Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for geografi

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Investigating the Local: Structure, Place, Agency. Report from a Norwegian
National Research Course in Human Geography, Bergen, September 1994. -
Geografi i Bergen. Serie B: Monografier fra ... Red. Bivand, Roger; Stokke,
Kristian. - Institutt for geografi 1: 284 p. 1995. ISBN 82-91623-00-7

2
Spesialnummer: Konsekvenser av stagnasjon og nedgang i folketallet.
Samfunnsspeilet. Red. Hansen, Jens Christian; Østby, Lars 4: 1995. ISSN
0801-7603

3
Aase, Tor Halfdan
Politics of natural resource management in the Sai Valley, District Gilgit.
Paper submitted to the International Symposium on KarakorumHindukush-Himala-
ya: Dynamics of change, Islamabad, Sept. 29 - Oct.2, 1995. - Institutt for
geografi 14 s. 1995.

4
Aasetre, Jørund
Attitudes and management culture in environmental bureaucracy. Investigating
the Local: Structure, Place, Agency. Report from a Norwegian National
Research Course in Human Geography, Bergen, September 1994. Red. Bivand,
Roger; Stokke, Kristian. Institutt for geografi Serie B:1: Side 251-267.
1995. ISBN 82-91623-00-7 ISSN 0806-6728

5
Arnesen, Odd Eirik
Mapping the un-mappable - constructing images of the local? The changing
territoriality of a frontier Tulema-Oromo region in central Ethiopia.
Investigating the Local: Structure, Place, Agency. Report from a Norwegian
National Research Course in Human Geography, Bergen, September 1994. Red.
Bivand, Roger; Stokke, Kristian. Institutt for geografi Serie B:1: Side
197-220. 1995. ISBN 82-91623-00-7 ISSN 0806-6728

6
Birkeland, Inger Jøran
Om å skrive feministisk geografi. Nordisk samhällsgeografisk tidskrift. 21:
Side 32-40. 1995. ISSN 0282-4329

7
Birkeland, Inger Jøran
The feminine hotel and the man-made cultural landscape. Investigating the
Local: Structure, Place, Agency. Report from a Norwegian National Research
Course in Human Geography, Bergen, September 1994. Red. Bivand, Roger;
Stokke, Kristian. Institutt for geografi Serie B:1: Side 107-121. 1995. ISBN
82-91623-00-7 ISSN 0806-6728

8
Bivand, Roger S.
A detailed spatial data analysis of the 1993 Polish parliamentary
elections. - Geografi i Bergen. Serie A: Meddelelser fra ... Red. Hansen,
Jens Christian. - Institutt for geografi, Universitetet i Bergen 201: 26 s.
1995.

9
Bivand, Roger; Fischer, Manfred; Rammer, Christian
European integration - some consequences on location and distribution
behaviour of firms. CEMS Academic Conference "Recent Developments in
Economics and Business Administration", Wirtschaftsuniversität Wien,
Austria, April 20-22, 1995. Wirtschaftsuniversität Wien. Side 1-29. Vienna,
Austria. 1995. CEMS Academic Conference "Recent Developments in
Economics and Business Administration".

10
Bivand, Roger
Exploratory and confirmatory spatial data analysis in an open GIS context.
Proceedings of the 5th Scandinavian .... Red. Bjørke, Jan Terje. Norwegian
Institute of Technology, Dept. of Surveying and Mapping Side 57-71-
Trondheim, Norway, June 12-14, 1995. 1995. ISBN 82-993522-0-7 ScanGIS'95.
Scandinavian Research Conference on GIS, 5.

11
Båtevik, Finn Ove; Hansen, Jens Christian
Migration and journey to work in sparsely populated areas in Norway. Norsk
geografisk tidsskrift. 49 Side 5-17. 1995. ISSN 0029-1951

12
Båtevik, Finn Ove; Hansen, Jens Christian
Migration and journey to work in sparsely populated areas in Norway.
(Reprint of article pr. in Norsk geografisk Tidsskrift, 49, 1995, pp. 5-17). -
Geografi i Bergen. Serie A: Meddelelser fra ... Red. Hansen, Jens Christian. -
Institutt for geografi, Universitetet i Bergen 205: Side 5-17. 1995.

