Psykologisk fakultet

Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Havik, T.
Samvær mellom fosterbarn og foreldre. - Rapport. - Barnevernets
kompetansesenter på Vestlandet 1/1996, 39 s. 1996.

2
Havik, T.
Slik fosterforeldrene ser det. Resultat fra en kartleggingsstudie. - Rapport.
- Barnevernets kompetansesenter på Vestlandet 3/1996, 185 s. 1996.

3
Rød, P.A.; Havik, T.
Kunne egentlig noe vært gjort? En rapport om utilsiktede flyttinger fra
fosterhjem - fosterforeldres og saksbehandleres opplevelser og forståelser
av forløpet. - Rapport. - Barnevernets kompetansesenter på Vestlandet 2/1996,
58 s. 1996.


<- forrigeinnholdneste ->