Det odontologiske fakultet

Odontologisk institutt, Røntgendiagnostikk

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Halse, Agnar
Intraoral røntgenundersøking fram mot år 2000. Den norske tannlegeforenings
Tidende. Red. Sangnes, Gudrun. Den norske tannlegeforening 105: 16, 876-882
1995. ISSN 0029-2303


<- forrigeinnholdneste ->