Det historisk-filosofiske fakultet

Senter for vitskapsteori

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Evans, Tordis Dalland
Knowing as reasoning - Science as problem. Mexican Journal of Behavior
Analysis. okt, 1995.

2
Fjelland, Ragnar
Kan genprosjektet forklare mennesket?. - SVT Notatserien. - Senter for
vitskapsteori 1995.

3
Fjelland, Ragnar
Verken klokskap eller kyndighet. Anmeldelse av Hjørdis Nerheim: Vitenskap
og kommunikasjon. Paradigmer, modeller og kommunikative strategier i
helsefagenes vitenskapsteori. Norsk filosofisk tidsskrift. 4: 1995.

4
Fjelland, Ragnar; Gjengedal, Eva
Vitenskap på egne premisser, Vitenskapsteori og etikk for helsearbeidere. -
Oslo: Ad Notam Gyldendal 1995.

5
Fjelland, Ragnar
Vitenskapsteori (3. ny gjennomarbeidet utgave). - Oslo: Universitetsforlaget
1995.

6
Forland, Astrid
Hope over Fear. The Establishment of the International Atomic Energy Agency.
Forsvarsstudier. 3: 1995.

7
Gilje, Nils
Den postmoderne tilstand - gjenfortrylling og resakralisering av verden? 17
s. Institutt for kulturforskning, Oslo 1995-09-29.

8
Gilje, Nils
Den store transformasjonen: Sosiologiske perspektiver på utviklingen av det
moderne samfunn. 22 s. Bergen helse og sosialskole 1995-02-10.

9
Gilje, Nils
Diktning og virkelighet - Kjartan Fløgstads Sauda-bøker (Kåseri i regi av
NFF). 7 s. Bergen 1995-12-09.

10
Gilje, Nils
En introduksjon til Ernst Cassirers teori om symbolske former. 16 s. Senter
for europeiske kulturstudier, Universitetet i Bergen 1995-09-28.

11
Gilje, Nils
En renessanse for renessansen filosofi? 17 s. Filosofisk institutt,
Universitetet i Bergen 1995-02-20.

12
Gilje, Nils
Etikk, menneskesyn og livssyn. 25 s. Bergen helse- og sosialhøgskole
1995-09-27.

13
Gilje, Nils
Flagrende gavanter: Renessansekvinner i bevegelse mellom kunst og vitenskap.
20 s. Senter for humanistisk kvinneforskning, Universitetet i Bergen
1995-03-10.

14
Gilje, Nils
Fundamentalism: et komparativt perspektiv. 15 s. Norges kristelige
studentforbund 1995-03-31.

15
Gilje, Nils
Hans Nielsen Hauge - en radikal ildprofet fra Tune. 18 s. Den nasjonale
scene 1995-05-08.

16
Gilje, Nils
Haugebevegelsen og kvinnenens religiøse emansipasjon. Senter for humanistisk
kvinneforskning, Universitetet i Bergen 1995-09-18. Seminarserien ved Senter
for humanistisk kvinneforskning.

17
Gilje, Nils
Haugebevegelsen og sekulariseringens dialektikk. Arv og utfordring. Menneske
og samfunn i den kristne moraltradisjonen. Red. Christoffersen, Svein Aage;
Wyller, Trygve 215-230 1995.

18
Gilje, Nils
Haugebevegelsen. Religiøs kultur og identitet. 17 s. Bergen 1995-10-09.
Nordisk workshop: Kulturbegrepet i forhold til nasjonal identitet og
uttrykk.

19
Gilje, Nils
Hermeneutikk i etnologisk forskning. 18 s. Institutt for kulturforskning,
Oslo 1995-10-04.

20
Gilje, Nils
Hermeneutikkens plass i Ricoeurs tekstteori. 17 s. Institutt for
kulturforskning, Oslo 1995-10-05.

21
Gilje, Nils
Miljøutfordringer i et sosialt og økologisk perspektiv. Noen erfaringer med
norske undervisningsopplegg. 22 s. Rancagua, Chile 1995-10-14. Integration
y cooperacion. Para un desarrollo sustentable.

22
Gilje, Nils
Myten som symbolsk form. 16 s. Solstrand hotell 1995-08-28. NFR-konferansen
"Myte, magi og miraklet".

23
Gilje, Nils
New Age - et premoderne, moderne eller postmoderne fenomen? 13 s.
Etno-folkloristisk institutt, Universitetet i Bergen 1995-04-05.

24
Gilje, Nils
New Age - gammelt nytt? 17 s. Godøysund 1995-08-17. Konferansen om "Det
Nye", arrangert av Senter for europeiske kulturstudier.

25
Gilje, Nils
Nyfundamentalisme - et postmoderne fenomen? 14 s. Religionsvitenskapelig
institutt, Universitetet i Bergen 1995-03-03. Forskningsseminar.

26
Gilje, Nils
Protestantismens kulturbetydning - Ernst Troeltsch og Max Weber. 10 s.
Religionsvitenskapelig institutt, Universitetet i Bergen 1995-03-06.

