Det odontologiske fakultet

Odontologisk institutt, Odontologiske biomaterialer

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Gjerdet, N.R.
Farlige plastfyllinger? Den norske tannlegeforenings Tidende. 105: 12, s.
622 1995. ISSN 0029-2303

2
Gjerdet, N.R.
Odontologisk materiallære for Tannpleierutdanningen. 3.utgave. 1995 s. 1-59
1995. ISBN 82-2749-168-0

3
Gjerdet, N.R.
Tyske helsemyndigheter innskjerper bruk av amalgam. Den norske
tannlegeforenings Tidende. 105: 11, s. 584 1995. ISSN 0029-2303

4
Grønningsæter, Arne Geir
Informasjon om henvisningsrutinene. Den norske tannlegeforenings Tidende.
105: 1, s. 18-20 1995.

5
Kerosuo, H.; Moe, G.; Kleven, E.
In vitro release of nickel and chromium from different types of simulated
orthodontic appliances. The Angle Orthodontist. 65: 2, s. 111-116 1995. ISSN
0003-3219

6
Lygre, H.
Aromatic leachables from denture base materials (Dr.odont. Thesis). - School
of Dentistry, Department of Dental Biomaterials, Schoo Medicine, Department
of Clinical Biology, Section of Oral Pharmacology 1995 1B.(flere pag.).:ill
1995. ISBN 82-7249-158-3

7
Lygre, H.; Moe, G.; Solheim, E.; Gjerdet, N.R.
Biologic testing of leachable aromatic compounds from denture base
materials. Acta odontologica scandinavica. 53: s. 397-401 1995. ISSN
0001-6357

8
Lygre, H.; Solheim, E.; Gjerdet, N.R.; Espelid, M.
Fatty acid composition of palatal tissue from denture stomatitis patients.
Acta odontologica scandinavica. 53: s. 249-253 1995. ISSN 0001-6357

9
Lygre, H.; Solheim, E.; Gjerdet, N.R.
Leaching from denture base materials in vitro. Acta odontologica
scandinavica. 53: s. 75-80 1995. ISSN 0001-6357

10
Torgersen, S.
Biocompatibility of fixation devices used in maxillofacial surgery
(Dr.odont. Thesis). - School of Dentistry, Dept Dental Biomaterials, Dept
Oral Surg Med, Dept Oral and Maxillofacial Surg, Haukeland Hospita Oral and
Foren Odontology 1995 1B.(flere pag.).:ill 1995. ISBN 82-7249-153-2

11
Torgersen, S.; Moe, G.; Jonsson, R.
Immunocompetent cells adjacent to stainless steel and titanium miniplates
and screws. European journal of oral sciences. 103: s. 46-54 1995. ISSN
0909-883

12
Torgersen, S.; Gjerdet, N.R.; Erichsen, E.S.; Bang, G.
Metal particles and tissue changes adjacent to miniplates. A retrieval
study. Acta odontologica scandinavica. 53: s. 65-71 1995. ISSN 0001-6357

13
Vamnes, J.S.
The toxic effects of mercury in the body. Den norske tannlegeforenings
Tidende. 105: 1, s. 21 1995.

14
Velcescu, S.
Polymer bonding to dental alloys. A study of factors affecting the bond in
cases of cyclic loading. Master of Science (Dentistry) Thesis. 1995 s. 1-48
1995. ISBN 82-7249-159-1

15
Wang, N.J.; Gjerdet, N.R.
Befolkningens oppfatning om tannfyllingsmaterialer. Den norske
tannlegeforenings Tidende. 105: s. 656-658 1995. ISSN 0029-2303


<- forrigeinnholdneste ->