Det historisk-filosofiske fakultet

Nordisk institutt

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Målsamlingar frå Bergen Stift av Ivar Aasen. Red. Bondevik, Jarle; Nes,
Oddvar; Aarset, Terje 287 1995. ISBN 82-7834-002-1

2
Aarseth, Asbjørn
Individualisme og anarkisme. Edda. Red. Gimnes, Steinar.
Universitetsforlaget 1995 95: 1, 81-83 1995. ISSN 0013-0818

3
Aarseth, Asbjørn
Litterær historiografi for 1990-årene. Motskrift. Red. Aaslestad, Petter.
Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Trondheim.
1, 17 1995. ISSN 0800-0727

4
Aarseth, Asbjørn
Litterær kanonisering i mediepluralismens århundre. Nordica Bergensia. Red.
Haugen, Odd Einar. Nordisk institutt, Universitetet i Bergen 1995 6, 82-107
1995. ISBN 82-90500-25-4 ISSN 0804-5372

5
Aarseth, Asbjørn
Romantikken på norgesglas? Norsklæraren. Red. Vatne, Magny. Landslaget for
norskundervisning (LNU) 4, 3 ISBN 82-2-15080-9

6
Akselberg, Gunnstein
Fenomenologisk dekonstruksjon av det labov-milroyske paradigmet i
sosiolingvistikken. Ein analyse av sosio-lingvistiske tilhøve i Voss
kommune. - Nordisk institutt, Universitetet i Bergen Bd. 1 + Bd 2: 779 1995.

7
Bondevik, Jarle
Innleiing i Målsamlingar frå Bergens Stift av Ivar Aasen. Målsamlingar frå
Bergens Stift av Ivar Aasen. Red. Bondevik, Jarle; Nes, Oddvar; Aarset,
Terje. Norsk Bokreidingslag L/L 31 1995. ISBN 82-7834-002-1

8
Bondevik, Jarle
Målføreoppskriving for 50 år sidan. Ingeborg Hoff i Eksingedalen og
Modalen. Talatrosten. Red. Bjørkum, Andreas. Målførearkivet 7,5 1995. ISSN
0546-3564

9
Bondevik, Jarle
Sunnhordlandsmålet for 150 år sidan. Etne Sogelag. Årbok 1995. Red. Saltnes,
Magnus. Etne Sogelag 5 1995. ISSN 0801-4299

10
Brodersen, Randi B.S.
Het onderwijs in Denemarken. - Garant, Leuven/Apeldoorn 80 1995. ISBN
90-5350-343-9

11
Brunstad, Endre
Eitt sindur um starseting av nynorskum, frísiskum og føroyskum
skriftmáli í 19. øld. Málting. Red. Hansen, Zakaris S. 14: 2, 12 1995.
ISSN 1395-0002

12
Brunstad, Endre
Nasjonalisme som språkpolitisk ideologi. Om nynorsk, frisisk og færøysk
målreising. - KULTs skriftserie nr. 36. - Noregs forskingsråd 36, 255 1995.
ISBN 82-12-00527-5

13
Dvergsdal, Alvhild
Romantisk retorikk. Ord om ordkunst. Red. Kittang, Atle; Stegane, Idar 28-39
1995. ISBN 82-90500-26-2

14
Ellingsve, Eli Johanne
Metodiske problem ved datering av teignavn ved hjelp av datering av person
i utmerkningsleddet. #vAyonamn - struktur och datering. 219-231 Svidja,
Finland 1995-10. ISBN 951-583-030-3 Rapport från NORNA's tjugotredje
symposium.

15
Ellingsve, Eli Johanne
Metodiske problem ved datering av teignavn ved hjelp av datering av
personen i utmerkingsleddet. Studier i Nordisk Filologi 75. Red.
Harling-Kranck, Gunilla 219-232 Svidja, Finland 1995-09-15. ISBN
951-583-030-3 ISSN 0356-0376 NORNA-symposium 23.

