Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Fossan, GO
Demens - hvor står vi i dag? Tidsskr Nor Lægeforen. 115: 1233-1235 1995. ISSN
0029-2001

2
Fossan, GO; Nilsen, Stein Tore; Straume, B
Samarbeid i Helseregion vest, del I, Rammeplan. - Hordaland Fylkeskommune
1995.

3
Michelsen, K; Olsen, L; Toft, B; Ljosdal, K; Nygaard, H; Hansen, ST
Ulykker blant eldre i alders- og sykehjem. En registrering av fallulykkene
i institusjonene i Laksevåg bydel. En rapport fra Bergen kommune. -
Kommuneavdeling helse og sosiale tjenester, Bergen 15, 1995.

4
Nygaard, HA
Aldersdemens. Samarbeid mellom psykiatri og geriatri når det gjelder
diagnostikk, behandling og omsorg. "Ja, tenke det, ønske det, ville det
med...". Sem: INFO-banken. Red. Nygaard, Aa-M; Eek, A; Engedal, K; Kirkvoll,
Ø 115: 81-84 1995. ISSN 0029-2001

5
Nygaard, HA; Brudvik, E; Juvik, OB; Pedersen, EW; Rotevatn, TS
Medikamentforbruk hos sykehjemspasienter. Endringer i løpet av de tre
første månedene. Tidsskr Nor Lægeforen. 115: 829-831 1995. ISSN 0029-2001

6
Nygaard, HA
Pharmacological treatment of restlessness and agression in demented
patients. Treatment of medical conditions in patients with dementia. Medical
Products Agency/The Norwegian Medicines Control Authority 141-150
Uppsala/Oslo 1995. Treatment of medical conditions in patients with
dementia. Workshop.

7
Nygaard, HA
Vett og uvett i demensomsorg. Sem: INFO-banken. - Sosialdepartementets
utviklingsprogram om aldersdemens 15, 1995.


<- forrigeinnholdneste ->