Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sammenliknende politikk

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Aarebrot, Frank; Berglund, Sten
Stathood, Secularization, Cooptation: Explaining Democratic Survival in
Inter-War Europe. Historical Social Research (Historisch Sozialforschung -
Special Issue Historisch-vergleichende Makrosoziologie: Stein Rokkan  -- der
Beitrag eines Kosmopoliten aus der Peripherie). Red. Immerfall, Stefan;
Steinbach, Peter 20: 74, 1995.

2
Aarebrot, Frank; Berglund, Sten; Weninger, Thomas
The View from EFTA. Public Opinion and Internationalized Governance. Red.
Niedermayer, Oscar; Sinnott, Richard. Oxford University Press, Oxford 1995.

3
Berglund, Sten; Aarebrot, Frank; Koralewicz, Jadwiga
The View from Central and Eastern Europe. Public Opinion and
Internationalized Governance. Red. Niedermayer, Oscar; Sinnott, Richard.
Oxford University Press, Oxford 1995.

4
Berntzen, Einar
Caught in the "virgin trap": Nicaragua as a Cultural contrast. Women in
Nordic Politics. Closing the Gap. Red. Karvonen, Lauri; Selle, Per.
Aldershot: Dartmouth 1995.

5
Berntzen, Einar; Heidar, Knut
Vesteuropeisk politikk. Partier, regjeringsmakt. Styreform. -
Universitetsforlaget 1995. ISBN 82-00-22500-3

6
Ervik, Rune
Fiskal velferd i Noreg 1982-1992. Omfang og fordelingsverknader av- og
politisk debatt om frådragsordningar i det norske skattesystemet. - SEFOS -
notat 145

7
Gill, Veena
Politisk deltakelse blant innvandrerkvinner i Norge - en forstudie. - Notat,
SEFOS. - Senter for sammfunnsforskning, UIB 101, 1995.

8
Gill, Veena
Politisk deltakelse blant innvandrerkvinner i Norge - en forstudie. - SEFOS
Notat. - UIB: SEFOS 101, 30 bl. 1995.

9
Grendstad, Gunnar
Classifying Cultures. - LOS-senteret Bergen 1995.

10
Grendstad, Gunnar; Selle, Per
Cultural Theory and the New Institutionalism. Journal of Theoretical
Politics. 7: 1, 5-27 1995.

11
Grendstad, Gunnar; Selle, Per
Cultural Theory and the New Institutionalism. Journal of Theoretical
Politics. 7: 1, 5-27 1995.

12
Grendstad, Gunnar
Party Followership and Leadership in Norway: A Political Culture Approach.
Party Politics. 1: 2, 221-243 1995.

13
Hjellum, Torstein
En ny underklasse for fattige? Bergens Tidende. 1995-08-01.

14
Hjellum, Torstein
En ny underklasse for fattige? Bergens Tidende. 1995-08-01.

15
Hjellum, Torstein
Kinesisk politikk - fra opiumskrig til Deng Xiaoping. - Universitetsforlaget
285 1995.

16
Hjellum, Torstein
Motsetningsforholdet mellom høyre- og venstresiden i arbeidsbevegelsen i
historisk perspektiv. Arbeidernes Historielag, Rogaland 1995-10-24.

17
Hjellum, Torstein
Motsetningsforholdet mellom høyre- og venstresiden i arbeidsbevegelsen i
historisk perspektiv. Arbeidernes Historielag, Rogaland 1995-10-24.

18
Hjellum, Torstein 1995-09-04.

19
Hjellum, Torstein 1995-09-04.

20
Hjellum, Torstein
Retten til arbeid (foredragsnotat). 27 1995.

21
Hjellum, Torstein
Retten til arbeid (foredragsnotat). 27 1995.

22
Karvonen, Lauri; Sundelius, Bengt
Finland och Sverige möter den Europeiska interationen. Nordisk Tidskrift. Red.
Wiklund, Claes 70: 6, 15

23
Karvonen, Lauri
Grannar på skilda vägar. Fascismen i Finland i jämförande Svensk belysning.
Nazisme og nynazisme. Gammel og ny fascisme og nazisme i Norden og Europa.
Red. Dahl, Ottar. Historisk Institutt, Univ. i Oslo og Den Norske
Historiske Forening 14 ISBN 82 91222 06 1

24
Karvonen, Lauri; Selle, Per
Introduktion: Scandinavia - a case apart. Women in nordic politics. Closing
the gap. Red. Karvonen, Lauri; Selle, Per. Darthmouth 21 1995. ISBN 1 85521
25

26
Karvonen, Lauri; Djupsund, Göran; Carlsen, Tom
Political language. Women in nordic politics. Closing the gap. Red.
Karvonen, Lauri; Selle, Per. Darthmouth 37 ISBN 1 85521 5330

27
Karvonen, Lauri
Political language: Do women make a difference? Innovation. The European
Journal of Social Science. Red. Pohoryles, Ronald J.; Giorgi, Liana 7: 4,
28