13
Dahl, Jan Henrik
The handling of environmental conflicts in local authority planning.
Investigating the Local: Structure, Place, Agency. Report from a Norwegian
National Research Course in Human Geography, Bergen, September 1994. Red.
Bivand, Roger; Stokke, Kristian. Institutt for geografi Serie B:1: Side
235-250. 1995. ISBN 82-91623-00-7 ISSN 0806-6728

14
Dolve, Knut; Holt-Jensen, Arild; Seim, Arnfinn
Landskap. Geografi felles allment fag. - Det norske samlaget 283 s. 1995. ISBN
82-521-4150-1

15
Dolve, Knut; Holt-Jensen, Arild; Seim, Arnfinn
Landskap - lærarhandbok. Geografi felles allment fag. Fellesutgåve nynorsk
og bokmål. - Det norske samlaget 95 s. + 56. s. app. 1995. ISBN
82-521-4628-7

16
Egemi, Omer A.M.
The political ecology of subsistence crisis in the Red Sea Hills,
Sudan. - Universitetet i Bergen 1 b. Bergen 1995.

17
Engesæter, Pelle
A geographical approach to the study of well-being. Investigating the Local:
Structure, Place, Agency. Report from a Norwegian National Research Course
in Human Geography, Bergen, September 1994. Red. Bivand, Roger; Stokke,
Kristian. Institutt for geografi Serie B:1: Side 135-146. 1995. ISBN
82-91623-00-7 ISSN 0806-6728

18
Engesæter, Pelle
Environmentally conditioned quality of life and land use planning. Paper
pres. at the 9th annual AESOP congress 16-19 August 1995 in Glasgow,
Scotland. 11 p. 1995.

19
Eyles, John
Life in the Slow Lane: Studies of agency in the new regional geography.
Investigating the Local: Structure, Place, Agency. Report from a Norwegian
National Research Course in Human Geography, Bergen, September 1994. Red.
Bivand, Roger; Stokke, Kristian. Institutt for geografi Serie B:1: Side
123-134. 1995. ISBN 82-91623-00-7 ISSN 0806-6728

20
Eyles, John
(Secret) Agents: Re-centring the subject in human geography. Investigating
the Local: Structure, Place, Agency. Report from a Norwegian Research Course
in Human Geography, Bergen, September 1994. Red. Bivand, Roger; Stokke,
Kristian. Institutt for geografi Serie B:1: Side 37-44. 1995. ISBN
82-91623-00-7 ISSN 0806-6728

21
Fløysand, Arnt
Technology, myths and transfer of technology. Investigating the Local:
Structure, Place, Agency. Report from a Norwegian National Research Course
in Human Geography, Bergen, September 1994. Red. Bivand, Roger; Stokke,
Kristian. Institutt for geografi Serie B:1: Side 159-173. 1995. ISBN
82-91623-00-7 ISSN 0608-6728

22
Fosso, Eli Janette
Arbeid og identitet. Notat, Norske Geografers Forening, Årskonferanse,
januar 1995. - Institutt for geografi 28 p. 1995.

23
Grønlund, Inga Lena
Imported strategies in local restructuring of single industry towns in
Norway. Nordisk samhällsgeografisk tidskrift. 21: Side 90-100. 1995. ISSN
0282-4329

24
Hageberg, Michael B.
Nonnesæterprosjektets funksjoner i forhold til vitalitet i øvrige
sentrumsområder og en helhetlig utvikling i Bergen sentrum. - Institutt for
geografi 29 s. 1995.

