Enheter uten fakultetstilknytning

Universitetsbiblioteket i Bergen

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Felles nasjonalt system for forskningsdokumentasjon. Innstilling fra  en
arbeidsgruppe nedsatt av Koordineringsutvalget for utvikling av
Universitetenes driftssystemer. Red. Hauge,  Jostein H. - Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet 206 s. Trondheim 1996. ISBN
82-7861-000-2

2
Legal primary sources and journals in non-Scandinavian languages at the Law
Library (2nd ed.). Red. Kongshavn, Halvor. -
Universitetsbiblioteket/Det juridiske fakultetsbibliotek, Ber 21 s. 1996.

3
Asserson, Anne; Fosse, Tor Øyvind; Revheim, Johanne
Bruken av FORSKDOK ved Universitetet i Bergen. - UBB, Bergen 1996.

4
Bakka, Pål H.
Elements in a theory of state building: An inquiry into the structural
preconditions for successful state-building in Europe. Scandinavian
political studies. 19: 4, 293-308 1996.

5
Bakka, PÅl Hermod
Elements in a theory of state-building: an inquiry into the structural
preconditions for successful state-building in Europe. Scandinavian
Political Studies. Scandinavian University Press 19: 4, 293-308 1996. ISSN
6

7
Blytt, Marit; Gatland, Jan Olav
Fra museumsbibliotek til universitetsbibliotek 1850-1946. Amor librorum nos
unit. Universitetsbiblioteket i Bergen 1825-1996. 15-30 1996.

8
Dahl, Svein Olaf
Glacier fluctuation, equilibrium-line altitudes and palaeoclimate during
the Younger Dryas and Holocene in southern Norway (dr.scient thesis). 1996.

9
Dragsund, E.; Lein, Regina K.; Stokland, Ø.; Tangen, K.; Arff, J.; Eidnes,
G.; Berg, A.
Konsekvensutredning for gasskraftverk. Utslipp til sjø. - OCN R-95056 20 s.
1996.

10
Einen, Marit; Glasser, Liv; [et al.],
Fiasko eller triumf: håndbok i kvalitetsarbeid for små og mellomstore
folkebibliotek. - Biblioteksentralen, Oslo [upag. løsbl.] 1996.

11
Espelid, Knut L.
Almenånd og virkelyst. Bergens Museums bibliotek 1825-1850. Amor librorum
nos unit. Universitetsbiblioteket i Bergen 1825-1996. 9-14 1996.

12
Espelid, Knut L.
Innhogg i samlingene (Diplomsamlingen, Manuskriptsamlingen, Andre
spesialsamlinger). Amor librorum nos unit. Universitetsbiblioteket i Bergen
1825-1996. 67-74 1996.

13
Garnes, Kari
Fra nytt sentralbibliotek til flere fakultetsbibliotek 1961-1996. Amor
librorum nos unit. Universitetsbiblioteket i Bergen 1825-1996. 43-61 1996.

14
Garnes, Kari
Har vi bruk for universitetsbibliotekarene i fremtidens bibliotek? Innlegg
og oppsummeringer fra seminaret om universitetsbibliotekarenes rolle i
fremtidens bibliotek. UBO, Oslo Soria Moria konferansesenter, Oslo 1996.
Seminar om universitetsbibliotekarenes rolle i fremtidens bibliotek.

15
Gatland, Jan Olav
Amor librorum nos unit. Universitetsbiblioteket i Bergen 1825-1996. Red.
Gatland, Jan Olav. - Universitetsbiblioteket i Bergen 104 s. 1996. ISBN
82-7293-030-7

16
Gatland, Jan Olav
Bakkens kamp i motbakke - for nytt bygg 1946-1961. Amor librorum nos unit.
Universitetsbiblioteket i Bergen 1825-1996. 31-42 1996.

17
Gatland, Jan Olav
Det moderne teater 100 år. Bokvennen. 3: 1996. ISSN 0802-1953

18
Gatland, Jan Olav
Skeive skrifter. Bibliografi over homofile tema i norsk litteratur. 1996.

19
Gatland, Jan Olav
Som morfin og magi : Artaud om film. Z: filmtidsskrift. 56: 2, 28-29 1996.
ISSN 0800-1464

20
Glasser, Liv (red.)
European Documentation Centre: EDC: Universitetsbiblioteket i Bergen. -
Universitetsbiblioteket/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC Bergen 1996.

21
Glasser, Liv
Amalie Skram-bibliografi. Amalie: "Silkestrilen sin datter". Red. Aasen,
Elisabeth. Pax, Oslo; Amalie Skram-selskapet, Bergen 209 s. 1996.

22
Glasser, Liv
Europeisk informasjonssenter i Bergen. Synopsis. 3: 1996. ISSN 0332-656x

23
Glasser, Liv
Informasjonsbrosjyrer om EDC og EU-informasjon. - Universitetsbiblioteket
1996.

24
Greve, Solveig
Innhogg i samlingene (Billedsamlingen). Amor librorum nos unit.
Universitetsbiblioteket i Bergen 1825-1996. 75-84 1996.

25
Hauge, Jostein H.
Skape, bevare, formidle. Rapport fra Kulturdepartementet. -
Kulturdepartementet, Oslo 1996.

26
Kongshavn, Halvor (red.)
Det juridiske fakultetsbibliotek: Ubbjur [web-sider]. -
Universitetsbiblioteket/Det juridiske fakultetsbibliotek Bergen 1996.

27
Kongshavn, Halvor; Borge, M.
Brosjyre for utstillinga ved fakultetet si feiring av Universitetet sitt
50-årsjubileum 1996. - Universitetsbiblioteket/Det juridiske
fakultetsbibliotek 1996.

28
Kongshavn, Halvor
"Den gule serie" - brosjyrar om Ubbjur og tenestene. - Universitetsbibliotek-
et/Det juridiske fakultetsbibliotek 1996.

29
Kongshavn, Halvor; Lønningen, Kate; Solemdal, Finn
Juridiske kilder og tidsskrifter ved Det juridiske fakultetsbibliotek. -
UiB: Det juridiske fakultet 86 s. 1996.

30
Kongshavn, Halvor
Universitetet i Oslo: eksamensoppgaver 5. avdeling jus 1984-1995, 2. utg. Red.
Kongshavn, Halvor. - Ad Notam, Oslo 217 s. 1996.

31
Lein, Regina K.; Myhrvold, A.
Oppfølgende miljøundersøkelse på Kollsnes 1995. Fjæresonen. Rapport
RF-96/169b. - Oppfølgende miljøundersøkelse på Kollsnes 1995. RF-96/169a-d
Red. Myhrvold, A.; Lein, R. K.; Skogen, A.; Hansen, K. F. -
Rogalandsforskning 26 s. 1996.

32
Lyng, Irmelin (medforfatter)
Hjelpemidler i BIBSYS-registrering. 1996.

33
Stavang, Per; Fosnes, Dag Roar
Materialsamling i statsrett. - Alma Mater Forlag AS 90 s. 1996. ISBN
82-419-0210-7


<- forrigeinnholdneste ->