Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medievitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Bakke, Marit
Er dansk kultur truet? Dansk Sociologi. 130-140 1995. ISBN 87-90053478 ISSN
0905-5908

2
Eide, Martin
Blod, sverte og gledestårer : Verdens Gang 1945-95. - Verdens Gang 556 1995.
ISBN 82-516-1557-7

3
Eide, Martin
Populærjournalistikk på norsk : historiske noter om avisschizofreni. Norsk
medietidsskrift. Red. Skretting, Kathrine; Syvertsen, Trine. Norsk
medieforskerlag/Novus forlag 1, 43-57 ISSN 0804-8452

4
Eide, Martin
Prosessen. Melding av boka. Norsk medietidsskrift. Red. Skretting, Kathrine;
Syvertsen, Trine. Norsk medieforskerlag/Novus forlag 1, 3 ISSN 0804-8452

5
Gjerde, Kurt George
1126. 1995.

6
Gjerde, Kurt George
Finnerlønnen.	. 1995.

7
Gjerde, Kurt George
Flamenco.																		. 1995.

8
Gjerde, Kurt George
For Guds rike hører slike til. 1995.

9
Gjerde, Kurt George
The Bernard Herrmann Web Pages. 1995.

10
Goodnow, Katherine
Anæsthesia. 1995.

11
Goodnow, Katherine
Discord. 1995.

12
Goodnow, Katherine
Feeding time. 1995.

13
Heimvik, Randi
Hva tenker du på. 1995.

14
Heimvik, Randi
Høyanger verk. 1995.

15
Heimvik, Randi
Kinobilletten. 1995.

16
Heimvik, Randi
Ulv, ulv. 1995.

17
Johansen, Elin
Neevengården Asyl : en. Historie. 4, 4-15 1995. ISSN 0803-401x

18
Nyborg, Geir Magnus
Conquest, dominance or spiritual reformation? : Bolivian Quechua
families watch US televangelism. - Department of Media Studies 1 b. Bergen
1995.

19
Nærø, Gry Scholz
Et stykke svart pressehistorie. Dagbladet. 1 1995-10-31.

20
Nærø, Gry Scholz
Tannløst om medieeierskap. Norsk medietidsskrift. Red. Skretting, Kathrine;
Syvertsen, Trine. Norsk medieforskerlag 2, 168-170 1995. ISSN 0804-8452

21
Røssland, Lars Arve
Brød, sirkus og presseetikk : Pressens faglige utvalg og allmennheten. -
Rapport 21. - Universitetet i Bergen, Institutt for medievitskap 145 1995.
ISBN 82-578-0334-0

22
Sivertsen, Erling
Bank, finans og reklamekostnader i 80- og 90-årene : om bankenes
konkurransesituasjon før og etter dereguleringen. - Det nye pengesamfunnet.
Rapport 65 65, 105 ISBN 82-12-00432-5

23
Sivertsen, Erling
Bankenes informasjon prøves : om bankenes inntrykksstyring gjennom
markedsføring og informasjon under kredittdereguleringen. - Det nye
pengesamfunnet. Rapport 66 66, 20 ISBN 82-12-00433-3

24
Sivertsen, Erling
Fungerer pressestøtten? Klassekampen. 1 1995-08-24.

25
Sivertsen, Erling
Kampen om finansnyhetsbildet.	. Dagspressen. Norske Avisers Landsforening
9, 30-31 1995.

26
Sivertsen, Erling
Norske elektroniske tidsskrifter på Internet. Dagspressen. Norske Avisers
Landsforening 2, 1 1995.

27
Sivertsen, Erling
Norske pressefotos : en kort historikk. - Institutt for journalistikk 72
1995. ISBN 82-7147-131-7

28
Sivertsen, Erling; Hagen, Roar
Private banks in the public discourse. - Det nye pengesamfunnet. Report no.
64 64, 29 ISBN 82-12-00431-7

29
Sivertsen, Erling
Rivalisering blant avisene. Bergens Tidende. 1 1995-03-10.

30
Sivertsen, Erling
Talende private fotografier. Norsk medietidsskrift. Red. Skretting, Kathrine;
Syvertsen, Trine. Norsk medieforskerlag 2, 177-179 1995. ISSN 0804-8452

31
Sivertsen, Erling
Tango for to? : om informatører, journalister og strukturelle trekk ved
nyhetsbildet. Sosiologisk tidsskrift. Universitetsforlaget 4, 301-326 1995.
ISSN 0804-0486

32
Sivertsen, Erling
The reflexive press photography. The Nordicom Review of Nordic resarch on
media & communication, no. 1/96, special issue. Red. Carlsson, Ulla 229-237
Helsingør, Danmark 1995-008. ISSN 0349-6244 Nordic conference on mass
communication research, 12.

33
Thue, Terje
Boomerang. 1995.

34
Thue, Terje
Erklært samefri. 1995.

35
Thue, Terje
Gutten som brant sin beste venn. 1995.

36
Thue, Terje
Kinobilletten. 1995.

37
Tveiten, Oddgeir
Fremmedfrykt i Adams språkdrakt. Bergens Tidende. 1 1995-11-24.

38
Tveiten, Oddgeir
... om ord og overflødighet, Fader Vår - 67 ord : et EU-direktiv om
karamell-import - 26 911 ord. Norsk medietidsskrift. Red. Skretting,
Kathrine; Syvertsen, Trine. Norsk medieforskerlag 2, 139-145 1995. ISSN
0804-8452

39
Østbye, Helge
Forskning og høgre undervisning. Elektroniske dokumenter i nett.
Tilgjengelighet og bruk i høgre utdanning og forskning. Konferanserapport.
Skrifter fra Riksbibliotektjenesten nr. 67. Oslo 31-35 Oslo, 28. oktober
1994 1995. ISBN 82-7195-111-4 ISSN 0800-4129 Elektroniske dokumenter i nett.

40
Østbye, Helge
Mediedekningen av Bjugn-saken : en kvalitativ kartlegging. 44

41
Østbye, Helge
Mediepolitikk : skal medieutviklingen styres?. - Universitetsforlaget 178
1995. ISBN 82-00-22447-3


<- forrigeinnholdneste ->