25
Hansen, Jens Christian
Hallstein Myklebost - an appreciation. Norsk geografisk tidsskrift. Side 1-2
1995. ISSN 0029-1951

26
Hansen, Jens Christian
Modeller for regional utvikling i Norge: Fra vekstsenter til banan?
Langtidslinjer i distriktspolitikk og tiltaksarbeid. Red. Teigen, H.; et
al.,. Vett & Viten side 114-129 1995.

27
Hansen, Jens Christian
Modeller for regional utvikling i Norge: Fra vekstsenter til banan?. -
Geografi i Bergen. Serie A: Meddelelser fra ... Red. Hansen, Jens Christian. -
Institutt for geografi, Universitetet i Bergen 202: side 114-129 1995.

28
Hansen, Jens Christian
The restructuring of one-company towns. Economic futures on the North
Atlantic Margin. Red. Byron, R. Aldershot, Avebury side 52-72 1995.

29
Hanssen, Bjørg Lien
Kriterier og kriteriebruk i kulturlandskapsanalyser: vitenskapsfilosofiske
og etiske perspektiver. Obligatorisk innlegg til Dr. Polit.-graden. -
Geografi i Bergen. - Institutt for geografi Serie A, nr. 203: 1995.

30
Hanssen, Bjørg Lien
Kriterier og kriteriebruk i kulturlandskapsanalyser: vitenskapsfilosofiske
og etiske perspektiver. (Rev. utg. av obligatorisk vitenskapsteoretisk
innlegg til Dr. polit.-graden, Det samfunnsvitenskapelige fakultet,
Universitetet i Bergen, mars 1995). - Geografi i Bergen. Serie A:
Meddelelser fra ... Red. Hansen, Jens Christian. - Institutt for geografi,
Universitetet i Bergen. 203: 25 p. 1995.

31
Hanssen, Bjørg Lien
Landscape analysis: Evaluating the landscape - strategies, concepts and
methods. Paper presented at the 16th Nordic Symposium in critical human
geography, Sth. 1995. - Institutt for geografi 9 s. 1995.

32
Hanssen, Bjørg Lien
Landskapsverdier, beskriving og tolking. Notat presentert på Norske
geografers forening, Årskonferanse, januar 1995. - Institutt for geografi
9 s. 1995.

33
Hanssen, Bjørg Lien
Selection criteria, cultural landscape and place. Investigating the Local:
Structure, Place, Agency. Report from a Norwegian National Research Course
in Human Geography, Bergen, September 1994. Red. Bivand, Roger; Stokke,
Kristian. Institutt for geografi Serie B:1: Side 269-279. 1995. ISBN
82-91623-00-7 ISSN 0806-6728

34
Helvig, Magne
Commuting and regional integration in Norway. Norsk geografisk tidsskrift.
49 Side 19-33. 1995. ISSN 0029-1951

35
Helvig, Magne
Commuting and regional integration in Norway. (Reprint of an article pr. in
Norsk geografisk tidsskrift, 49, 1995, pp. 19-33). - Geografi i Bergen.
Serie A: Meddelelser fra ... Red. Hansen, Jens Christian. - Institutt for
geografi, Universitetet I Bergen 206: Side 19-33. 1995.

36
Holt-Jensen, Arild
AESOP lever med forskjellene. Den europeiske dimensjonen i
planleggerutdannnelsen. Plan. Red. Hompland, Andreas. Universitetsforlaget
1, Side 21-23. 1995. ISSN 0805-083X

37
Holt-Jensen, Arild
"Planner"-utdannelse i Bergen. Behov for samfunnsplanleggerutdanning på
universitetsnivå. Plan. Red. Hompland, Anders. Universitetsforlaget 1, Side
12-13. 1995. ISSN 0805-083X

38
Jakobsen, Stig-Erik
Globalization, liberalization and local response. Networks and integration
as new modes of organization in the Norwegian fish farming industry. Nordisk
samhällsgeografisk tidskrift. 21: Side 117-128. 1995. ISSN 0282-4329

