Det historisk-filosofiske fakultet

Senter for europeiske kulturstudier

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Bagge, Sverre
Nationalism in Norway in the Middle Ages. Scandinavian journal of history.
20: s. 1-18 1995. ISSN 0346-8755

2
Bagge, Sverre
Snorre som forfatter av Heimskringla. Svar til John Meegaard. Historisk
tidskrift. 2, s. 240-244 1995. ISSN 0345-469x

3
Bagge, Sverre
The Middle Ages. Making a Historical Culture. Histography in Norway. Red.
Hubbard, W. E. Scandinavian University Press s. 111-131 1995. ISBN
82-00-22699-9


<- forrigeinnholdneste ->