Det historisk-filosofiske fakultet

Historisk institutt

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Fredsgeneralen: Sir Andrew Thornes rapporter fra frigjøringen av Norge
1945. Red. Riste, Olav. - Aschehoug 1995. ISBN 82-03-22095-9

2
Norge og Sovjetunionen 1917-1955: En utenrikspolitisk dokumentasjon. Red.
Riste, Olav; Holtsmark, S.G.; Tsjubarjan, A.O. - Aschehoug 606 1995. ISBN
82-02-14130-3

3
Andresen, Astri; Oldervoll, Jan; Ravnå, Per Bjarne
"Flyndren at rykke". - Handbok i seminarbeid for historie grunnfag. -
Historisk institutt 117 1995.

4
Andresen, Astri; Ravnå, Per Bjarne
Kautokeino-opprøret. En undervisningspakke i historisk metode. 1995.

5
Bagge, Sverre
Ideology and Propaganda in Sverris Saga. Individet i den europeiske
kulturtradisjon. Arkiv för nordisk filologi 18 sider: 1995. ISSN 0066-7668

6
Bagge, Sverre
Nationalism in Norway in the Middle Ages. Scandinavian Journal of History.
1995 20, 1-18 1995.

7
Bagge, Sverre
Snorre som forfatter av Heimskringla. Svar til John Meegaard. Historisk
Tidsskrift. 2/1995, 240-244 1995.

8
Bagge, Sverre
The Middle Ages. Making a Historical Culture. Historiography in Norway. Red.
Hubbard, W.H. 111-31 1995.

9
Bekker-Nielsen, Tønnes
The Cartugraphic Sourcet. Ancient Akamas I. Red. Fejfer, Jane. Aarhus
University Press 87-132 1995. ISBN 87-7288-481-9

10
Bekker-Nielsen, Tønnes
The Road System. Ancient akamas I. Red. Fejfer, Jane. Aarhus University
Press 41-48 1995. ISBN 87-7288-481-9

11
Bjørgo, Narve
Selvstendighet og union. Red. Riste, Olav. - Universitetsforlaget 1: 416
1995. ISBN 82-00-22393-0

12
Bjørkelo, Anders
Review of Gabriel R.Warbrug's book:Historical Discord in the Nile Valley
(London. 1992, Hurst et Co.). Der Islam. 47-50 1995.

13
Bjørkelo, Anders
Review of Martin Daly's book:On Trek in Kordofan. The Diaries of a Bri tish
District Officer in the sudan 1931-1933. Oxford: Oxford Universit y
Press,1994. Journal of African History. Red. Anderson, D.M.; Roberts, A.D;
Miller, J.C.; Robinson, D. Cambridge University Press 36 36: 1, 155-156 1995.
ISSN 0021-8537

14
Bjørkelo, Anders
Shandi. Encyclopaedia of Islam, 2. utg. Red. Bosworth, van Donzel;
Heinrichs, P. E.J. Brill, Leiden, Nederland 1 1995. ISBN 9004094199

15
Bjørkelo, Anders; Abu Shouk, Ahmad Ibrahim
The Public Treasury of the Muslims. Monthly Budgets of the Mahdist State in
the Sudan, 1897. - E.J. Brill, Leiden, Nederland 440 1995. ISBN 9004103589

16
Blom, Ida
A History of Contraception. Women's History Review. 4: 3, 405-408 1995.

17
Blom, Ida
Cholera-Morbro'er og Danmark. Historie. 1, 119-136 1995.

18
Blom, Ida
Fra det moderne til det postmoderne subjekt. Nytt norsk tidskrift. 2,
139-146 1995.

19
Blom, Ida
Sentrale aspekter av kvinne- og kjønnshistorie. Cultura, bulgarisk
tidsskrift. 2 1995.

20
Blom, Ida
..uden dog at overskride sin naturlige Begrænsning. Kvinner i akademica
1882-1932. Alma Maters Døtre-Et århundre med kvinner i akademisk utdannelse.
Red. Lie, Susanne S.; Rørslett, May Britt. Pax forlag A/S, Oslo 19-32 1995.

21
Blom, Ida
"Viudes: de la sociedad asistencial a la sociedad del bienestar El saco de
Noruega, 1975-1964. Arenal-Revista de historia de la mujeres. 1: 2, 223-255
1995.

