Det historisk-filosofiske fakultet

LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Nazismen og norsk litteratur, 2. utvida utg. Red. Birkeland, Bjarte;
Kittang, Atle; Larsen, Stein Ugelvik; Longum, Leif. - Universitetsforlaget
1995.

2
Ord om ordkunst. Til Asbjørn Aarseth på 60-årsdagen. Red. Kittang, Atle;
Stegane, Idar. - Litteraturvitenskapelig institutt/Nordisk institutt 1995.

3
Aadland, Erling
Allegoriens trøst (om Boethius' Filosofiens trøst). Perifraser, til Per
Buvik på 50-årsdagen. 1995.

4
Aadland, Erling
Dikt og dialektikk, utkast til analyse av Henrik Wergelands "Paa en
Kirkegaard". - Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap, Seksjon for
allmenn litteraturvitenskap 1995.

5
Aadland, Erling
Heidegger og litteraturen. BØK. 6: 1995.

6
Aadland, Erling
Symbol og trope hos Hegel. Ord om ordkunst. Til Asbjørn Aarseth på
60-årsdagen. 1995.

7
Buvik, Per
Banalitetens verden (anmeldelse av Vigdis Hjorths roman Død sheriff,
Cappelen). Bergens Tidende. 1995-03-06.

8
Buvik, Per
Camus' oppvekst (om Albert Camus' etterlatte romanutkast: Det første
menneske, Aschehoug, 1995). Bergens Tidende. 1995-08-12.

9
Buvik, Per
De gode gamle (kronikk om kanon og klassikere i litteraturen). Dagbladet.
1995-09-03.

10
Buvik, Per
Det uleselige (om Samuel Becketts tekster Selskap og Vagt sett vagt sagt,
Bokvennen Forlag, 1995). Bergens Tidende. 1995.

11
Buvik, Per
Écriture, peinture, lecture - à propos de L'uvre d'Émile Zola. Point
de Rencontre: le Roman. Actes du Colloque international d'Oslo, 7-10
september 1994, I-II. Norsk Forskningsråd (KULTs skriftserie, nr 37) 277-287
Vitenskapsakademiet, Oslo, 7-10 september 1994 1995. Point de Rencontre: le
Roman. Colloque international.

12
Buvik, Per
En varig forbindelse: Samuel Beckett og Wilfred Bion. Tidsskrift for Norsk
Psykologforening. Red. Axelsen, Eva 1: 3-7 1995.

13
Buvik, Per
Endetid (omkring "fin de sciècle"-begrepet). Bergens Tidende. 1995-03-15.

14
Buvik, Per
Fire former for kjærlighet (om Stendhals essay Om kjærlighet, norsk overs.
ved Karin Gundersen, Gyldendal). Bergens tidende. 1995-04-05.

15
Buvik, Per
For 30 år siden. Kvart over. 2: s. 5 og s. 19 1995.

16
Buvik, Per
Havet, kjærligheten og døden (om Franz Grillparzers drama Havets og
kjærlighetens bølger, gjendiktet av Albert Lange Fliflet, Aschehoug, 1994).
Bergens Tidende. 1995-06-07.

17
Buvik, Per
L'amour et le manger. Huysmans entre grâce et péché. Coll."Cultures et
Christianisme", Beauchesne édite. Red. Vircondelet, Alain. Faculté des
Lettres, Université catholique de Paris 33-49 1995. ISBN 2-7010-1329-1

18
Buvik, Per
Oktober 25 år (anmeldelse av Forlaget Oktobers jubileumsantologi Skrift,
1995). Bergens Tidende. 1995.

19
Buvik, Per
Om modernismens dobbelthet - med en avsluttende merknad om
litteraturhistorieskriving. Ord om ordkunst. Til Asbjørn Aarseth på
60-årsdagen. Red. Kittang, Atle; Stegane, Idar. Litteraturvitenskapelig
institutt/Nordisk institutt 7-27 1995. ISBN 82-90500-26-2

20
Buvik, Per
Oversettelse av Villiers de l'Isle-Adams novelle "Kjærligheten til det
naturlige" (1888), med forklarende noter. BØK. Tidsskrift for litteratur og
teori. 6: 97-105 1995. ISBN 82-03-17598-8

21
Buvik, Per
Tankevekkende om Peer Gynt (om Hans Aaraas' essay Peer Gynt. En drøm om en
drømmer og hans drøm, Gyldendal). Bergens Tidende. 1995-04-04.

