Det historisk-filosofiske fakultet

Humanistisk datasenter

Produksjonsdato : 2001-01-30
Katalogtype: Kortformat.

1
Aarseth, Espen
Cybertext : perspectives on ergodic literature. - Universitetet i Bergen IV,
218 s. Bergen 1996.

2
Sanne, Signe Marie
Bruk av visuelle mdeier i språkundervisning. Fakta eller fiksjon? Om bruk av
bilder i undervisning og forskning. Høgskolen i Lillehammer 1996. ISSN
0806-8348 Seminarrapport 18.

3
Sanne, Signe Marie
IVANA - Interaktiv Video i Norsk som Andrespråk. - Humanistisk datasenter,
UiB 1996.

4
Sanne, Signe Marie
The Implementation of Grammar in a Hypermedia System for Language learning.
Computers and the Humanities. Kluwer Academic Publishers 28: 1996. ISSN
0010-4817


<- forrigeinnholdneste ->