39
Jakobsen, Stig-Erik
Network and integration as new modes of organization in the Norwegian fish
farming industry - some empirical examples. Investigating the Local:
Structure, Place, Agency. Report from a Norwegian National Research Course
in Human Geography, Bergen, September 1994. Red. Bivand, Roger; Stokke,
Kristian. Institutt for geografi Serie B:1: Side 147-157. 1995. ISBN
82-91623-00-7 ISSN 0806-6728

40
Kalve, Thorbjørn; Lucas, Anne E.; Budgell, W. Paul
Visual inspection for data integration and model verification: a GIS
approach. Proceedings of the 5th Scandinavian ... Red. Bjørke, Jan Terje.
Norwegian Institute of Technology, Dept. of Surveying and Mapping. Side
113-123. Trondheim, Norway, June 12-14, 1995. 1995. ScanGIS'95. Scandinavian
Research Conference on GIS, 5.

41
Lillethun, Arvid
Utilization of and interest in trees - variations due to population
density? Investigating the Local: Structure, Place, Agency. Report from a
Norwegian National Research Course in Human Geography, Bergen, September
1994. Red. Bivand, Roger; Stokke, Kristian. Institutt for geografi Serie B:1:
Side 221-233. 1995. ISBN 82-91623-00-7 ISSN 0806-6728

42
Lindkvist, Knut Bjørn
Regionale utviklingstrekk i norsk fiskerinæring. - Kystnæringssenteret 2 b.
Honningsvåg 1995.

43
Lindkvist, Knut Bjørn
Territorielle produksjonssystemer og hovedaktørers strategier i den
regionale utviklingen. Nordiske fiskerisamfund i fremtiden. Vol. 1: Fiskeri
og fiskersamfund - bæredyktighed og innovationer. Red. Johansen, S.T.F.
Nordisk Ministerråd. TemaNord: 585, 1995.

44
Lucas, Anne E.
A reconstruction of a salt marsh in three dimensions. Proceedings of the 5th
Scandinavian ... Red. Bjørke, Jan Terje. Norwegian Institute of Technology,
Dept. of Surveying and Mapping. Side 207-216. Trondheim, Norway, June 12-14,
1995. 1995. ScanGIS'95. Scandinavian Research Conference on GIS, 5.

45
Lundberg, Anders; Sjøholt, Peter
Agricultural systems and deforestation. A Trans-Andean perspective.
Development in the South. Issues and debates. Contributions by human and
physical geographers. Red. Hesselberg, Jan. University of Oslo, Department
of Human Geography side 101-122. 1995.

46
Lundberg, Anders
Kompendium i økologi og vegetasjonsgeografi. - Institutt for geografi. 70 p.
1995.

47
Lundberg, Anders
Vegetasjonen ved Vikøyevjo i Kvam. Ei vurdering av miljøkonsekvensar av
ulike vegalternativ. - Institutt for geografi 19 p. 1995.

48
McCarroll, Danny; Ballantyne, Colin K.; Nesje, Atle; Dahl, Svein-Olaf
Nunataks of the last ice sheet in North-West Scotland. Boreas. 24: Side
305-323 1995. ISSN 0300-9483

49
McCarroll, Danny; Nesje, Atle
Rock surface roughness as an indicator of degree of rock surface
weathering. Earth surface processes and landforms. 1995. ISSN 0197-9337

50
Miles, Martin; Johannessen, Ola M.; Bjørgo, Einar
The Arctic's shrinking sea ice. Nature. 376: Side 126-127. 1995-07-13. ISSN
0028-0836

51
Miller, Donald; Holt-Jensen, Arild
Bergen, Norway and Seattle, USA: A tale of strategic planning in two
cities. - Institutt for geografi 22 s. 1995.