22
Blom, Ida
Women's History in Norway. The Making of an Culture. Red. Hubbard, William
H.; sogner, Sølvi; Nordby, Trond; Myhre, Eivind. Scandinavian University
Press 289-310 1995. ISBN 82-00-22699-9

23
Dyrvik, Ståle
Etnesoga III: Folket. Gjerdesokn. - Etne kommune 3: 487 1995. ISBN
82-993682-0-0

24
Dyrvik, Ståle
Etnesoga IV: Folket. Stødle sokn. - Etne kommune 4: 424 1995. ISBN
82-993682-1-9

25
Dyrvik, Ståle
Etnesoga V: Folket. Grindheim sokn. - Etne kommune 5: 600 1995. ISBN
82-993682-2-7

26
Fossen, Anders Bjarne
Askøybroen. Fra drøm til virkelighet. - Askøybrua A.S. 159 1995. ISBN
82-7128-221-2

27
Fossen, Anders Bjarne
Bedre frem Bergen. Red. Fossen, Anders Bjarne. - Bergen næringsråd 358 1995.
ISBN 82-7128-215-8

28
Fossen, Anders Bjarne; Hvoslev, Signe; Thune, Nina Aldin; Lærum, Ole Didrik;
Moe, Dagfinn
Bergen ca. 1600-1995 i boken Extraetum. 400 år med apotek. Red. Thune,
Bjarne 00 år". - Stiftelsen Jubileumsutstillingen "Svaneapoteket i Bergen
400 år" 1995.

29
Fossen, Anders Bjarne
Bergen under den andre verdenskrig. Norge er atter fritt. Red. Thovsen, Atle.
Bergen sjøfartsmuseum og UIB 2-24 1995. ISBN 82-7128-212-3

30
Fossen, Anders Bjarne; Grønlie, Tore
Borgerskapets by 1536-1800. Bergen Bys historie II. Alma mater 1995. ISBN
31

32
Grytten, Ola Honningdal
Dagens arbeidsledighet sett i lys av arbeidsledigheten i 1920- og 1930
-årene. Sosialøkonomen. 6, 10-22 1995.

33
Grytten, Ola Honningdal
Dagens og mellomkrigstidens arbeidsledighet i et vesteuropeisk
perspektiv. Tidsskrift for samfunnsforskning. 2, 198-230 1995. ISSN
0040-716x

34
Grytten, Ola Honningdal; Hodne, Fritz; Alme, Jørund
Norwegian Real Wages. Trends in Prices and Wages 1850-1940. Red. Scholliers,
Peter; Zamagni, Vera. Labours Reward 61-75, 238-248 1995.

35
Grytten, Ola Honningdal
The Scale of Norwegian Interwar Unemployment in International Perspective.
Scandinavian Economic History Review. XLIII: 2, 226-250 1995.

36
Grønlie, Tore; Fossen, Anders Bjarne
Byen sprenger grensene, ny utgivelse. - Alma mater 1051 1995.

37
Grønlie, Tore; Nordbrønd Grøndahl, Øyvind
Fristillingens grenser. Red. Grønlie, Tore; Nordbrønd Grøndahl, Øyvind. -
Fagbokforlaget 237 1995. ISBN 82-7674-097-9

38
Grønlie, Tore; Danielsen, Rolf; Dyrvik, Ståle; Helle, Knut; Hovland, Edgar
Norway. A History of Norway from The Vikings to our own Times. -
Scandinavian University Press 486 1995. ISBN 82-00-21803-1

39
Helle, Knut
Down to 1536. Norway: A History from the Vikings to Our Own Times.
Scandinavian University Press (universitetsforlaget) 1-119 1995. ISBN
82-00-21803-1

40
Helle, Knut
Le Moyen Age face aux nomades (1000-1300). - Cavenne Médias, France 5: 272
1995. ISBN 2-910648-03-6

41
Helle, Knut
Under kongemakt og kirke 1130-1350. Red. Helle, Knut. - H. Aschehoug & Co
3: 240 1995. ISBN 82-03-22016-9

42
Hovland, Edgar
De bygde landet. Hadsel Bygdebok I. - Hadsel kommune 599 1995. ISBN
82-993564-1-)

43
Hovland, Edgar; Laastad, Gerd; Bjørkhaug, Lasse; Næsgaard, Erik; Larsen,
Jacob T.; Stefansson, Magnus
Forretning til besvær. Til en artig forlystelse. Red. Laastad, Gerd;
Næsgaard, Erik. Johan Langs Minde/Johan Lange og søskendes Legat 69-85 1995.

