Det medisinske fakultet

Institutt for nevrologi

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Oslo international think-tank on multiple sclerosis epidemiolgy.
Proceedings of the opening seminar. Acta Neurologica Scandinavica. Red.
Riise, T; Wolfson, C 161(suppl 91): 1-99 1995. ISSN 0065-1427

2
Aarli, J.A.
Alder og hjerne: er forfallet uunngåelig eller er det muligheter som kan
utnyttes? Naturen. 4: 147-150 1995. ISSN 0028-0887

3
Aarli, J.A.
Epileptic hallucinations in the 1890s, fact or fiction? Epilepsia. 36:
308-315 1995. ISSN 0013-9580

4
Aarli, J.A.
Hjernen og immunsystemet. Tidsskrift for den Norske Lægeforening. 115:
954-958 1995. ISSN 0029-2001

5
Aarli, J.A.
Hjernens år 1995. Tidsskrift for den Norske Lægeforening. 115: 931 1995. ISSN
0029-2001

6
Aarli, J.A.
Medisinsk behandling i utlandet. Hvorfor Bjørnstjerne Bjørnson døde i Paris
i 1910. Tidsskrift for den Norske Lægeforening. 115: 3740-3744 1995. ISSN
0029-2001

7
Aarli, J.A.
Myasthenia gravis: fra CA til MGT-30. Naturen. 4: 170-174 1995. ISSN
0028-0887

8
Aarli, J.A.
Opening remarks. Acta Neurologica Scandinavica. 161(suppl): 9-10 1995. ISSN
0065-1427

9
Bjørge, L.; Jensen, T. Skeie; Ulvestad, E.; Vedeler, C. A.; Matre, R.
The influence of tumour necrosis factor-, interleukin-1 and
interferon- on the expression and function of the complement regulatory
protein CD59 on the human colonic adenocarcinoma cell line HT29. Scand J
Immunol. 41: s. 350-356 1995. ISSN 0300-9475

10
Borgmann, R.
Toksiner i menneskehetens tjeneste: om botulinumtoksin A i medisinsk
behandling. Naturen. 4: 167-169 1995. ISSN 0028-0887

11
Bø, L.; Quarles, H.; Nobuya, F.; Bartoszewicz, Z.; Sato, S.; Trapp, B.D.
Endocytic depletion of L-MAG from CNS myelin in quaking mice. J Cell Biol.
131: 1811-1820 1995.

12
Dietrichs, E.; Vedeler, C.
Spesielle interkraniale infeksjoner. Tidsskrift for den Norske Lægeforening.
115: 1508-1511 1995. ISSN 0029-2001

13
Gilhus, N.E.
1996; Hva slags år gjør vi det til? Axonet. 3, 4-5 1995.

14
Gilhus, N.E.; Willcox, N.; Harcourt, G.; Nagvekar, N.; Beeson, D.; Vincent,
A.; Newsom-Davies, J.
Antigen presentation by thymoma epithelial cells from myasthenia gravis
patients to potentially pathogenic T cells. Journal of Neuroimmunology. 56:
65-76 1995. ISSN 0165-5728

15
Gilhus, N.E.
Fortsatt godt hjerneår. Axonet. 1, 3-4 1995.

16
Gilhus, N.E.
Hjernens år 1995; en markering av norsk nevrologi. MS-posten. 1: 14-16 1995.

17
Gilhus, N.E.
Nevrologi; hvilken vekst klarer vi? Axonet. 2, 3-4 1995.

18
Gilhus, N.E.; Jones, M.; Turley, H.; Gatter, K.C.; Nagvekar, N.;
Newsom-Davies, J.; Willcox, N.
Oncogene proteins and proliferation antigens in thymomas: increased
expression of epidermal growth factor receptor and Ki67 antigen. Journal of
Clinical Pathology. 48: 447-455 1995. ISSN 0021-9746

19
Gilhus, N.E.
Year of the Brain 1995. EFNS Newsletters. 3: 1-2 1995.

20
Gilhus, N.E.
Year of the Brain 1995; the Norwegian experience. World Neurology. 10: s. 12
1995.

21
Grundt, I.K.; Rise, M.; Nyland, H.
Defence mechanisms protecting glial cell cultures against the toxicity of
lead. ATLA. 23: 513-520 1995. ISSN 0261-1929

22
Haukenes, G.; Aarli, J.A.
Postviralt tretthetssyndrom. Tidsskrift for den Norske Lægeforening. 115:
3017-3022 1995. ISSN 0029-2001

23
Howlett, William P.
Neurological disorders in Tanzania. Studies on HIV-1, Guillain-Barré
Syndrome and Konzo. - dr.med. - UiB 1 b. 1995. ISBN 82-7815-000-1

24
Krüger, P.G.; Nyland, H.
The role of mast cells and diet in the onset and maintainance of multiple
sclerosis: a hypothesis. Medical Hypotheses. 44: 66-69 1995. ISSN 0306-9877

25
Midgard, R.; Albrektsen, G.; Riise, T.; Kvåle, G.; Nyland, H.
Younger age, paresthesia at onset, and remitting clinical course predicted
longer survival in multiole sclerosis. Journal of Neurology, Neurosurgery
and Psychiatry. 58: 417-421 1995. ISSN 0022-3050

26
Mygland, Å.; Kuwajima, G.; MIkoshiba, K.; Tysnes, Ole-Bjørn; Aarli, J.A.;
Gilhus, N.E.
Thymomas express epitopes shared by the ryanodine receptor. Journal of
Neuroimmunology. 62: 79-83 1995. ISSN 0165-5728

27
Myhr, Kjell-Morten; Nortvedt, Monica Wammen; Nyland, Harald
Multippel sklerose; en sammensatt og komplisert sykdom. Sykepleien. 21:
46-48 1995. ISSN 0802-9776

28
Nortvedt, Monica Wammen; Myhr, Kjell-Morten; Nyland, Harald; Riise, T.;
Hanestad, B.R.
Multippel sklerose; forskning på livskvalitet. Sykepleien. 21: 52-53 1995.
ISSN 0802-9776

29
Nyland, H.
Stor aktivitet på behandlingsfronten. MS-bladet. 2, 5-10 1995.

30
Nyland, H.
Stor innsats på forskningsfronten. MS-bladet. 3, 5-7 1995.

31
Nyland, H.
Søkelys på MS. MS-bladet. 4, 10-12 1995.

32
Nyland, Harald; Myhr, Kjell-Morten
Multippel sklerose. Tidsskrift for den Norske Lægeforening. 115: 2072-2077
1995. ISSN 0029-2001

33
Riise, T.
Oslo international Think-tank on MS-epidemiolgy. MS-bladet. 4, 5-7 1995.

34
Skeie, G.O.; Mygland, Å.; Aarli, J.A.; Gilhus, N.E.
Titin antibodies in patients with late onset myasthenia gravis: clinical
correlations. Autoimmunity. 20: 99-104 1995.

35
Tandberg, E.; Larsen, J.P.; Nessler, E.G.; Riise, T.; Aarli, J.A.
The epidemiology of Parkinson's disease in the county of Rogaland, Nor way.
Movement Disorders. 10: 541-549 1995.

36
Thomassen, L.
Hjerneslag. Effektiv utredning og spesialisert behandling. Tidsskrift for
den Norske Lægeforening. 115: 1731-1734 1995. ISSN 0029-2001

37
Tysnes, Ole-Bjørn
Behandling av ondartede hjernesvulster. Hvor står vi? UiB-magasinet. 3,
34-36 1995. ISSN 0804-6980


<- forrigeinnholdneste ->