Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Gogstad, A
50-års minne - sett fra den andre siden. Tidsskr Nor Lægeforen. 115: 3765
1995.

2
Gogstad, A
Den norske lægeforeningen under kommisarisk ledelse. Tidsskr Nor Lægeforen.
115: 1385 1995.

3
Gogstad, A
Et (annet) 50-års minne. Tidsskr Nor Lægeforen. 115: 1427 1995.

4
Gogstad, A
Velferd i EU - et nyansert blikk i ettertid. Tidsskr Nor Lægeforen. 115: 249
1995.

5
Gogstad, AC
Den samfunnsmedisinske begrepsverden. Tidsskr Nor Lægeforen. 115 1095-1099
1995.

6
Gogstad, AC
Slange og sverd: hjemmefront og utefront: leger og helsetjenester 1940-1945. -
Alma Mater, Bergen 408 1995. ISBN 82-419-0167-4

7
Haug, K
Haukeland sykehus røykfritt - 2 år etter. - Innsyn / Ulrik Kontaktorgan for
helsetjenesten. - Haukeland sykehus 1: 6, 20-21 1995.

8
Haug, K
Smoking among pregnant women: epidemiology and health consequences. Nor J
Epidemiol. 5: 155-160 1995.

9
Haug, K; Irgens, LM; Markestad, T; Skjærven, R; Baste, V; Schreuder, P
Smoking habits among pregnant women in Norway 1970-1991. Nor J Epidemiol, 2
(suppl) 5. 21 1995.

10
Haugland, S; Haug, K; Wold, Bente
Hva bestemmer røykevaner i svangerskapet ? En kvalitativ undersøkelse blant
gravide røykere. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening. 17: 2106-2109 1995.
ISSN 0029-2001

11
Koornstra, JJ; Ulvik, A; Røkke, Ola; Halvorsen, JF; Haug, K; Øgreid, D
Ras-oncogendetectie in faeces van patiënten met colorectumtumoren. Ned
Tijdschr Geneeskd. 139: 2732-2736 1995.

12
Ulvik, A; Koornstra, JJ; Røkke, Ola; Halvorsen, JF; Haug, K; Øgreid, D
Påvisning av aktivert protoonkogen (Ki-ras) i avføringsprøver. Ny
laboratorieanalyse for tidlig diagnostikk av kolorektar cancer. Tidsskr Nor
Lægeforen. 3266-3270 1995. ISSN 0029-2001


<- forrigeinnholdneste ->