Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Oslo international think-tank on multiple sclerosis epidemiolgy.
Proceedings of the opening seminar. Acta Neurologica Scandinavica. Red.
Riise, T; Wolfson, C 161(suppl): 99 1995. ISSN 0065-1427

2
Asplund, K; Moen, BE
Muskel- og skjelettplager i elektrolysehall serie 5 på Norzink AS, Odda. -
Rapport. - Seksjon for arbeidsmedisin 9, 1995.

3
Boiko, AN; Granieri, E; Landtblom, AM; Lauer, K; Riise, T; Wolfson, C
A uniform questionnaire for use in case-control studies of Multiple
Sclerosis. Proceedings from the closing symposium of Oslo International
think-tank on MS-Epidemiology. Bergen Oslo 1995. International think-tank on
MS-Epidemiology.

4
Boiko, AN; Lauer, K; Riise, T; Deomina, T; Gusev, E
Environmental risk factors in MS: A case-control study in Moscow. Jerusalem
1995. ECTRIMD Congress.

5
Heine, H; Myhr, Kjell-Morten; Riise, Trond; Nyland, Harald
Survival in an incidence cohort of 218 multiple sclerosis patients from
Hordaland county, Western Norway. Oslo 1995. Nevrodagene.

6
Hollund, BE
Kartlegging av kjemisk eksponering i frisørfaget. - Rapport. - Seksjon for
arbeidsmedisin 5, 1995.

7
Hollund, BE; Moen, BE
Kjemisk helsefare blant frisører. Proceedings from the closing symposium of
Oslo International think-tank on MS-Epidemiology. Bergen Oslo 1995.
International think-tank on MS-Epidemiology.

8
Kyvik, KR; Moen, BE
Miljøgifter og nervesystemet. Tidsskr Nors Lægeforen. 115: 15, 1834-1438
1995. ISSN 0029-2001

9
Landtblom, AM; Riise, T; Boiko, AN; Flodin, U; Söderfeldt, B; Axelson, O
The distribution of multiple sclerosis in Sweden. Proceedings from the
closing symposium of Oslo International think-tank on MS-Epidemiology.
Bergen Oslo 1995. International think-tank on MS-Epidemiology.

10
Midgard, R; Riise, T; Kvåle, G.; Nyland, H
Disability and mortality in multiple sclerosis in Western Norway.
Proceedings from the closing symposium of Oslo International think-tank on
MS-Epidemiology. Bergen Oslo 1995. International think-tank on
MS-Epidemiology.

11
Midgard, R.; Albrektsen, G.; Riise, T.; Kvåle, G.; Nyland, H.
Prognostic factors for survival in multiple sclerosis. A longtitudinal,
population-based study in Møre and Romsdal, Norway. Journal of Neurology,
Neurosurgery & Psychiatry. 58: 417-421 1995. ISSN 0022-3050

12
Moen, BE; Hollund, BE; Torp, S
Beskrivelse av Bilbransjens bedriftshelsetjeneste og evaluering av denne. -
Rapport. - Seksjon for arbeidsmedisin 4, 1995.

13
Moen, BE; Bleie, K
Bruk av personlig verneutstyr ved eksponering for kjemiske stoffer på dekk
på tankskip. - Rapport. - Seksjon for arbeidsmedisin 8, 1995.

14
Moen, BE
Deck crew and exposure to chemicals on Norwegian tankers. Encyclopedia of
Environmental Control Technology. Gulf Publ. Co., Houston, Tx. 7: 245-256
1995. ISBN 0-87201-238-7

15
Moen, BE; Hollund, BE; Berntsen, M; Flo, R; Kyvik, KR; Riise, T
Dekkmannskaps eksponering for kreftfremkallende stoffer på norske tankskip. -
Rapport. - Seksjon for arbeidsmedisin 1, 1995.

16
Moen, BE; Bleie, K; Hollund, BE
Eksponering for benzen på bensinstasjoner. - Rapport. - Seksjon for
arbeidsmedisin 6, 1995.

17
Moen, BE; Torp, S; Hollund, BE
En utradisjonell bransjerettet bedriftshelsetjeneste. Tidsskr Nor Lægeforen.
115: 2, 234-236 1995. ISSN 0029-2001

18
Moen, BE; Hollund, BE; Berntsen, M; Flo, R; Kyvik, KR; Riise, T
Exposure of the deck crew to carcinogenic agents on oil product tankers. Ann
Occupat Hyg. 39: 347-361 1995. ISSN 0003-4878

19
Moen, BE; Hollund, BE; Torp, S
Health problems on car mechanics hands. Occupat Med. 45: 318-322 1995. ISSN
0885-114X

20
Moen, BE; Nistov, A
Integrering av helse, miljø og sikkerhet i bedriftenes strategier - viktige
forutsetninger for arbeidet. - Rapport. - Seksjon for arbeidsmedisin 2, 1995.