52
Nesje, Atle
Breene i Vest-Norge vokser med rekordfart. Naturen. 1, s. 7-10 1995. ISSN
0028-0887

53
Nesje, Atle
Brelære. - Høyskoleforlaget 124 p. 1995. ISBN 82-7634-022-9

54
Nesje, Atle; Johannessen, Truls; Birks, H.J.B.
Briksdalsbreen, western Norway: climatic effects on the terminal response
of a temperate glacier between AD 1901 and 1994. The Holocene. Edward Arnold
5 3, side 343-347 1995. ISSN 0959-6836

55
Nesje, Atle
Geological indicators of rapid environmental change: glacier fluctuations
and avalanche activity. Geological indicators of rapid enviromental change.
Red. Berger, Antony. BalKema, Amst. 1995.

56
Nesje, Atle
Joakim Donner, The quaternary history of Scandinavia, Cambridge University
Press, 1995, 200 p., ISBN 0-521-41730-9. Book review. The Holocene. 5 4,
1995. ISSN 0959-6836

57
Nesje, Atle; Dahl, Svein Olaf; Løvlie, Reidar
Late Holocene glaciers and avalanche activity in the Ålfotbreen area,
western Norway: evidence from a lacustrine sedimentary record. Norsk
geologisk tidsskrift. 75 side 120-126 1995. ISSN 0029-196x

58
Overå, Ragnhild
Gender and entrepreneurship in Ghanaian canoe fisheries: the case of the
Fante fishing town Moree. Investigating the Local: Structure, Place, Agency.
Report from a Norwegian National Research Course in Human Geography,
Bergen, September 1994. Red. Bivand, Roger; Stokke, Kristian. Institutt for
geografi Serie B:1: Side 69-89. 1995. ISBN 82-91623-00-7 ISSN 0806-6728

59
Overå, Ragnhild
Interpretation of other life worlds: An essay on the construction of
gendered world versions. Paper in scientific theory for the Dr.polit.
degree, The Faculty of Social Sciences, University of Bergen. 26 p. 1995.

60
Ryntveit, Anne Kirsti; Stokke, Kristian
Den vanskelige nasjonalismen. Teorier om nasjonalisme og tamilsk
separatisme i Sri Lanka. Nordisk samhällsgeografisk tidskrift. 20: side
60-74. 1995. ISSN 0282-4329

61
Ryntveit, Anne Kirsti; Stokke, Kristian
Den vanskelige nasjonalismen. Teorier om nasjonalisme og tamilsk
separatisme i Sri Lanka. (Reprint av artikkel tr. i Nordisk
Samhällsgeografisk Tidskrift, 20, 1995, pp. 60-74). - Geografi i Bergen.
Serie A: Meddelelser fra ... Red. Hansen, Jens Christian. - Institutt for
geografi, Universitetet i Bergen. 204: side 60-74. 1995.

62
Sjøholt, Peter
Futures on the European margin: Service sectors. Economic futures on the
North Atlantic Margin. Red. Byron, Reginald. Aldershot, Avebury side 105-120
1995.

63
Sjøholt, Peter; Illeris, Sven
Services and urban hierarchies in the Nordic Countries. Services et
metropoles: Formes urbaines et changement economique. Plan Urbain. Minist.
de l'Equipem. et du Logem., Aix en Provence Side 51-86. 1995.

64
Sjøholt, Peter; Illeris, Sven
The Nordic Countries: High quality service in a low density environment. The
geography of advanced producer services in Europe. Progress in Planning. Red.
Moulaert, F.; Tödtling, F. Pergamon 43: 2-3, side 205-222 1995. ISSN
0305-9006

65
Steen, Odd Inge
Problemer med anvendelse av vestlige planleggingsteorier og modeller i
bistand til Den Tredje Verden. (Bearb. av prøveforelsning for dr.
polit.-graden ved Universitetet i Bergen, desember 1994). - Geografi i
Bergen. Serie A: Meddelelser fra ... Red. Hansen, Jens Christian. -
Institutt for geografi 208: 19 p. 1995.

66
Stokke, Kristian
Dynamic growth or pauperization? Small-scale industries i Hambantota
District, Sri Lanka. (Reprint of article printed in Geograf. Ann. 76B (3),
1994, pp. 187-209). - Geografi i Bergen. Serie A: Meddelelser fra ... Red.
Hansen, Jens Christian. - Institutt for geografi, Universitetet i Bergen 207:
Side 187-209. 1995.

