Publikasjoner ved UiB 1996

Kortformat

Sortering    : S1
Antall poster  : 4460
Produksjonsdato : 2001-01-30

Publikasjonsoversikten er generert fra FORSKPUB (BIBSYS). Vennligst gjør oppmerksom på evt. feil.
Til hjemmesiden for Avd. for forskningsdokumentasjon.


Det historisk-filosofiske fakultet

Arkeologisk institutt, Museumsenheten                  18
Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten               26
Engelsk institutt                            44
Filosofisk institutt                          24
Germanistisk institutt                          8
Griegakademiet, Institutt for musikk                   9
Historisk institutt                           76
HIT-senteret, Wittgensteinarkivet                    7
Humanistisk datasenter                          4
IKK                                   5
IKK, Museumsseksjonen                          4
IKK, Seksjon for etnologi                        10
IKK, Seksjon for folkloristikk                     19
IKK, Seksjon for kunsthistorie                     41
IKK, Seksjon for teatervitenskap                    10
IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi              12
IKRR, Seksjon for religionsvitenskap                  64
IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur              8
Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon             37
LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap              61
LiLi, Seksjon for lingvistiske fag                   25
Nordisk institutt                            98
Romansk institutt, Seksjon for fransk                  36
Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinam. studier     27
Seksjon for humanistisk informatikk                   2
Senter for europeiske kulturstudier                   8
Senter for kvinne- og kjønnsforskning                  5
Senter for vitskapsteori                        40

Det juridiske fakultet


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Botanisk institutt                           121
Fysisk institutt                            210
Geofysisk institutt                           76
Geologisk institutt                          150
Institutt for den faste jords fysikk                  110
Institutt for fiskeri- og marinbiologi                 134
Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Fiskeridir. ernæringsinst.    1
Institutt for informatikk                        95
Institutt for mikrobiologi                       72
Kjemisk institutt                           191
Matematisk institutt                          67
Senter for miljø- og ressursstudier                   25
Zoologisk institutt                          134

Det medisinske fakultet

Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt        61
Avdeling for patologi, Gades institutt                 50
Broegelmanns Forskningslaboratorium                   2
Felleslaboratorium for bioteknologi                   22
Fysiologisk institutt                          84
Hudavdelingen                              18
Institutt for anatomi og cellebiologi                  32
Institutt for biokjemi og molekylærbiologi               70
Institutt for farmakologi                        13
Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi            40
Institutt for klinisk biokjemi                     27
Institutt for klinisk biologi, Endokrinologisk seksjon          9
Institutt for nevrologi                         34
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin    37
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin    27
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin 49
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for fysioterapivitenskap 21
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for medisinsk statistikk 53
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin     9
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap  25
Kirurgisk institutt                           85
Kirurgisk institutt, Radiologisk seksjon                 9
Medisinsk avdeling A                          109
Medisinsk avdeling B                          80
Medisinsk fødselsregister                        52
Obstetrisk og gynekologisk avdeling                   34
Pediatrisk institutt                          87
Psykiatrisk institutt                          1
Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus            12
Psykiatrisk institutt, Seksjon Sandviken sykehus             3
Senter for internasjonal helse                     53
Øre-nese-halsavdelingen                         17
Øyeavdelingen                              5

Det odontologiske fakultet

Institutt for kariologi og endodonti                   6
Odontologisk institutt, Kariologi                    2
Odontologisk institutt, Kjeveortopedi                  6
Odontologisk institutt, Laboratorium for odontologisk forskning     30
Odontologisk institutt, Odontologiske biomaterialer           3
Odontologisk institutt, Oral kirurgi og oral medisin           4
Odontologisk institutt, Oral mikrobiologi                8
Odontologisk institutt, oral patologi og rettsodontologi         6
Odontologisk institutt, Pedodonti                    11
Odontologisk institutt, Periodonti                    6
Odontologisk institutt, Protetikk                    6
Odontologisk institutt, Røntgendiagnostikk                4
Odontologisk institutt, Samfunnsodontologi               11
Oral anatomi, Inst. for anatomi og cellebiologi             7
Senter for odontofobi                          3

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap         88
Institutt for geografi                         60
Institutt for informasjonsvitenskap                   32
Institutt for medievitenskap                      23
Institutt for sammenliknende politikk                  51
Institutt for sosialantropologi                     83
Institutt for økonomi                          41
LOS-senteret                              16
SEFOS - Senter for samfunnsforskning                  20
Senter for helse- og sosialpolitiske studier               9
Senter for MidtØsten- og islamske studier                8
Senter for utviklingsstudier                      13
Sosiologisk institutt                          40

Enheter uten fakultetstilknytning

Bergen Museum                              3
Nansen senter for Miljø og Fjernmåling                  1
Universitetsbiblioteket i Bergen                    32

Psykologisk fakultet

Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet               3
HEMIL-senteret                             136
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi             54
Institutt for klinisk psykologi                     42
Institutt for praktisk pedagogikk                    37
Institutt for samfunnspsykologi                     85
Program for læringsforskning                      14