44
Hovland, Edgar; Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Danielsen, Rolf; Grønlie, Tore
Kap.16. Recovery and growth:the Norwegian econemy, 1815-75 Kap.18. Modern
Norway takes shape, 1875-1920 Kap.20. The inter-war years. Norway: A History
from the Vikings to our own Times. Scandinavian University press 230-254,
271-296, 1995. ISBN 82-00-21803-1

45
Hovland, Edgar
Samhold mot avhold. - SNF-prosjekt nr. 2370. - SNF 66 1995. ISBN
82-7296-5887

46
Hubbard, William H.
Explaining the Demographic Transition: The Princeton Fertility Project. 1995.

47
Hubbard, William H.
Making a Historical Culture:Historiography in Norway. Red. Hubbard, William
H.; Myhre, Jan E.; Nordby, Trond; Sogner, Sølvi. - Universitetsforlaget/Scan-
dinavian University Press 425 1995. ISBN 8200226999

48
Kjeldstadli, Knut
Er Oslo ett eller flere lokalsamfunn? Har byen en lokalhistorie? Byminner.
1995.

49
Kjeldstadli, Knut
Fra rød til Røa. Fra bondesamfunn til villasamfunn. Ullern historielags
årbok. 1995.

50
Kjeldstadli, Knut
Kjønn i historien - bare ett kjønn?. - Senter for kvinneforskning,
Universitetet i Oslo 1995.

51
Kjeldstadli, Knut
Klassesamfunnet Oslo 1845-1995. Kirkens bymisjon Oslo 1995. Det sivile
samfunn.

52
Kjeldstadli, Knut
Nord-Norges kulturhistorie, bind 1 og 2. Tidsskrift for samfunnsforskning.
Red. Drivenes m.fl., Einar-Arne. Gyldendal 1995. ISSN 0040-716x

53
Kjeldstadli, Knut
Om sirkelens kvadrater. Å skrive Norges-historie. Historie. 1, 1995.

54
Kjeldstadli, Knut
"One is carried by one's time" - history as science. The Making of an
Historical Culture. Red. Hubbard, William; Myhre, Jan Eivind; Nordby, Trond;
Sogner, Sølvi. Universitetsforlaget 1995.

55
Kjeldstadli, Knut
Oslo - spenningens by. Red. Myhre, Jan Eivind. - Pax 1995.

56
Kjerland, Kirsten
Adaptation, Resources and Male Identity among the abqKuria. 1995.
Forskarseminaret.

57
Kolle, Nils
Småskipsbygginga i Sunnhordland 1820-1860. Ein analyse av bilbrevmaterialet.
Sjøfartshistorisk årbok 1994. Red. Thowsen, Atle. Foreningen "Bergens
Sjøfartsmuseum" 1994 174-228 1995. ISBN 82-7064-034-4

58
Mjeldheim, Leiv
Politiske prosessar og institusjonar(rev. utgave). - Universitetsforlaget
178 1995. ISBN 82-00-22395-7

59
Mjeldheim, Leiv; Sølvberg, Erik; Lillejord, Sølvi
(..). Spektrum. Samfunnslære VK 1. Fagbokforlaget 95 1995. ISBN
82-7674-070-7

60
O'Fahey, Sean
Ahmad ibn Idrs and The Idrsyah. The Oxford Encyclopedia of the
Modern Islamic World. Oxford University Press:New York, 1995 4 vols.ii:
167-68,177-78 1995. ISBN 0-19-506613-8

61
O'Fahey, Sean
His Master's Voice'. The Sufis, the Mahdists and Printing. Culture and
History. 1995.

62
O'Fahey, Sean
Marks of God's Favour:hagiography in Northeast African Islam. Oxford
University 1995-07-06. Biography in East African 8. Historiography.

