneste ->