Det samfunnsvitenskapelige fakultet

LOS-senteret

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Bleiklie, Ivar
Den psykiatriske klinikken som serviceregime. Profesjonsmakt. På sporet
etter en norsk helsepolitisk tradisjon. Red. Erichsen, Vibeke. Tano
Aschehoug, Oslo 22 s. 1996. ISBN 82-518-3240-3

2
Bleiklie, Ivar
Introduksjon. Kunnskap og makt. Red. Bleiklie, Ivar. Tano Aschehoug, Oslo
9-19 1996. ISBN 82-518-3480-5

3
Bleiklie, Ivar; Frølich, Nicoline; Reppen, Gro; Aarre, Marianne
Lokale reformstrategier - ritualisering, tilpasning og utnytting. Kunnskap
og makt. Red. Bleiklie, Ivar. Tano Aschehoug, Oslo 66-92 1996. ISBN
82-518-3480-5

4
Bleiklie, Ivar
Politiske nettverk og den universitetspolitiske arena. Kunnskap og makt. Red.
Bleiklie, Ivar. Tano Aschehoug, Oslo 49-65 1996. ISBN 82-518-3480-5

5
Bleiklie, Ivar
Reformpolitikk og endring. Kunnskap og makt. Red. Bleiklie, Ivar. Tano
Aschehoug, Oslo 187-205 1996. ISBN 82-518-3480-5

6
Bleiklie, Ivar
Universitetet - fra kulturinstitusjon til kulturbedrift? Kunnskap og makt.
Red. Bleiklie, Ivar. Tano Aschehoug, Oslo 23-46 1996. ISBN 82-518-3480-5

7
Christensen, Tom; Lægreid, Per
Administrative policy in Norway. Towards New Public Management?. -
LOS-senterets notatserie. - LOS-senteret, UiB 1996 22 s. 1996.

8
Fossum, John Erik
Group-differentiated citizenship: A brief evaluation. - LOS-senterets
notat-serie. - LOS-senteret, Universitetet i Bergen 42, 1-54 1996.

9
Lægreid, Per
Forvaltningspolitikk i Norden - samarbeidsmodellen på prøve. - LOS-senterets
notatserie. - LOS-senteret, UiB 1996 9637: 18 s. 1996.

10
Lægreid, Per; Pedersen, Ove K.
Forvaltningspolitikk, partsorganisering og institusjonell endring.
Integrasjon og Decentralisering. Personal og Forvaltnig i Skandinavien. Red.
Lægreid, Per; Pedersen, Ove K. Jurist og Økonomforbundets forlag, København,
Danmark 9-24 1996. ISBN 87574-0461-5

11
Lægreid, Per; Sauland, Tove Elin
Individuell lederlønn i staten 1990-1995. - LOS-senterets notatserie. -
LOS-senteret, UiB 1996 9630: 42 s. 1996.

12
Lægreid, Per; Pedersen, Ove K.; Roness, Paul G.; Jacobsen, Dag Runar;
Pedersen, Dorthe; Sjølund, Maivor
Integrations og Decentralisering: Personale og forvaltning i Skandinavien.
Red. Lægreid, Per; Pedersen, Ove K. - Jurist- og Økonomforbundets forlag,
København, Danmark 301 s. 1996. ISBN 87-574-0461-5

13
Lægreid, Per; Sauland, Tove Elin
Lederlønnsreform og mobilitetsønsker. Rekruttering og avgang i
lederlønnssystemet 1992-1995. - LOS-senterets notatserie. - LOS-senteret,
UiB 1996 9614: 1996.

14
Lægreid, Per
Lokal lønn i Norge. Integrasjon og Decentralisering. Personal og Forvaltnig
i Skandinavien. Red. Lægreid, Per; Pedersen, Ove K. Jurist og
Økonomforbundets forlag, København, Danmark 207-230 1996. ISBN 87574-0461-5

15
Pedersen, Dorthe; Pedersen, Ove K.; Lægreid, Per
Forvaltningspolitikkens institusjonelle spor. Integrasjon og
Decentralisering. Personal og Forvaltnig i Skandinavien. Jurist og
Økonomforbundets forlag, København, Danmark 257-280 1996. ISBN 87574-0461-5

16
Roness, Paul G.
Institusjonell orden - Norge. Integration og decentralisering: Personale og
forvaltning i Skandinavien. Red. Lægreid, Per; Pedersen, Ove K. Jurist og
økonomforbundets forlag, København, Danmark 59-92 1996. ISBN 87-574-0461-5


<- forrigeinnholdneste ->