Det medisinske fakultet

Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Asbjørnsen, A.; Lund, A.; Hammar, Å.; Roness, A.; Hugdahl, K.
Attentional effects on dichotic listeening in major depression. Chicago,
Ill., Feb. 1995. International Neuropsychological Society, 24. Annual
Meeting.

2
Asbjørnsen, A.; Lund, A.; Hammar, Å.; Hugdahl, K.; Roness, A.
Cognitive functions in major depression: Preliminary results. Lillehammer
1995. Norwegian research conference on mental health. 8.

3
Bergsholm, P.
Electroconvulsive therapy. Issues related to narcosis, physiology,
radiological anatomy, electrode placement and endocrinology (dr.med).
Førde/Bergen. - UiB 1995.

4
Berle, J.Ø.
Prisen for nedbygging av psykisk helsevern. Kronikk. Bergens Tidende.
1995-02-08.

5
Grøholt, B.; Nygård, J.A.
Depresjoner hos narn og forsøk på suicid hos barn. Kvalitetssikringshåndbok
for barne- og ungdomspsykiatri. Eget forlag 1995.

6
Heiervang, E.R.; Apold, Jaran; Lund, A.; Smievoll, A.; Løvlie, R.;
Møllerhaug, L.; Hugdahl, K.
Failure to replicate chromosome 6 as probable locus for reading disability.
Advances in Neuropsychiatric Genetics. Cardiff, Aug 1995. World Congress on
Psychiatric Genetics.

7
Holsten, F.; Lund, A.; Nygaard, J.A.
Suicide in childhood and adolescence. Lillehammer 1995. Norwegian research
conference on mental health. 8.

8
Isaksen, P.M.
Effekt av antidepressivum på for tidlig sædavgang. Tidsskrift for Den Norske
Lægeforening. 115: 1616-1617 1995. ISSN 0029-2001

9
Lund, A.; Størkson, R.; Madsen, A.
5HT1- receptor function after chronic, combined treatment with mianserin
and lithium in rats. Abstract til skandinavisk selskap for psykofarmakologi.
Psychopharmacology. 1995. ISSN 0033-3158

10
Lund, A.; Asbjørnsen, A.; Hammar, Å.; Roness, A.; Hugdahl, K.
Cognitive functions in major depression. Uppsala, Aug 1995. Nordic Meeting
in Neuropsychology. 5.

11
Lund, A.
Farmakoterapi ved depresjon: Langtidsbehandling og profylakse.
Workshop arrangert av Läkemedelvärket i samarrangement med Statens
Legemiddelkontroll. - Läkemedelvärket, Stockholm, kommer i Norge. 1995.

12
Lund, Anders
Farmakoterapi ved depresjon: Langtidsbehandling og profylakse.
Läkemedelsverket, Sverige Stockholm 1995-05. Workshop arr. av
Läkemedelsverket i samarrangement med Statens legemiddelkontroll.

13
Malt, U.F.; Lund, A.; Lingjære, O.; Årsland, D.
Biologisk Psykiatri. Kompendium for spesialister og utdanningskandidater i
psykiatri og klinisk psykologi. Manuskript levert ut ved kurs. 1995.

14
Roness, A.
Helsepersonell og lærere innlagt i psykiatriske institusjoner. Tidsskrift
for Den Norske Lægeforening. 115: 842-845 1995. ISSN 0029-2001

15
Roness, A.
Hjelp til å dø eller å leve? Kronikk. Bergens Tidende. 1995-08-06.

16
Roness, A.
Urealistisk psykiatriplan. Kronikk. Bergens Tidende. 1995-01-21.

17
Roness, A.
Utbrent? Arbeidsstress og psykiske lidelser hos mennesker i utsatte yrker. -
Universitetsforlaget, Oslo 271 1995. ISBN 82-00-41198-2

18
Roness, Atle
Religiøsitet, psykisk helse og selvmord. Prismet. 6: 264-267 1995. ISSN
0032-8847

19
Wilhelmsen, Ingvard
Duodenal ulcer : psychological and bacteriological factors. - University of
Bergen, 1 b. Bergen 1995. ISBN 8277880081

20
Winje, Dagfinn; Ulvik, Annicken
Confrontations with reality: Crisis intervention services to traumatized
families after a scoolbus accident in Norway. Journal on Traumatic Stress.
Red. Green, Bonnie L. Plenum 8: 3, 1995. ISSN 429-444


<- forrigeinnholdneste ->