Det medisinske fakultet

Psykiatrisk institutt, Seksjon Sandviken sykehus

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Andreassen, O.A.; Jørgensen, H.A.
Exitoxity and tardive dyskinesia. Psychopharmacology. 118: B3 1995. ISSN
0033-3158

2
Andreassen, O.A.; Jørgensen, H.A.
The rat model of tardive dyskinesia: Relationship between vacuous chewing
movements and gross motor. Life Science. 57: 2263-2272 1995.

3
Andreasssen, O.A.; Finsen, B.R.; Østergaard, K.; West, M; Jørgensen, H.A.
Association between haloperidol-induced oral movements and decreased number
of enkephalin mRNA containing neurons in striatum of rats. Society for
Neuroscience Abstracts. 21: 1, 470 1995. ISSN 0190-5295

4
Bang-Kittelsen, A.; Asserson, S.; Elgen, K.; Heldin, L.; Juell, M.; Mæhlum,
E.; Nerdrum, T.; Omerov, M.; Wistedt, B.
Kvalitetskontroll av zuclopenthixol acetat hos psykotiske pasienter med
aggressiv holdning eller adferd. Nordic Journal of Psychiatry. Suppl. 35:
79-73 1995. ISSN 0803-9496

5
Jørgensen, HA; Andreasen, OA
Memantine inhibits the development of haloperidol-induced persistent oral
movements in rats. Society for Neuroscience Abstracts 1995;21(1):470. 1995.
ISSN 0190-5295


<- forrigeinnholdneste ->