29
Karvonen, Lauri
Recension av Christina Bergquist: Mäns makt och kvinnors intressen.
Statsvetenskaplig Tidskrift. Red. Lunquist, Lennart; Sannerstedt, Anders.
Fahlbeckska Stiftelsen 98: 1, 5 ISSN 0039 0747

30
Karvonen, Lauri
Trade unions and the feminization of the labour market in Scandinavia. Women
in nordic politics. Closing the gap. Red. Karvonen, Lauri; Selle, Per.
Dartmouth 21 1995. ISBN 185521 5330

31
Kuhnle, Stein
Basic historical trends in european social security. The Nordic model of
social security in a European perspective. Le modèle nordique de sécurité
sociale dans une perspective européenne. (EISS Yearbo 1994. Annuaire IESS
1994). Acco Leuven, Amersfoort 20 ISBN 90-334-3395-8

32
Kuhnle, Stein
Challenges to the West European Welfare States. Reforma. Red. Kamyshanov,
Victor. International Foundation for Economic and Social Reforms 7, 2 1995.

33
Kuhnle, Stein
Det globale konkurransesamfunn. Social Forskning. Sosialforskningsinstitutte-
t 6 1995. ISSN 0908-0031

34
Kuhnle, Stein
International Modeling, States and Statistics: Scandinavian Social Security
Solutions in the 1890s. States, Social Knowledge, and the Origins of Modern
Social Policies. Red. Rueschemeyer, Dietrich; Skocpol, Theda. Princeton
University Press. 31 1995. ISBN 0-691-03444-3

35
Kuhnle, Stein
Strong and Cosmopolitan: Nordist. Encounters with Erik Allardt. Red.
Alapuro, Risto; Alestalo, Matti; Haavio-Mannila, Elina; Ross, J.P. Helsinki
University Press 4 1995. ISBN 951-570-255-0

36
Larsen, Stein Ugelvik
De skriver om seg selv. Frontkjemperne, NS-medlemmene og NS barna. Nazismen
og norsk litteratur. Red. Larsen, Stein Ugelvik; Birkeland, Bjarte; Longum,
Leif; Kittang, Atle. Universitetsforlaget 59 ISBN 82-00-22406-6

37
Larsen, Stein Ugelvik
Kirkekampens betydning - i ettertid. Kirke, religion og samfunn. Red.
Ulstein, Jan Ove. Møreforskning 1, 18

38
Larsen, Stein Ugelvik
Modern Europe after Fascism. Red. Larsen, Stein Ugelvik 700 1995.

39
Larsen, Stein Ugelvik
Modern Europe after Fascism. Red. Larsen, Stein Ugelvik 700 1995.

40
Larsen, Stein Ugelvik
Modern Europe after Fascism. Red. Larsen, Stein Ugelvik 700 1995.

41
Larsen, Stein Ugelvik; Rokkan, Elizabeth
Perspektiver på krig og nazisme hos Cora Sandel og noen andre
kvinneforfattere. Nazismen og norsk litteratur. Red. Larsen, Stein Ugelvik;
Birkeland, Bjarte; Longum, Leif; Kittang, Atle. Universitetsforlaget 1995.
ISBN 82-00-22406-6

42
Larsen, Stein Ugelvik
Stein Rokkan's Model of Europe (oversatt til russisk). POLIS. 1, 32

43
Larsen, Stein Ugelvik
Stein Rokkans model of Europe. Polis. Red. Korlova, Tatjana. Polis forlag
1: 36 ISSN 0321-2017

44
Lindström, Ulf; Svåsand, Lars
Scandinavian Parties and the EU. Parties and Europe. Red. Gaffney, J.

45
Lindström, Ulf
Social democracy, women, and the European Union. Women in Nordic Politics.
Red. Karvonen, Lauri; Selle, Per. Aldershot

46
Midtbø, Tor
Økonomiske effekter av valg og regjeringsskifter. - Høyskoleforlaget 252
1995. ISBN 82-7634-028-8

47
Nagel, Anne-Hilde
Politiseringen av kjønn: Et historisk perspektiv. Kjønn og politikk. Red.
Raaum, Nina C. Tano 58

48
Pamir, Mete
Agrarian Origins of Industrial Stagnation: a historical analysis of the
debilitating impact of the Ottoman state-formation. 28