16
Ellingsve, Eli
Søkelys på Oluf Rygh. Namn og nemne. Red. Akselberg, Gunnstein; Nes, Oddvar.
Alvheim & Eide 12: 23 1995. ISSN 0800-4684

17
Gujord, Heming
Den kanoniserte Olav Duun. Nordica Bergensia. Red. Haugen, Odd Einar.
Nordisk institutt, Universitetet i Bergen 6: 17 1995. ISBN 82-90500-25-4 ISSN
0804-5372

18
Gujord, Heming
Å massakrere et øyvære - betraktninger om og omkring Olav Duuns roman
Menneske og maktene. Edda. Red. Gimnes, Steinar. Universitetsforlaget 4, 19
1995. ISSN 0013-0818

19
Hagen, Jon Erik
Norskopplæring som virkemiddel i integreringsarbeidet. Norskopplæring som
virkemiddel i integreringsarbeidet. Red. Thorseth, May. SINTEF-IFIM 113-146
1995. ISBN 82-595-8874-9

20
Haugen, Odd Einar
Constitutio textus. Intervensjonisme og konservatisme i utgjevinga av
norrøne tekster. Nordica Bergensia. Red. Haugen, Odd Einar. Nordisk
institutt, Universitetet i Bergen 7: 69-99 1995. ISBN 0804-5372 ISSN
0804-5372

21
Haugen, Odd Einar
Fra Den eldre Borgartings-kristenretten I. Gjør døren høy. Kirken i Norge
1000 år. Red. Jørgensen, Torstein; Montgomery, Ingun; Schumacher, Jan.
Aschehoug, Oslo 5 1995. ISBN 82-03-26083-5

22
Haugen, Odd Einar
Grunnbok i norrønt språk (2. utg.). - Ad Notam Gyldendal, Oslo 320 1995. ISBN
82-417-0506-9

23
Haugen, Odd Einar
Plus exempla quam verba movent. Om definisjonen av det norrøne eksemplet.
Ord om ordkunst. Til Asbjørn Aarseth på 60-årsdagen. Red. Kittang, Atle;
Stegane, Idar. [Nordisk institutt], Bergen 12 1995. ISBN 82 90500 26 2

24
Heith, Anne
Dag Solstad, en postmodernistisk författare? 1995.

25
Heith, Anne
Dag Solstad: Genanse og verdighet. Horisont (Vasa, Finland). Red. Sandin,
Maria 1995. ISSN 0439-5530

26
Heith, Anne
Det handlar (inte) om fotboll. Representationen och metareflexion i
Enquists och Solstads texter om fotbolls-VM 1986. Nordica Bergensia. Red.
Haugen, Odd Einar. Nordisk institutt, Universitetet i Bergen 6: 9 1995. ISBN
82-90500-25-4 ISSN 0804-5372

27
Heith, Anne
Dispersion and Critical Practice. A Paradox of the Contemporary. 1995.

28
Heith, Anne
Død sheriff - mångfasetterad pärla. Hufvustadsbladet (Helsingfors). Red.
Korsström, Tuva 13-13 1995-03-07.

29
Heith, Anne
Etterord til. Den alvorlige leken. De norske Bokklubbene 1995.

30
Heith, Anne
Franska trosor, jaget och meningen - Fransk åpning av Vigdis Hjorth.
Horisont (Vasa, Finland). Red. Sandin, Maria 4: 1995. ISSN 0439-5530

31
Heith, Anne
Genanse og verdighet. Hufvudstadsbladet (Helsingfors). Red. Korsström, Tuva
1995-08-07.

32
Heith, Anne
Jag måste bevisa att jag tänker. Intervju med Vigdis Hjort. Horisont (Vasa,
Finland). Red. Sandin, Maria 4: 1995. ISSN 0439-5530

33
Heith, Anne
Kontinuitet och förnyelse. Hufvudstadsbladet (Helsingfors). Red. Korsström,
Tuva 1995-08-07.

34
Heith, Anne
Några reflexioner kring inköpsordningen, Medaljens forside och konstens
väsen. Ord om ordkunst. Red. Kittang, Atle; Stegane, Idar. Nordisk
institutt, Universitetet i Bergen 7 1995-10-20. ISBN 82-90500-26-2

35
Heith, Anne
The Emergence of an Aesthetic Object. Dag Solstad's "The Front Side of the
Medal". Scandinavian Documentary Fiction. Red. Rossel, Sven H.; Houe, Paul
1995.

36
Heith, Anne
The Emergence of an Aesthetic Object. Dag Solstad's "The Front Side   of
                   the Medal". 1995. Text och kontext, den nordiska
forskarkursen. Helsingør, 1106-2006.