21
Moen, BE; Hollund, BE; Berntsen, M; Flo, R; Kyvik, KR; Riise, T
Occupational exposure of the deck crew to carcinogenic agents on crude oil
tankers. Am J Ind Med. 27: 555-564 1995. ISSN 0271-3586

22
Moen, BE
Stress blant kvinnelige leger. Paraplyen. 2, 8 1995. ISSN 0805-5939

23
Moen, BE; Drabløs, PA; Sjøen, M; Thommesen, G
Symptoms from the musculoskeletal system to magnetic fields in an aluminium
plant. Occupat Environ Med. 52: 524-527 1995. ISSN 1351-0711

24
Myhr, Kjell-Morten; Riise, Trond; Vedeler, C.; Gronning, M; Nordtvedt,
Monica Wammen; Nyland, Harald
Lomg-term prognosis in a incidence cohort of 219 Multiple Sclerosis patients
from Hordaland county, Western Norway. Proceedings from the closing
symposium of Oslo International think-tank on MS-Epidemiology. Bergen Oslo
1995. International think-tank on MS-Epidemiology.

25
Nilsson, R; Moen, BE; Nordlinder, R; Øvrebø, S
Exponering för polyaromatiska kolväten vid maskinrumsarbete. Svenska
Läkaresällskapets riksstämma, 104, hefte 2. 17 Stockholm 1995. Svenska
Läkaresällskapets riksstämma.

26
Nortvedt, Monica Wammen; Riise, Trond; Myhr, Kjell-Morten; Nyland, Harald;
Hanestad, Berit Rokne
Forskning på livskvalitet og MS. Sykepleien. 83, 51-52 1995. ISSN 0804-1342

27
Nyland, Harald; Myhr, Kjell-Morten; Barrett-Connor, Elizabeth; Myrmel, H;
Riise, Trond; Gronning, Marit
Altered antibody pattern to Epstein-Barr virus but not to herpes virus in
Multiple Sclerosis. Proceedings from the closing symposium of Oslo
International think-tank on MS-Epidemiology. Bergen Oslo 1995. International
think-tank on MS-Epidemiology.

28
Nysæther, T; Moen, BE
Kvalitet og kvalitetssikring i bedriftshelsetjenesten. - Rapport. - Seksjon
for arbeidsmedisin 8, 1995.

29
Riise, T; Kyvik, KR; Moen, BE
A cohort study of disability pensioning among Norwegian painters,
constuction workers and food manufacturing. Epidemiology. 6: 132-136 1995.
ISSN 1044-3983

30
Riise, T
Cluster studies in multiple sclerosis. Proceedings from the closing
symposium of Oslo International think-tank on MS-Epidemiology. Bergen Oslo
1995. International think-tank on MS-Epidemiology.

31
Riise, T
Opening talk at the closing seminar of Oslo International think-tank on
MS-Epidemiology. Proceedings from the closing symposium of Oslo
International think-tank on MS-Epidemiology. Bergen Oslo 1995. International
think-tank on MS-Epidemiology.

32
Riise, T; Boiko, AN; Granieri, E; Landtblom, AM; Lauer, K; Wolfson, C
The Epidemiologic Study of Etiological Factors in Multiple Sclerosis.
Guidelines for future analythical research. Oslo 1995. Nevrodagene.

33
Tandberg, E; Larsen, JP; Nessler, EG; Riise, T; Aarli, JA
The epidemiology of Parkinson's disease in the county of Rogaland, Norway.
Movement Disorders. 10: 541-549 1995.

34
Torp, S
Engasjerte og positive ledere forebygger belastningslidelser blant
bilmekanikere. Bilbransjen. 9, 12 1995. ISSN 0006-2367

35
Torp, S
Enkle ergonomiske tiltak kan forebygge skjermrelaterte plager i øynene og
nakke-/skuldermuskler. Utposten. 5, 234-235 1995. ISSN 0800-5680

36
Torp, S; Moen, BE; Hollund, BE
Evaluation of an untraditional Norwegian occupational health care unit. Int
Comm Occ Health. Glasgow 1995. Quality and Audit in Occupational Health
Services Conference.

37
Torp, S
Godt psykososialt arbeidsmiljø gjør bilmekanikere flinkere til å mestre
plager i muskler og ledd. Bergen 1995. Miljømesse.

38
Torp, S
Psykososialt arbeidsmiljø og mestring av belastningslidelser - en
tverrsnittsstudie blant bilmekanikere. - Rapport. - Seksjon for
arbeidsmedisin 3, 1995.

39
Torp, S
Psykososialt arbeidsmiljø og mestringen tverrsnittsstudie blant
bilmekanikere (cand.psychol.). - Universitetet i Trondheim 1995.

40
Torp, S
Psykososialt arbeidsmiljø og mestring - en tverrsnittstudie blant
bilmekanikere. - Rapport. - Arbeidsmiljøsenteret, Oslo 9597-0671-07, 1995.

41
Torp, S
Psykososialt arbeidsmiljø og mestring av belastningslidelser. Bergen 1995.
Forsknings- og fagutviklingsdager for Fysioterapeuter.

42
Vatshelle, Å
Arbeidsmiljø og helse hos norske lokomotivførere. - NSB/Seksjon for
arbeidsmedisin 1995.


<- forrigeinnholdneste ->