Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Senter for utviklingsstudier

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Blystad, Astrid
"Do Give us Children": The Problem of Fertility among the Pastoral Barbayiig
of Tanzania'. Managing Scarcity: Human Adaptation in East African Drylands.
Red. Ahmed, A.G.M; Abdel, H.A. Commercial Printing Press, Addis Abeba 1996.

2
Jiyad, Ahmed M.
Privatisation in the Arab countries. Programmes, Achiev[e]ments, and
Lessons. Privatisation in the Arab countries. Programmes, Achiev[e]ments
and Lessons. Nr 1. Centre for Development Studies 31 s. Bergen, Norway,
November 27-28, 1995 1996. Conference in Development Economics, The
Norwegian School of Economics and Business Administration.

3
Jiyad, Ahmed M.
The social balance sheet of privatisation in the Arab countries. The social
balance sheet of privatisation in the Arab countries. Nr 2. Centre for
Development Studies 32 s. Joensuu, Finland, 19-22 June 1995 1996. Nordic
Middle East Conference on Ethnic Encounter and Cultural Change. 3.

4
Kjerland, Kirsten Alsaker
Med "svigerfar" og andre menn i felten. Kultur, kjønn og alder som hinder
i afrikansk historie. (TIL DEBATT, Innlegg ved Norske historiedager 1996).
Historisk institutt SKRIFTER 3. 3: 215-223 1996.

5
Tvedt, Terje (ed.)
Non-governmental Organisations in Aid. Some Case Studies (from Zimbabwe,
Bangladesh, Ethiopia and Nicaragua). - Centre for Development Studies,
University of Bergen 1996. ISBN 82 7453-015-2

6
Tvedt, Terje
Anvendt vassdragsforskning i et historisk perspektiv. NVE Publikasjon, 04,
1996. Anvendt vassdragsforskning - en analyse av framtidige behov. Red.
Skarbøvik, Eva; Faugli, Per Einar. NVE 1996: 04, 1996.

7
Tvedt, Terje
Bistand og Vestliggjøring. Utenrikspolitiske utfordringer og norsk
utviklingshjelp. - SFU-publikasjon nr.4 1996. - Senter for utviklingsstudier
1996 4, 20 1996.

8
Tvedt, Terje
Oppfatninger av "den andre" i et historisk og komparativt perspektiv. -
SFU-publikasjon nr. 3 1996. - Senter for utviklingsstudier 1696 3, 12 1996.

9
Tvedt, Terje
"The Collapse of the State in Southern Sudan after the Addis Ababa
Agreement. A Study of Internal Causes and the Role Of the NGOs". - SFU
publikasjonsserie. - Senter for utviklingsstudier 1996 7, 50 1996.

10
Tvedt, Terje
The NGOs' Role at the End of History. Norwegian NGO-Policy and the "New
Paradigm". - SFU publikasjonsserie. - Senter for utviklingsstudier 1996 8,
38 1996.

11
Tvedt, Terje
"The Nile Waters and the Decline of British Imperialism: A History of the
Aswan Power and Fertilizer Scheme 1935-1945". - SFU publikasjonsserie. -
Senter for utviklingstudier 1996 6, 34 1996.

12
Tvedt, Terje
Vassdragsperspektivet i forskningen. - SFU-publikasjon nr.5 1996. - Senter
for utviklingsstudier 1996 5, 12 1996.

13
Tverdt, Terje
Oppfatninger av "Den Andre" i et historisk og komparativt perspektiv.
Metodologiske tilnærminger tilstudiet av fordommer og diskriminering. Red.
Aase, Tor Halfdan. Norges Forskningsråd 1996.


<- forrigeinnholdneste ->