37
Helge, Sandøy
Kokkelur. Nordvesten. Red. Farstad, Anne Lise 9: 4 1995.

38
Jørgen Magnus, Sejersted
Tradisjon og retorikk i København. Nordica Bergensia. Red. Odd Einar, Haugen.
Nordisk institutt, Universitetet i Bergen 6: 7 1995. ISBN 82-90500-25-4 ISSN
0804-5372

39
Kristoffersen, Gjert
Er morsmålsfaget et forskningsfag? Norskfaget fra førskole til forskning. Red.
Bliksrud, Liv; Ystad, Vigdis 89-95 Det norske vitenskapsakademi, Oslo
1995-05. ISBN 82-03-17715-8 Norskfaget fra førskole til forskning.

40
Kristoffersen, Gjert	
Første opponent. Intonasjon i interaksjon: sentrale spørsmål i norsk
intonologi. Doktordisputas ved Universitetet i Trondheim/AVH 22. mai 1993.
Norsk lingvistisk tidsskrift. Red. Askedal, John Ole. Novus forlag 13: 1,
15 1995. ISSN 0800-3076

41
Michelsen, Per Arne
Tenke omkring tradisjon. Nordica Bergensia. Red. Haugen, Odd Einar. Nordisk
institutt, Universitetet i Bergen 6: 18 1995. ISBN 0804-5372 ISSN
82-90500-25-4

42
Michelsen, Per Arne
Upopulært om sakprosa. Bergens Tidende. 1 1995-12-27.

43
Michelsen, Per Arne
Å avdekke historien i sin vorden. Nazismen og norsk litteratur. Red.
Birkeland, Bjarte; Kittang, Atle; Larsen, Stein Ugelvik; Longum, Leif.
Universitetsforlaget 17 1995. ISBN 82-00-22406-6

44
Michelsen, Per Arne
Å lære seg dag for dag å forstå å dø. Noen løsrevne tanker om Sigbjørn
Obstfelder og hans En Præsts Dagbog. Ord om ordkunst. Til Asbjørn Aarseth på
60-årsdagen. Red. Kittang, Atle; Stegane, Idar. Nordisk institutt,
Universitetet i Bergen. 17 1995-10-20. ISBN 82-90500-26-2

45
Mundal, Else
Den tidlige norrøne diktinga som kjelde til møtet mellom heidendom og
kristendom. Ung Teologi. Red. Grimstad, Irmelin. Tidsskrift utgitt av Det
teologiske Menighetsfakultets studenter. 28: 3/1995, 14 1995.

46
Mundal, Else
Forklaring av messa og ale tidebøner. Gjør døren høy: Kirken i Norge 1000
år. Aschehoug 8 1995. ISBN 82-03-26084-5

47
Mundal, Else
Kristusframstillinga i den tidlege norrøne diktinga. Møtet mellom hedendom
og kristendom i Norge. Red. Lidén, Hans-Emil. Universitetsforlaget 14 1995.
ISBN 82-00-22430-9

48
Mundal, Else
Legender frå Mellomalderen. Legender frå Mellomalderen. Red. Mundal, Else.
Det Norske Samlaget 200 1995. ISBN 82-521-4511-6

49
Mundal, Else
Religiøs litteratur som kjelde. Skriftlege kjelder til kunnskap om nordisk
mellomalder. Red. Rindal, Magnus. KULTs skriftserie, Noregs forskingsråd 38,
10 1995. ISBN 82-12-00563-1 ISSN 0804-3760

50
Mundal, Else
Sagarealismen. Ord om Ordkunst. Red. Kittang, Atle; Stegane, Idar.
Universitetet i Bergen 13 1995-10-20. ISBN 82-90500-26-2

51
Mundt, Marina
The Impact of Propp in Recent Studies of Icelandic Heroic Sagas. Ord om
ordkunst. Til Asbjørn Aarseth på 60-årsdagen. Red. Kittang, Atle; Stegane,
Idar. Nordisk institutt, Universitetet i Bergen. 14 1995-10-20. ISBN
82-90500-26-2

52
Myking, Johan
Mottakarproblemet i terminologisk språkplanlegging. Språknormering og
språkbrukar. Red. Omdal, Helge 81-92 Bergen 1995-09. ISBN 82-7117-301-4 ISSN
0806-5942 Språknormering i mottakarperspektiv.

53
Myking, Johan
Mottakarproblemet i terminologisk språkplanlegging. Språknormering og
språkbrukar. Red. Omdal, Helge 81-92 Bergen 1995-09. ISBN 82-7117-301-4 ISSN
0806-5942 Språknormering i mottakarperspektiv.

