Det historisk-filosofiske fakultet

Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Aqualithic sites along the rives Nile and Atbara, Sudan. Red. Haaland, Randi;
Magid, Anwar Abdul. - Alma Mater 244 s. 1995. ISBN 82-419-0169-0

2
Barndon, Randi
Mental and material Aspects of Iron Working - A cultural comparative
perspective. Harare, Zimbabwe, 19.-23.6 1995. Congress of the Pan African
Association for Prehistory and Related Studies. 10.

3
Haaland, Randi; Maghid, Anwar Abdul
Archaeological Excavations. Aqualithic sites along the river Nile and
Atbara, Sudan. Alma Mater 9-17 1995. ISBN 82-419-01690

4
Haaland, Randi
Bone artifacts: production technique and function. Aqualithic sites along
the river Nile and Atbara, Sudan. Alma Mater 123-136 1995. ISBN 82-419-01690

5
Haaland, Randi
Cultivation and Domestication. The emergence of agriculture in central
Sudan. Harare, Zimbabwe 1995-06-18. Congress of the Pan African association
for Prehistory and Related studies.

6
Haaland, Randi
Dakawa, an early Iron Age site in the Tanzanian hinterland. Azania. British
Institute in Eastern Africa 195 XXIX, 8 s. 1995. ISSN 0067-270x

7
Haaland, Randi
Dakawa, an early Iron Age site in Tanzanian hinterland. Azania. XXIX: 8 1995.
ISSN 0067-270x

8
Haaland, Randi
Early Holocene sites and the emergence of sedentism in the Atbara region.
Proceedings of the 8th CISNS (Vol 17, No. 3). Université Charles de
Gaulle, Lille 12 s. Lille 1995. CISNS. 8.

9
Haaland, Randi
Early iron production in East Africa. Bruxelles, 21.4 1995. Université
Libre de Bruxelles.

10
Haaland, Randi
Emergence of agriculture in Central Sudan. Harare, Zimbabwe, 19.-23.6 1995.
Congress of the Pan African Association for Prehistory and Related Studies.
10.

11
Haaland, Randi
Graves and burial customs. Aqualithic sites along the river Nile and Atbara,
Sudan. Alma Mater 137-146 1995. ISBN 82-419-01690

12
Haaland, Randi
Husholdet som faktor i utviklingen av sedentisme: Mesolittiske tilpasninger
i Sudan. - Arkeologiske Skrifter, Arkeologisk inst., Univ. i Bergen. -
Arkeologisk Institutt, Bergen Museum 8, 27-43 1995.

13
Haaland, Randi; Maghid, Anwar Abdul
Introduction. Aqualithic sites along the river Nile and Atbara, Sudan. Alma
Mater 1-9 1995. ISBN 82-419-01690

14
Haaland, Randi
Pottery material, a discussion of the emergence and consequences of pottery
production. Aqualithic sites along the river Nile and Atbara, Sudan. Alma
Mater 84-122 1995. ISBN 82-419-01690

15
Haaland, Randi; Maghid, Anwar Abdul
Radiocarbon dates. Aqualithic sites along the river Nile and Atbara, Sudan.
Alma Mater 47-52 1995. ISBN 82-419-01690

16
Haaland, Randi
Sedentism, Cultivation, and Plant Domestication in the Holocene Middle Nile
Region. Journal of field archaeology. Boston University 22: 2, 17 s. 1995.
ISSN 0093-4690

17
Haaland, Randi
Transition to food production in the Nile Valley and East Africa. Bruxelles,
22.4 1995. Université Libre de Bruxelles.

18
Håland, Randi; Håland, Gunnar
Who speaks the Goddess' Language. Imagination and Method in Archeological
Research. Norwegian Archaeological Review. 2, 17 s. 1995. ISSN 0029-3652

19
Håland, Randi
Who speaks the Goddess' language - Introductory lecture. Bergen, 29.-30.3
1995. The Language of the Goddess, Seminar in honour of Marija Gimbutas,
tverrfaglig konferanse, arrangert av Arkeologisk institutt, UiB, og Bryggen
Museum, Bergen.

20
Kristoffersen, Siv
Neolithic hunting stations on the coast of Hordaland, Western Norway. Site
organization. - Arkeologiske Skrifter, Steinalderkonferansen i Bergen 1993
Red. Bergsvik, A.; Nygård, S.; Nærøy, A. J. - Arkeologisk Institutt, Bergen
Museum 8: s. 151-173 1995.

21
Kristoffersen, Siv
Transformation in Migration Period Animal Art. Norwegian archaeological
review. Red. Engelstad, E. Scandinavian University Press 28: 1, s. 1-17 1995.
ISSN 0029-3652

22
Kvam, Berit; Prescott, Christopher; Walderhaug, Eva M.
Ansikt i stein. 1995-08-15.

23
Mandt, Gro
Hvilket bilde av fortida ønsker vi å skape? Stockhholm, 15.2 1995. Kön och
kulturarv.

24
Mandt, Gro
Material Culture and Myth: Snake Symbolism in Nordic Prehistory. Bergen,
29.-30.3 1995. The Language of the Goddess, Seminar in honour of Marija
  Gimbutas, tverrfaglig konferanse, arrangert av Arkeologisk     institutt,
UiB, og Bryggen Museum, Bergen.

25
Mandt, Gro
Tilbakeblikk på ti år med K.A.N. Oslo, 11.-13.10 1995. Det norske
arkeologimøtet.

26
Myhre, Bjørn
Cultural resource management and the public. The role of the museum in its
district. Foredrag i fagkomiteen ICMAH. Stavanger, 2.-7.7 1995. Conference
of the International Council of Museum ICOM. 17.

