Det samfunnsvitenskapelige fakultet

SEFOS - Senter for samfunnsforskning

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Aarethun, Thorbjørn; Skauge, Tom
Forvaltningstradisjon, forvaltningsteori og vegpris. (Veiprisprosjektet,
Rapport nr. 4). - SEFOS Notat 122, 1995.

2
Bang, Trude
Psykiatri og prosjektarbeid : en rapport til
kommunepsykiatriprosjektene i Finnmark og Nord-Troms. - SEFOS Notat. - SEFOS
117, 42 s. 1995.

3
Borge, Baard; Homme, Anne; Lorentzen, Anne
Fra terapeut til formidler. Sluttrapport fra prosjektet "Kompetanse
innenfor attføringsapparatet.". - Sefos notatserie. - SEFOS 118, 1995.

4
Braathen, Einar; Michelsen, Gunnar Guddal
Note de Recherche: L´justement structurel de l'administration
publique. revue international de politique comparé. De Boeck Université
595-601 1995. ISSN 1370-0731

5
Elvbakken, Kari Tove
Noen tall om næringsmiddelkontroll i Norge. Arbeidsnotat. - SEFOS Notat. -
SEFOS 121, 1995.

6
Ervik, Rune
Fiskal velferd i Noreg 1982-1992 : omfang og fordelingsverknader avog
politisk debatt om frådragsordningar i det norske skattesystemet. - SEFOS
Notat. - UiB: SEFOS 119, IV, 145 s. 1995.

7
Fladstad, Torunn
Hvis jeg hadde vært en fugl : asylsøker- og flyktningebarn i statlige
mottak. - SEFOS Notat. - UiB 1003, IX, 260 s. 1995.

8
Froestad, Jan
Some Reflections on the Role of History and Sociology in Comparative
Research and Theory-Construction. - SEFOS Notat. - UiB: SEFOS 120, 14 bl.
1995-09.

9
Grove, Knut
Kvalitetssikring i NHO-bedrifter i Hordaland : rapport til NHOs
kompetansefond. - SEFOS Notat. - SEFOS 111, 36 s. 1995.

10
Hanssen, Astrid L.
Fondsfinansiering av alderstrygd - en litteraturstudie (oppdragsgiver:
Finansdepartementet). - SEFOS Notat. - Senter for samfunnsforskning, UiB 114,
43 s. 1995.

11
Jensen, Thor Øivind; Pedersen, Brit; Røe, Ingvild; Schaatun, Eva
Prosesser i Oslo kommunes psykiatriprosjekt. prosessanalyse og
foreløpige anbefalinger for DPS i Ullevål sektor : arbeidsrapport 1. - SEFOS
Notatserie. - UiB: SEFOS 116, 75 s. 1995.

12
Jensen, Thor Øivind; Pedersen, Brit
"Vi skal ikke vente noe ekstra heller, når vi er så gamle"Brukererfaringer
fra bergenske sykehjem. - SEFOS Notat. - SEFOS 110, 41, [11] s. 1995.

13
Næss, Sturle; Wærness, Kari
Fra pasient til bruker. Utviklingen fra tradisjonell kommunal eldreomsorg
til rehabiliteringsorienterte hjemmetjenester i Hurum kommune. - SEFOS Notat.
- SEFOS 115, 69 s. 1995.

14
Offerdal, Audun
Verneplikt og karriere. Om rekruttering til kommunestyra i Sogn og
Fjordane. Sluttrapport frå prosjektet "Fråfallet frå kommunestyra i Sogn og
Fjordane". - SEFOS Notat. - UiB: SEFOS 113, 71 s. 1995.

15
Solvang, Per
Dysleksidebatten - fra krise- til forhandlingsperspektiv. Spesialpedagogikk.
6, 36 - 38 1995.

16
Taksdal, Arnhild
Kvinnerettet rusbehandling : rapport fra prosjektet "Evaluering av
kvinnerettede tiltak i rusmiddelsektoren". - SEFOS Notat. - UIB: SEFOS 109,
205 s. 1995.

17
Torstensen, Alf
Ungdom ut av arbeidsmarkedet. - SEFOS Notat. - SEFOS 112, 89 s. 1995.


<- forrigeinnholdneste ->