54
Myking, Johan
Mottakarproblemet i terminologisk språkplanlegging. Språknormering og
språkbrukar. Red. Omdal, Helge 81-92 Bergen 1995-09. ISBN 82-7117-301-4 ISSN
0806-5942 Språknormering i mottakarperspektiv.

55
Nymoen, Ingrid
Kanondanning i historisk, antropologisk lys. Nordica Bergensia. Red. Haugen,
Odd Einar. Nordisk institutt, Universitetet i Bergen 6: -, 33 1995. ISBN
82-90500-25-4 ISSN 0804-5372

56
Nymoen, Ingrid
Kanondanning i historisk, antropologisk lys. Nordica Bergensia. Red. Haugen,
Odd Einar. Nordisk institutt, Universitetet i Bergen 6: -, 33 1995. ISBN
82-90500-25-4 ISSN 0804-5372

57
Nymoen, Ingrid
Kanondanning i historisk, antropologisk lys. Nordica Bergensia. Red. Haugen,
Odd Einar. Nordisk institutt, Universitetet i Bergen 6: -, 33 1995. ISBN
82-90500-25-4 ISSN 0804-5372

58
Nymoen, Ingrid
Om kjærlighetspedagogikk og vannmetaforikk. En fagkritisk meditasjon.
Nordica Bergensia. Red. Haugen, Odd Einar. Nordisk institutt, Universitetet
i Bergen 9 ISSN 0804-5372

59
Rangnes, Odd Kjetil
Language attitudes and terminology change. Multilingualism in specialist
communication. Red. Budin, Gerhard 891-899 Wien 1995-08. ISBN 3-901010-16-5
10th European LSP symposium.

60
Rangnes, Odd Kjetil
Language attitudes and terminology change. Multilingualism in specialist
communication. Red. Budin, Gerhard 891-899 Wien 1995-08. ISBN 3-901010-16-5
10th European LSP symposium.

61
Rangnes, Odd Kjetil
Language attitudes and terminology change. Multilingualism in specialist
communication. Red. Budin, Gerhard 891-899 Wien 1995-08. ISBN 3-901010-16-5
10th European LSP symposium.

62
Rangnes, Odd Kjetil
Norske oljearbeideres holdninger til norsk oljeterminologi. Fackspråk i
olika kontexter. Forskning i Norden. Red. Laurén, Christer; Nordman,
Marianne 76-83 Vasa 1995-10. ISBN 951-683-636-4

63
Rangnes, Odd Kjetil
Norske oljearbeideres holdninger til norsk oljeterminologi. Fackspråk i
olika kontexter. Forskning i Norden. Red. Laurén, Christer; Nordman,
Marianne 76-83 Vasa 1995-10. ISBN 951-683-636-4

64
Rangnes, Odd Kjetil
Norske oljearbeideres holdninger til norsk oljeterminologi. Fackspråk i
olika kontexter. Forskning i Norden. Red. Laurén, Christer; Nordman,
Marianne 76-83 Vasa 1995-10. ISBN 951-683-636-4

65
Rangnes, Odd Kjetil
Språkholdninger og terminologiendring. Språknormering og språkbrukar. Red.
Omdal, Helge 93-99 Bergen 1995-09. ISBN 82-7117-301-4 ISSN 0806-5942
Språknormering i mottakarperspektiv.

66
Rangnes, Odd Kjetil
Språkholdninger og terminologiendring. Språknormering og språkbrukar. Red.
Omdal, Helge 93-99 Bergen 1995-09. ISBN 82-7117-301-4 ISSN 0806-5942
Språknormering i mottakarperspektiv.

67
Rangnes, Odd Kjetil
Språkholdninger og terminologiendring. Språknormering og språkbrukar. Red.
Omdal, Helge 93-99 Bergen 1995-09. ISBN 82-7117-301-4 ISSN 0806-5942
Språknormering i mottakarperspektiv.

68
Sandøy, Helge
Faget 'nordisk' både i og utafor Norden. Erfaringar frå eit
Erasmus-nettverk. Nordiskt språksamarbete inom de högre utbildingarna. Red.
Cramer, Jens. Nordmål 4 1995.

69
Sandøy, Helge
Kva er opphavet åt landsnamnet? Bergens Tidende. Bergens Tidende 1995-09-14.

70
Sandøy, Helge
Neset på Åndal? Romsdalsmuseet. Årbok 1995. Red. Sanden, Jarle.
Romsdalsmuseet 9 1995.

71
Sandøy, Helge
Norrike var namnet. Bergens Tidende. Bergens Tidende 20-20 1995-07-25.

72
Sandøy, Helge
Norsk ordforråd - ressurs eller hindring. Korleis bør nynorsken sjå ut? Red.
Fretland, Jan Olav. Noregs Mållag 4 1995.