27
Myhre, Bjørn
Et forskningsprosjekt om sentralstedet Avaldsnes på Karmøy. Karmøy kommune
Karmøy, 11.9 1995.

28
Myhre, Bjørn
Et Hafrsfjordslag omkring 500 e. Kr. Om naust og leidangsordning i
folkevandringstid. Norges Forskningsråd Stavanger, 10.-13.10 1995.
Forskningsdagene 1995 i Stavanger.

29
Myhre, Bjørn
Gårdsbosetnimg på Hå i jernalderen. Hå historielag Hå, 29.11 1995. Hå
historielag.

30
Myhre, Bjørn
Problemet vern eller utgravning. Fra haug ok heidni. 35: 4, 28-29 1995. ISSN
0015-9255

31
Myhre, Bjørn
Skipsgravene på Karmøy. Eit forskningsprosjekt på Avaldsnes. Red.
Lillehammer, Arnvid. Karmøy kommune 79-90 1995.

32
Myhre, Bjørn
The Archeology of the Early Viking Age in Norway. Dublin, 18.-21.10 1995.
[Conference of] Ireland and Scandinavia in the Viking Age.

33
Nærøy, Arne Johan
Boplassen - en kilde til kunnskap om levesett i steinaldren. Arkeo. 2, 4-9
1995. ISSN 0333-4104

34
Nærøy, Arne Johan
Early Mesolithic Site Structure in western Norway - a case study.
Universitetets Oldsaksamlings Årbok. UiO 59- 1995. ISSN 0333-130x

35
Nærøy, Arne Johan
Tidligmesolittisk lokalitets-struktur - et eksempel fra Øygarden på
ytterkysten av Vestlandet. - Arkeologiske Skrifter, Steinalderkonferansen i
Bergen 1993 Red. Bergsvik, A.; Nygård, S.; Nærøy, A. J. - Arkeologisk
Institutt, Bergen Museum, Univ. i Bergen 8: s. 81-94 1995.

36
Nærøy, Arne Johan
Use of Space on Mesolithic and Neolithic Sites in Western Norway - a Case
Study. Cambridge/Durham, 4.8.9 1995. From Jomon to Star Carr. Hunter.
Gatherers of east and west Eurasia. [Conference].

37
Peacock, Elizabeth E.
Archaeological Textiles Newsletter. Archaeological Textiles Newsletter. Red.
Peacock, Elizabeth E. VM / NTNU 1995: 20-21, 1995. ISSN 0169-7331

38
Prescott, Christopher
Aspects of Early Pastoralism in Sogn, Norway. Acta archaeologica. Red.
Randsborg, Klaus. Munksgaard 66: 26 s. 1995. ISSN 0065-101X

39
Prescott, Christopher
From Stone Age to Iron Age. A Study from Sogn, western Norway. Red. Davison,
David. - Tempus Reparatum 603: 150 s. 1995. ISBN 0-86054-780-9

40
Prescott, Christopher
På sporet av bronsealderens ritualer? Arkeo. 2, 18-22 1995. ISSN 0333-4104

41
Prescott, Christopher
Review: Gabriel Cooney and EOIN grogan: Irish prehistory. A social
perpective. Norwegian Archaeological Review. 28: 2, 1995. ISSN 0029-3652

42
Prescott, Christopher; Walderhaug, Eva M.
The Last Fronter? Processes of Indo-Europeanization in Northern Europe. The
Norwegian Case. Bryggens Museum, Bergen 1995-03-29. The Language of the
Goddess.

43
Solberg, Bergljot
Arkeologiske funn - kilder til ny kunnskap. Vern og Virke. Riksantikvaren
1994 43-46 1995. ISSN 0332-5989

44
Solberg, Bergljot
Fagområdet arkeologi. Unimus Internblad for Bergen Museum. 1, s. 6 1995.

45
Solberg, Bergljot
Gravfunn og sosial struktur i romertid og folkevandringstid i Vest-Norge.
Arkeo. 2, 23-28 1995. ISSN 0333-4104

46
Solberg, Bergljot
Review: Bradley and Mark Edmons: Interpreting the Axe Trade. Production and
Exchange in Neolithic Britain. New Studies in Archaelogy. Camebridge
University Press 1993. Norwegian Archaeological Review. 28: 2, 2 s. 1995. ISSN
0029-3652

47
Walderhaug, Eva M.
A View from Afar: A Comparativa Approach to Rock Art Interpretation. Harare,
Zimbabwe 1995-06-18. 10th Congress of the Pan African Association for
Prehistory and Related Studies.

48
Øye, Ingvild
Bryggen, Bryggen Museum og Bryggens Venner. Årbok for Bryggens Venner. 1995.

49
Øye, Ingvild
Hanseatic Revival? Brosjyretekst. - Council of Europe 1995.

50
Øye, Ingvild
Kaupangen ved Nidelva. Bokanmeldelse av Axel Christophersen og Sæbjørg W.
Nordeide: Kaupangen ved Nidelva. 1000 års historie belyst gjennom de
arkeologiske undersøkningene på Folkebibliotekstomten i Trondheim
1973-1985. Riksantikvarens skrifter nr. 7, Trondheim 1994. Collegium
Medievale. Interdisciplinary Journal of Medieval Research. 201-208 1995. ISSN
0801-9282


<- forrigeinnholdneste ->