49
Raaum, Nina C.
Det politiske medborgerskapet. Kjønn og politikk. Red. Raaum, Nina C. Tano
31 ISBN 82-518-3360-4

50
Raaum, Nina C.
Introduksjon - kjønn og politikk. Kjønn og politikk. Red. Raaum, Nina C.
Tano 22 ISBN 82-518-3360-4

51
Raaum, Nina C.
Kjønn og politikk. Red. Raaum, Nina C. - Tano Forlag 1995. ISBN
82-518-3360-4

52
Raaum, Nina C.
Partidemokrati i endring? Kjønn og politikk. Red. Raaum, Nina C. Tano 30 ISBN
82-518-3360-4

53
Raaum, Nina C.
Politisk representasjon. Kjønn og politikk. Red. Raaum, Nina C. Tano 26 ISBN
82-518-3360-4

54
Raaum, Nina C.
Politisk sjølforståelse i endring. StudVest. 9,

55
Raaum, Nina C.
Siste nytt om kjønn og politikk. Familieavisa (Inform. avis utgitt av Barne-
og familiedept.). 3 ISSN 0806-0568

56
Raaum, Nina C.
The political representation of women: a bird's eye view. Women in Nordic
Politics: Closing the Gap. Red. Karvonen, Lauri; Selle, Per. Dartmouth 28 ISSN
1 85521 533 0

57
Raaum, Nina C.
Women in Local Democracy. Women in Nordic Politics: Closing the Gap. Red.
Karvonen, Lauri; Selle, Per. Dartmouth 32 ISBN 1 85521 5330

58
Raaum, Nina
Politisk forståelse av kjønn. Sosiologi i dag. 3, 1995.

59
Raaum, Nina
Politiske forståelser av kjønn: Det gåtefulle skillet mellom det offentlige
og det private. Sosiologi i dag. 3, 1995.

60
Raaum, Nina
Politiske forståelser av kjønn: Det gåtefulle skillet mellom det offentlige
og det private. Sosiologi i dag. 3: 1995. ISSN 0332-6330

61
Selle, Per
Cultural Theory and the new institutionalism. Journal of theoretical
Politics.

62
Selle, Per; Klausen, K.K.
Frivillig organisering i Norden. Red. Selle, Per; Klausen, K.K. - Tano 1995.

63
Selle, Per; Klausen, K.K.
Frivillig organisering i Norden. Frivillig organisering i Norden. Red.
Selle, Per; Klausen, K.K. Tano

64
Selle, Per; Klausen, K.K.
Frivillig organisering i Norden. Frivillig organisering i Norden. Red.
Selle, Per; Klausen, K.K. Tano

65
Selle, Per; Øymyr, Bjarne
Frivillig organisering og demokrati. - Samlaget 1995.

66
Selle, Per
Idretten og det offentlege: Ein familie. Frivillig organisering i Norden. Red.
Selle, Per; Klausen, K.K. Tano

67
Selle, Per
Kvinnene i organisasjonssamfunnet: Vert kjønnsgapet borte. Kjønn og
politikk. Red. Raaum, Nina. Tano

68
Selle, Per; Øymyr, Bjarne
The changing role of women within local voluntary organization: sex
segregation in the voluntary sector. Women in Nordic Politics. Closing the
gap. Red. Selle, Per; Karvonen, Lauri. Dartmouth

69
Selle, Per; Øymyr, Bjarne
The changing role of women within local voluntary organization: sex
segregation in the voluntary sector. Women in Nordic Politics. Closing the
gap. Red. Selle, Per; Karvonen, Lauri. Dartmouth

70
Selle, Per; Klausen, K.K.
Women in Nordic Politics: Closing the Gap. Red. Selle, Per; Klausen, K.K. -
Dartmouth 1995.

71
Sokolovic, Dzemal
Is there an Ethnic Problem? Balkan Forum. 1995-12.

72
Sokolovic, Dzemal
Is there an Ethnic Problem? Balkan Forum. 1995-12.

73
Sokolovic, Dzemal
Tragedien i Bosnia: Organisert forbrytelse. Mennesker og rettigheter. 1995.

74
Sokolovic, Dzemal
Tragedien i Bosnia: Organisert forbrytelse. Mennesker og rettigheter. 1995.

75
Surazska, Wieslawa; Yivi, Blazek
Buolzety komunalne w Polsve i Republice Czeskiej w trzecim rokn reformy.
(Communal budgets in Poland and the Czeh Republic in the third year of ref.
Samorzaid Terytorialny (Local Government). Red. Kulesza, Michal 7-8: 18 1995.
ISSN 0867-4973

76
Surazska, Wieslawa
Central Europe in the Rokkanian Perspective. Historical Social Research
(Historische Sozialforschung). Red. Best, Heinrich; Schröder, Wilhelm H.
Center for Historical Social Research, Köln. 20: 2, 18 1995. ISSN 0172-6404

77
Surazska, Wieslawa
Local revolusions in Poland 1990-94. Diaries of mayors. Wspolnota
(Community). Red. Dnis, Cezary 36: 235, 2 1995. ISSN 0867-0935

78
Surazska, Wieslawa
Tankar om en nyordning. Svenska Dagbladet. Samtider. Red. Björnsson, Anders
79

80
Surazska, Wieslawa
Transition to democracy and the fragmentation of a city. Political Geography.
Red. Winten, Hermon van der 14: 18 1995. ISSN 0962-6298


<- forrigeinnholdneste ->