Det juridiske fakultet

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Bernt, Jan Fridthjof
Rettssikkerhetsproblemer i Helsevesenet. LOV OG RETT. Red. Kjønstad, Asbjørn.
UNIVERSITETSFORLAGET 481-82 1995. ISSN 0024-6980

2
Doublet, David Roland
Rett, vitenskap og fornuft : et systemteoretisk perspektiv på den
rettslige argumentasjons verdimessige forutsetninger. - Universitetet i
Bergen 556 s. Bergen 1995. ISBN 8241901704

3
Falck, Preben
Personvern som menneskerett. Den europeiske menneskerettighetskonvensjon
artikkel 8 som skranke for innsamling, behandling og bruk av
personopplysninger. - Det juridiske fakultets skriftserie. - Det juridiske
fakultet nr. 56, 91 1995.

4
Kjellevold, Alice
Sosialhjelp på vilkår : om bruk av vilkår og avtaler ved tildeling av
sosiale ytelser. - Juridisk forlag 1 b. Oslo 1995. ISBN 8275130298

5
Smørdal, Jarle Golten
Utskiljingsrett til delar og tilhøyrsle. - Det juridiske fakultets
skriftserie. - Det juridiske fakultet nr. 52, 93 1995.

6
Sæbø, Rune
Innsidehandel med verdipapir. - Universitetet i Bergen ix, 621 s. Bergen
1995.


<- forrigeinnholdneste ->