Det medisinske fakultet

Øyeavdelingen

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Aasved, H
Akutt Rødt Øye. Når bør jeg søke lege? Helsenytt for Alle.
Nasjonalforeningen for folkehelsen 5, 8-9 1995. ISSN 0333-2861

2
Haugen, Olav Henrik; Støle, MP
Kirurgisk behandling av konkomiterende strabisme hos barn under 15 år.
Tidsskr Nor Lægeforen. 600-603 1995.

3
Haugen, Olav Henrik; Aasved, H; Bertelsen, T
Refractive state and correction of refractive errors among mentally
retarded adults in a central institution. Acta Ophthalmol Scand. 73: 2,
129-132 1995.

4
Høvding, G
Corneal astigmatism. The effect of transverse corneal incisions. Acta
Ophthalmol Scand. 73: 1, 25-28 1995. ISSN 1395-3907

5
Krohn, J; Høvding, G; Seland, JH; Aasved, H
Retrobulbar anesthesia with and without adrenaline in extracapsular
cataract surgery. A prospective, randomized, double-blind study. Acta
Ophthalmol Scand. 73: 1, 56-60 1995.

6
Krohn, J
Øyekomplikasjoner ved diabetes mellitus. Våre Øyne. Opplysningsblad fra
Riksforeningen mot Svaksyn og Blindhet. 18 3-8 1995.

7
Rødahl, E
Protein / DNA Cross-linking by UV-light. DNA and Nucleoprotein structure in
vivo. Red. Saluz, HP; Wiebauer, K. RG Landes Company and Springer Verlag,
Austin 49-62 1995.

8
Skulstad, S; Rødahl, E; Jacobsen, K; Langeland, N; Haar, L
Labeling of Surface Proteins of Herpes Simplex Virus type I using a modified
Biotin-Streptavidin system. Virus Res. 37: 253-270 1995.

9
Sletteberg, O; Høvding, G; Bertelsen, T
Do we operate too many cataracts? The referred cataract patients' own
appraisal of their need for surgery. Acta Ophthalmol Scand. 73: 1, 77-80
1995.


<- forrigeinnholdneste ->