67
Stokke, Kristian
Flexible specialization: The dynamics of small-scale industries in the
South, by Poul Ove Pedersen, Arni Sverrison and Meine Pieter van Dijk. Book
review. Geografiska annaler. 77B: 3, 1995. ISSN 0435-3676

68
Stokke, Kristian
Investigating the Local: Structure, Place, Agency. Investigating the Local:
Structure, Place, Agency. Report from a Norwegian National Research Course
in Human Geography, Bergen, September 1994. Red. Bivand, Roger; Stokke,
Kristian. Institutt for geografi Serie B:1: Side 1-8. 1995. ISBN
82-91623-00-7 ISSN 0806-6728

69
Stokke, Kristian
Making sense of nations and nationalism: The social basis of Sinhalese
reform nationalism in Sri Lanka. Development in the South: Issues and
debates. Contributions by human and physical geographers. Red. Hesselberg,
Jan. Univ. of Oslo, Dept. of Human Geography Side 185-227. 1995. ISBN
82-90899-01-7

70
Stokke, Kristian; Sjøholt, Peter
Norwegian development geography at the crossroads? Old trends and new
signals. Guest editorial. Norsk geografisk tidsskrift. 49 Side 87-89 1995.
ISSN 0029-1951

71
Stokke, Kristian
Poverty as politics: The Janasaviya Poverty Alleviation Programme  in Sri
Lanka. Norsk geografisk tidsskrift. 49 3, Side 123-135. 1995. ISSN 0029-1951

72
Stokke, Kristian
The specificities of capital accumulation, social relations, state
formations, and hegemonic ideologies: A development geography agenda.
Development in the South: Issues and debates. Contributions by human and
physical geographers. Red. Hesselberg, Jan. Univ. of Oslo, Dept. of Human
Geography Side 49-99. 1995. ISBN 82-90899-01-7

73
Townsend, Janet
Gender in land settlement. Investigating the Local: Structure, Place,
Agency. Report from a Norwegian National Research Course in Human
Geography, Bergen, September 1994. Red. Bivand, Roger; Stokke, Kristian.
Institutt for geografi Serie B:1: Side 45-67. 1995. ISBN 82-91623-00-7 ISSN
0806-6728

74
Vågenes, Vibeke
Inwardness and outwardness - femininity and masculinity as essence of
Hadendowa social organization, Red Sea Hills, Sudan. Investigating the
Local: Structure, Place, Agency. Report from a Norwegian National Research
Course in Human Geography, Bergen. September 1994. Red. Bivand, Roger;
Stokke, Kristian. Institutt for geografi Serie B:1: Side 91-105. 1995. ISBN
82-91623-00-7 ISSN 0806-6728

75
Vågenes, Vibeke
Male outside and female inside - spatial orientation in the gender system
of the Hadendowa, northeastern Sudan. Norsk geografisk tidsskrift.
Scandinavian University Press 49: 3, pp. 91-104 1995. ISSN 0029-1951

76
Watts, Michael
Mapping identities: Place, space and community in an African city.
Investigating the Local: Structure, Place, Agency. Report from a Norwegian
National Research Course in Human Geography, Bergen, September 1994. Red.
Bivand, Roger; Stokke, Kristian. Institutt for geografi Serie B:1: Side
9-35. 1995. ISBN 82-91623-00-7 ISSN 0806-6728

77
Watts, Michael
Sustainability and struggles over nature: political ecology or ecological
Marxism? Investigating the Local: Structure, Place, Agency. Report from a
Norwegian National Research Course in Human Geography, Bergen, September
1994. Red. Bivand, Roger; Stokke, Kristian. Institutt for geografi Serie B:1:
Side 175-198. 1995. ISBN 82-91627-00-7 ISSN 0806-6728


<- forrigeinnholdneste ->