73
Sandøy, Helge
Rettskrivingsarkitekturen. Norma i nynorsk. Debatt. Norsk språkråds
skrifter. 2. Norsk språkråd 2, 8 1995. ISBN 82-990559-3-8

74
Sandøy, Helge
Sociolinguistic patterns in Bergen. International Journal of the Sociology
of Language. Red. Fishman, Joshua A. Mouton de Gruyter 115, 15 1995. ISSN
0165-2516

75
Sandøy, Helge
Språkbrevet 1-11/1995. Språkbrevet. NRK, Oslo 44 s. 1995.

76
Sandøy, Helge
The nature of. Phonologica 1992. Red. Dressler et.al., Wolfgang U. Rosenberg
& Sellier 10 1995. ISBN 88-7011-611-5

77
Sejersted, Jørgen Magnus
Barokken og norsk kanon. Nordica Bergensia. Red. Haugen, Odd Einar. Nordisk
institutt, Universitetet i Bergen 6: 38 1995. ISBN 82-90500-25-4 ISSN
0804-5372

78
Sejersted, Jørgen Magnus
Hodet over vannet. Om å formulere seg - en diktlesning med noter. Ord om
ordkunst. Red. Kittang, Atle; Stegane, Idar. Nordisk institutt,
Universitetet i Bergen 20 1995. ISBN 82-90500-26-2

79
Stegane, Idar
Den litterære kanon og nynorsken. Nordica Bergensia. Red. Haugen, Odd Einar.
Nordisk institutt, Universitetet i Bergen 6: 14 1995. ISBN 82-90500-25-4 ISSN
0804-5372

80
Stegane, Idar
Den litterære kanon og nynorsken. Nordica Bergensia. Red. Haugen, Odd Einar.
Nordisk institutt, Universitetet i Bergen 6: 14 1995. ISBN 82-90500-25-4 ISSN
0804-5372

81
Stegane, Idar
Nordisk Råds pris og snakk om litteratur. Sosialuring. Tídingabladid
Sosialurin 62, 1995-03-29.

82
Stegane, Idar
Vesaas-dikt og bibelord. Ord om ordkunst. Til Asbjørn Aarseth på
60-årsdagen. Red. Kittang, Atle; Stegane, Idar. Nordisk institutt,
Universitetet i Brgen 8 1995-10-20. ISBN 82-90500-26-2

83
Stegane, Idar
'Villskap må ikkje tolast!' - Nazismen i diktinga til Tarjei Vesaas.
Nazismen og norsk litteratur. Red. Birkeland, Bjarte; Kittang, Atle; Larsen,
Stein Ugelvik; Longum, Leif. Universitetsforlaget 317-337 1995. ISBN
82-00-22406-6

84
Stregane, Idar
Den litterære kanon og nynorsken. Nordica Bergensia. Red. Haugen, Odd Einar.
Nordisk institutt, Universitetet i Bergen 6: 146-159 1995. ISBN
82-90500-25-4 ISSN 0804-5372

85
Sæbøe,Randi
A sociological study of variables concerning the use of language in a
multilingual context. Journal of the International Institute of Terminology
Research (IITF). IITF. 7. Red. Picht,Heribert. International Network for
Terminology (TermNet) Wien, Østerrike 1995-08-29. ISSN 1017382X The 10th
European Symposium on Language for Special Purposes.

86
Sæbøe,Randi
Norsk språk i møte med en anglo-amerikansk kultur. En sosiologisk analyse
av språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet - prosjektpresentasjon.
Fackspråk i olika kontexter. Proceedings of the University of Vasa. 13. Red.
Lauren, Christer; Nordman, Marianne 68-76 Vasa, Finland 1995-10. ISSN
9516836364 Fackspråk i olika kontexter.

87
Vinje, Eiliv
Eldrid Lunden som essayist. Store oskeflak av sol. Red. Karlsen, Ole.
Landslaget for Norskundervisning (LNU)/Cappelen Akademisk Forlag 9 1995. ISBN
82-456-0010-5

88
Vinje, Eiliv
Innføring i antikk retorikk. (Melding av Øyvind Andersen: I retorikkens
hage). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Red. Gimnes,
Steinar 95: 4, 3 1995. ISSN 0013-0818


<- forrigeinnholdneste ->