63
O'Fahey, Sean
Neo-Sufism Revisited. University of Haifa 1995.

64
O'Fahey, Sean
Religion end Ethnicity in the Sudan. Cairo 1995-04-03. International
Symposium on Cultural Diversity and Nation-building in the Sudan, Cairo.

65
O'Fahey, Sean
Small World. The neo-Sufi brotherhoods around the Indian Ocean. School of
Oriental and African Studies 1995-04-30. Hadramawt and the Hadram
Diaspora.

66
O'Fahey, Sean
Some histories, memoirs and other works from the Sudan. Sudanic Africa. A
Journal of Historical Sources. vi, 1995. ISSN 0803-0685

67
O'Fahey, Sean
Sudanese Islam in a global context. University of Khartoum 1995-10-31.
Sudanese sufi Studies.

68
O'Fahey, Sean
Sufism in Suspense. The Sudanese Mahdi and the Sufis. University of Utrecht
1995-05-06. Sufism and its Opponents.

69
O'Fahey, Sean
The Sharia, The NIF and Human Rights in the Sudan. Senter for Midtøsten
Studier,UIB 1995-06-01.

70
O'Fahey, Sean
What is the Sharia? Universitetet i Oslo 1995-05-11. The NIF and the Sharia
issue in the Sudan.

71
O'Fahey, Sean
What is the Sharia - and what does it mean in practice? Universitetet i
Tromsø 1995-10-23.

72
Oldervoll, Jan; Andresen, Astri; Ravnå, Per-Bjarne
Absalon - an experement in incorporation of electronic tools in the te
aching of history. 1995.

73
Oldervoll, Jan; Andresen, Astri; Ravnå, Per Bjarne
Flyndren at rykke. - Historisk institutt 117 1995.

74
Oldervoll, Jan
Kark. 1995.

75
Oldervoll, Jan
The furture of Historians in the Statistical packagemarket. Statistic for
Historians. Red. Thaller, M.; Turner, J.; Borodkin, Leonid. Soripta Mercure
119-124 1995. ISBN 3-928134-90-6

76
Riste, olav
Den ideale fordring! Framveksten av ein norsk tryggingspolitikk 19051949.
I frigjøringens spor; artikler i anledning frigjøringsjubileet 1995. Red.
Skogan, John Kristen. Universitetsforlaget 13-34 1995. ISBN 82-00-22460-0

77
Riste, Olav
"London-regjeringa" Norge i krigsalliansen 1940-45. I-II. - Det norske
samlaget 757 1995. ISBN 82-521-4470-5

78
Riste, Olav
Med Norden i ryggen: Norges og Finlands veg til Europa. Norge-finland: På
ulike veger til Europa. Red. Brunvand, P.; Stenius, H. Norges ambassade i
Helsingfors; Renvall-institutet 14-25 Helsingfors 1995. ISBN 952-90-7281-3

79
Riste, Olav
Norway. The Oxford Companion to the Second World War. Red. Dear, I.C.B.
Oxford University Press 818-821 1995. ISBN 0-19-214168-6

80
Riste, Olav
Relations between the Norwegian government in exile and the British
government. Britain and Norway in the Second World War. Red. Salmon, Patrick.
Her Majesty's Stationary Office, London 41-50 1995. ISBN 0-11-701232-7

81
Riste, Olav
The Norwegian Campaign. The Oxford Companion to the Second World War. Red.
Dear, I.c.B. Oxford University press 1995 821-823 1995. ISBN 0-19-214168-6

82
Stefánsson, Magnus
Da kongemakt og kirke formet Norge. Bergens Tidende. 1995.

83
Stefánsson, Magnus
Islandsk egenkirkevesen. Møtet mellom hedendom og kristendom i Norge. Red.
Linden, Hans Emil 1995.

84
Stefánsson, Magnus; Edgar, Hovland; Gerd, Laastad; Bjørkhaug, Lasse;
Larsen, Jacob T.
Norsk-Islandsk handelssamkvem frem til midten av 1870-årene. Til en artig
forlystelse for det spaserende publikum. Red. Laastad, Gerd; Næsgaard, Erik.
Johan Langes Minde/Johan Lange os Søskendes legat 1995.

85
Stiansen, Endre
Kampen mot renta. x 3. verden magasinet. Red. Ingdal, Nora; Ruge, Christian
30-31: 1995.


<- forrigeinnholdneste ->