27
Gilje, Nils
Sekularisering og moderniseringens dialektikk. 18 s. Tromsø 1995-06-19.
NFR-seminaret.

28
Gilje, Nils
Sekulariseringstesen. 25 s. 1995-03-03. "Lov og struktur"-seminaret.

29
Gilje, Nils
Sekulariseringstesen og dens kritikere. 25 s. LOS-senteret 1995-01-25.

30
Gilje, Nils
The Reenchantment of Nature. 16 s. Bergen 1995-10-09. Nature at Risk.
Reflexivity and Remoralizing Everyday Life.

31
Gilje, Nils
Vitenskapens ethos - et perspektiv på R. K. Merton. 7 s. Ustaoset 1995-12-18.
Nettverkseminaret.

32
Gilje, Nils
Weber og Durkheim. En komparativ analyse av to forskningsprogram. 14 s.
Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen 1995-03-15.

33
Grimen, Harald
Omvegen over tekstn etter meining. Syn og Segn. 1, 1995.

34
Grimen, Harald
Sterke vurderinger og holistisk liberalisme - en introduksjon til Charles
Taylors filosofi. Frihet, identitet och gemenskap. Red. Taylor, Charles.
Göteborg, Daidalos 1995.

35
Grimen, Harald
The interpretation of texts and the explanation of action. The Journal of
the Ukrainean Academy of Sciences. 1995.

36
Molander, Anders
Habermas, Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet och
samhälle i urval av Anders Molander. - Göteborg, Daidalos 1995.

37
Mortensen, Lene Buhl
How does emotions affect the moral value of an action? Essay til etikk kurs
K1/95. 1995.

38
Mortensen, Lene Buhl
In environmental science there should be a connection between internal
norms and science policy (Essay til etikk kurs K3/95). 1995.

39
Mortensen, Lene Buhl
Nærhetsetikkens rolle i det moderne samfunn. Essay til etikk kurs K2/95.
1995.

40
Mortensen, Lene Buhl
The foundation of morality: What does it do to moral if it is created by
evolution? (Essay til etikk kurs K4/95). 1995.

41
Ofstad, J; Solbakk, JH; Vandvik, IH; Guldberg, HC
Etiske sider ved prioritering og ressursfordeling i medisinsk forskning. Red.
Ofstad, Jarle. - NEM - Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin
92 1995. ISBN 82-7682-008-5

42
Skirbekk, Gunnar
Eco-Crisis and the Welfare State. Thesis Eleven. Red. Beilharz, Peter. MIT
Press, Cambridge, MA 41: 19-35 1995. ISSN 0725-5136

43
Skirbekk, Gunnar
Ethischer Gradualismus: jenseits von Anthropozentrismus und Biozentrismus?
Deutsche Zeitschrift für Philosophie. Red. Honneth, Axel. Akademie Verlag,
Berlin 43 3: 419-434 1995. ISSN 0012-1045

44
Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils
Filosofiens historie. - Gyldendal, København 1995.

45
Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils
Filosofins historia. - Daidalos, Gøteborg 798 s. 1995. ISBN 91-7173-042-7

46
Skirbekk, Gunnar
Ny rettskriving av utenlandske ord. Dagbladet. s. 35 1995-12-22.

47
Skirbekk, Gunnar
Vi er mange - og aparte. Kunnskapssosiologiske funderingar om filosofi og
politikk. Filosofi på norsk, I. Red. Bostad, Inga. Pax, Oslo 27-41 1995.

48
Skirbekk, Gunnar
Ytringsfridom i forhold til argumentative og estetiske ytringar. SVT
arbeidsnotat, nr.3. SVT 1995-11-24. ISBN 82-7733-007-3 LOS og SVT.

49
Solbakk, Jan-Helge
Bioteknologi, opinion og etikk. Tidens verdier : variasjoner over moral og
samfunn. Red. Hviid Nielsen, T. Universitetsforlaget, Oslo 142-166 1995. ISBN
82-00-03964-1

50
Solbakk, Jan-Helge
Etiske sider ved prioritering og ressursfordeling i medisinsk forskning.
Etiske sider ved prioritering og ressursfordeling i medisinsk forskning. Red.
Ofstad, J; Solbakk, JH; Vandvik, IH; Guldberg, HC. NEM - Den nasjonale
forskningsetiske komité for medisin kap. 10, s. 71-84 1995. ISBN
82-7682-008-5

51
Solbakk, Jan-Helge
Medisinen som møtested og markedsplass. - Forum (Aschehoug) 227 1995. ISBN
82-03-29058-2

52
Solbakk, Jan-Helge
Rammen for fordeling av medisinske ressurser: Helsebegrepet avgrensning av
det medisinske fagområdet og prinsippene for prioritering av helsetjenester.
Etiske sider ved prioritering og ressursfordeling i medisinsk forskning. Red.
Ofstad, J; Solbakk, JH; Vandvik, IH; Guldberg, HC. NEM - Den nasjonale
forskningsetiske komité for medisin kap. 8, s. 58-56 1995. ISBN
82-7682-008-5

53
Solbakk, Jan-Helge
Trå varsomt - helsearbeider cpi ved din lest. Utposten. 3, 100-106 1995. ISSN
0800-5680

54
Strand, Roger
Ja til eliteuniversitetet. Studvest. 28, 1995.


<- forrigeinnholdneste ->