Det juridiske fakultet

Institutt for privatrett

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 1.avd.jus. Red. Borge/,
Frode A.; Natås, Vegard; Klausen, Roar. - Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke
AS 5-204 1995-05. ISBN 82-7674-084-7

2
Eidsvaag, Tine
Kommentar 2. avd. vår 1994, teori. Injuria. Red. Nataas, Vegard.
Juristforeningen i Bergen 23 35-36 1995.

3
Eidsvaag, Tine
Kommentarer til eksamensbesvarelse praktikum - høst 1992. Eksamensoppgaver
og besvarelser med kommentarer 2. avd. jus. Red. Frantzen, Torstein.
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS 191-194 1995-10. ISBN 82-7674-181-9

4
Giertsen, Johan (red.)
Cappelens ett binds leksikon - "Caplex", juridiske stikkord. CD-rom-utgave
av leksikonet. 1995.

5
Giertsen, Johan
Generasjonsskifte. Kontrakts- og arverettsspørsmål som oppstår når et
foretak overføres til livsarving. - Universitetsforlaget, Bergen 606 s. +
registre 1995. ISBN 82-00-22361-2

6
Giertsen, Johan
Uskifte og lovvalg. Tidsskrift for rettsvitenskap. Red. Stuevold Lassen,
Birger; Aarbakke, Magnus. SCANDINAVIAN UNIVERSITY PRESS 2-3, 261-324 1995.
ISSN 0040-7143

7
Holgersen, Gudrun; Tellefsen, Marianne
Barnet og loven : lovtekster med kommentarer for deg som arbeider med barn. -
Kommuneforlaget 565 s. 1995. ISBN 82-446-0197-3

8
Holgersen, Gudrun
Hvor fritt står politikerne til å endre trygderettigheter? Det norske
trygdesystemet - fortid, nåtid og framtid. Red. Kjønstad/ Hatland/
Halvorsen, Asbjørn/ Aksel/ Bjørn. Ad Notam Gyldendal 343-358 1995. ISBN
82-417-0538-7

9
Huser, Kristian
GJELDSFORFØLGNINGSRETT. Red. Huser, Kristian. - Grafisk Hus AS 7-375 1995-02.
ISBN 82-91574-00-6

10
Matre, Hugo P.
Kommentar til eksamensbesv. teori høst 92. Eksamensoppgaver og besvarelser
med kommentarer 1. avd. Red. Borge, Frode A.; Nataas, Vegard; Clausen, Roar.
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS 202-204 1995. ISBN 82-7674-084-7

11
Nagel, Anne-Hilde
Kommentar til eksamensbesvarelse teori- høst 1993. Eksamensoppgaver og
besvarelser med kommentarer 2. av. jus. Red. Frantzen, Torstein.
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS 172-176 1995-10. ISBN 82-7674-181-9

12
Nygaard, Nils
Produktansvarsloven (særtrykk Karnov kommenterte lover). Red. Lødrup, Peter;
Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. - Karnovs Forlag AS 5-54 1995. ISBN
82-91511-12-8

13
Nygaard, Nils
Skadeserstatningsloven (særtrykk Karnov kommenterte lover). Red. Lødrup,
Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. - KARNOVS FORLAG AS 1995. ISBN
82-91511-12-8

14
Pind, Morten
Kommentar til eksamensbesv. praktikum høst 92. Eksamensoppgaver og
besvarelser med kommentarer 1. avd. Red. Borge, Frode A.; Nataas, Vegard;
Clausen, Roar. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS 191-195 1995. ISBN
82-7674-084-7


<- forrigeinnholdneste ->