Det historisk-filosofiske fakultet

Filosofisk institutt

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Culture and Value. Philosophy and the Cultural Sciences. Red. Johannessen,
Kjell S.; Nordenstam, Tore hsel. - The Austrian Ludwig Wittgenstein Society,
Kirchberg am Wechsel s. 796 1995.

2
Brown, Erik
Vitenskapsfilosofi (revidert utg.). - Sigma forlag s. 224 1995.

3
Chabert, Nuno
Les philosophes de la Révolution francaise, ou comment terminer la
Révolution : révolution francaise et histoire des idées. - Universitetet i
Bergen LX, 442 s. Bergen 1995.

4
Johannessen, Harald
Logikk for hvermann. - Sigma forlag 166 s. 1995.

5
Johannessen, Kjell S.
Konst, filosofi och intransitiv förståelse. Dialoger. Stockholm s. 24-35
1995.

6
Lie, Reidar K.; Hermeren, G.; Holm, S.
Bioethics in Scandinavia, 1991 - 1993. Regional Developments in Bioethics,
1991-1993. Red. Lustig, B.A.; Brody, B.A.; Engelhardt, H.T.; McCullough,
L.B. Kluwer Academic Publishing Group, Dordrecht s. 301-326 1995.

7
Lie, Reidar K.; Fonseca, O.Q.
Informed consent to preventive AIDS vaccine trials in Brazil: a pilot
study. AIDS and Public Policy Journal. 10 s. 22-26 1995.

8
Skilleås, Ole Martin
Restraint in the Darkness. English Studies. Red. Blom, J. Swets & Zeitlinger
B.V. ss. 52-63 1995. ISSN 0013-838x

9
Skirbekk, Gunnar
Eco-Crisis and the Welfare State. Thesis Eleven. Red. Beilharz, Peter. MIT
Press, Cambridge, MA 41: 19-35 1995. ISSN 0725-5136

10
Skirbekk, Gunnar
Ethischer Gradualismus: jenseits von Anthropozentrismus und Biozentrismus?
Deutsche Zeitschrift für Philosophie. Red. Honneth, Axel. Akademie Verlag,
Berlin 43 3: 419-434 1995. ISSN 0012-1045

11
Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils
Filosofiens historie. - Gyldendal, København 1995.

12
Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils
Filosofins historia. - Daidalos, Gøteborg 798 s. 1995. ISBN 91-7173-042-7

13
Skirbekk, Gunnar
Politisk kultur. Philosophia. Red. Raffensøe, Morten. Den filosofiske
forening i Århus 23 3-4: 21-34 1995. ISSN 0108-1632

14
Skirbekk, Gunnar
Vi er mange - og aparte. Kunnskapssosiologiske funderingar om filosofi og
politikk. Filosofi på norsk, I. Red. Bostad, Inga. Pax, Oslo 27-41 1995.

15
Skirbekk, Gunnar
Ytringsfridom i forhold til argumentative og estetiske ytringar. SVT
arbeidsnotat, nr.3. SVT 1995-11-24. ISBN 82-7733-007-3 LOS og SVT.

16
Snævarr, Stefán
"Den store og den lille verden.  Om Einar Már Gudmundssons
forfatterskap.". Bergens Tidende. 1995-02-28.

17
Snævarr, Stefán
"Det stemte indtrykk". Morgenbladet. 1995.

18
Snævarr, Stefán
"Fornuften ute av form?". Morgenbladet. 1995.

19
Snævarr, Stefán
"Imperiet slår tilbake!". Klassekampen. 1995-05-03.

20
Snævarr, Stefán
"Marx og murens fall". Morgenbladet. 1995.

21
Songe-Møller, Vigdis
Antikken i norsk filosofi i 50- og 60-årene. Filosofi på norsk I.  Vår nære
filosofihistorie. Red. Bostad, I. Pax forlag s. 57-79 1995.

22
Songe-Møller, Vigdis
Fra tragisk konflikt til platonsk harmoni. Konstituering av kjønn fra
antikken til moderne tid. Norges forskningsråd, Oslo, 1995 s. 64-74 Oslo
1995. Avslutningskonferansen for Norges forskningsråds program for
grunnleggende humanistisk kvinneforskning.

23
Utaker, Arild
"Le monde de Sophie". L'AVENTURE HUMAINE. Presses Universitaises de France
s. 83-84 1995.

24
Venneslan, Knut
Arbeid og erfaring (nyutgave). - AHS skriftserie, Bergen 1995. ISBN
25

26
Venneslan, Knut
"Gruva og dens arbeidere". Historisk tidsskrift. (svensk) 3: 1995.

27
Venneslan, Knut
Industristrukturen i Sunnhordland. - AHS-notat, Bergen 1995.

28
Venneslan, Knut
Konsernbedrift og næringsutvikling.  En rapport om Sør-Norge Aluminium A/S. -
AHS skriftserie (B), Bergen 1995.

29
Venneslan, Knut
Søral og spørsmålet om lokal-regional næringsutvikling. - AHS-notat, Bergen
1995.

30
Venneslan, Knut; Ågotnes, Hans-Jakob; Høvik, Sissel
Tømrernes fagforening i 100 år. - Fagforeningen 1995.

31
Ågotnes, Knut
Tvangsøyeblikk eller kritikk? En samtale om kanon, lesning og faglig
"snakk". Replikk.  Tidskrift for human- og samfunnsvitenskap, UiB. Red.
Molven, Frode. UiB 1 1: s. 39-46 1995.


<- forrigeinnholdneste ->