22
Buvik, Per
"Villiers de l'Isle-Adam". BØK. Tidsskrift for litteratur og teori. 6: 96
1995. ISBN 82-03-17598-8

23
Byrkjeland, Gro; Haaland, Heidi; Jegerstedt, Kari; Kittang, Atle; Larsen,
Janike Kampevold; Linneberg, Arild; Lothe, Jakob; Moi, Toril; Mortensen,
Ellen; Røskeland, Marianne; Selnes, Gisle; Sætre, Lars
Perifraser. Til Per Buvik på 50-årsdagen fra venner og kolleger ved
Litteraturvitenskapelig institutt, Universitetet i Bergen. Red.
Litteraturvitenskapelig inst., Universitetet i Bergen. -
Litteraturvitenskapelig institutt, Universitetet i Bergen 342 1995. ISBN
82-91553-00-9

24
Hagen, Erik Bjerck
Lord Jim and the Perils of Interpretation. Conrad in Scandinavia. Red.
Lothe,  Jakob. Wieslaw Krajka 195 - 210 New York 1995.

25
Kittang, Atle
Blomen som er borte frå alle bukettar. Ein Mallarmé-kommentar. Ord om
ordkunst. Til Asbjørn Aarseth på 60-årsdagen. Red. Kittang, Atle; Stegane,
Idar. Litteraturvitenskapelig institutt/Nordisk institutt 59-68 1995.

26
Kittang, Atle
Fenomenologi og poesi hos Gaston Bachelard. Perifraser. Til Per Buvik på
50-årsdagen. Litteraturvitenskapelig institutt 71-92 1995.

27
Kittang, Atle
Hamsun, Pan og Paris. Hamsun i Paris. 8 foredrag fra Hamsun-dagene i Paris
1994. Red. Boyer, Régis; Knutsen, Nils M. Hamarøy: Hamsun-Selskapet 11-25
1995.

28
Kittang, Atle
Rolf Gaasland: Stoppesteder. En undersøkelse av komposisjonsprinsipper og
lukningsmekanismer i fortellende tekster. Dr.art.-disputas ved
Universitetet i Tromsø 22. oktober 1994. 2. opponent professor Atle Kittang.
Edda. 3: 207-214 1995.

29
Moi, Toril
Livet uten verket. Kronikk om J. Øverland, Cora Sandel. Bergens Tidende.
1995-12-16.

30
Moi, Toril
Review of Lynne Huffer, Another Colette. French forum. 20: s. 250-252
1995-05. ISSN 0098-9355

31
Moi, Toril
Simone de Beauvoir. Oxford companion to Woman's Writing in The United States.
Red. Ammons, E. Oxford University Press, New York 1 s. 1995. ISBN
0-19-506608-1

32
Moi, Toril
Simone de Beauvoir: conflits d'une intellectuelle (Fransk utgave av den
norske boken: Simone de Beauvoir: en intellektuell kvinne blir til). -
Diderot Arts & Sciences, Paris XIX - 469 s. 1995-10. ISBN 2-84134-04202

33
Moi, Toril
Simone de Beauvoir: en intellektuell kvinne blir til. - Gyldendal, Oslo 302
s. 1995. ISBN 82-05-22604-0

34
Moi, Toril
Simones sanna systrar. Expressen. Stockholm s. 4 1995-04-04.

35
Moi, Toril
Taking Simone seriously: A conversation with Toril Moi. Interview     with
Wayne Pond. Ideas from the National Humanities Center. 3: 2, 1995.

36
Moi, Toril
"What's the Difference? ". Om Stanley Cavells lesning av Paul de Man.
Perifraser. Til Per Buvik på 50-årsdagen. Fra venner og kolleger ved
Litteraturvitenskapelig institutt, Universitetet i Bergen.
Litteraturvitenskapelig institutt, UiB s. 142-176 1995. ISBN 82-91553-00-9

37
Mortensen, Ellen
Skrift og drift på vift: Karin Moes Kjønnskrift. Perifraser: Til Per Buvik
på 50-årsdagen. Litteraturvitenskapelig institutt 177-195 1995.

38
Sætre, Lars
Hermann August Korff og romantikken. Ord om ordkunst. Til Asbjørn Aarseth på
60-årsdagen. Red. Kittang, Atle; Stegane, Idar 184-208 1995.

39
Sætre, Lars
Meiningsfylde og substitusjon i Jan van Huysums Blomsterstykke av Henrik
Wergeland. Perifraser. Til Per Buvik på 50-årsdagen fra venner og kolleger
ved Litteraturvitenskapelig institutt. Red. Litteraturvit. inst.,
Universitetet i Bergen. Litteraturvitenskapelig institutt 241-276 1995.

40
Sætre, Lars
Om det estetisk moderne og postmoderne. Studvest. 13, 4-4 1995-04-26.

41
Tveito, Finn
ABC i Poststrukturalisme. Samtiden. Red. Eriksen, Thomas Hylland. Aschehoug
4, s. 73-83 1995. ISBN 82-03282-95-4

42
Tveito, Finn
Cioran - klårsynt skeptikar. Bergens Tidende. s. 34 1995-07-15.

43
Tveito, Finn
Samuel Beckett og det grusomme. Perifraser. Til Per Buvik på 50-årsdagen.
Fra venner og kolleger ved Litteraturvitenskapelig institutt, Universitetet
i Bergen. Litteraturvitenskapelig institutt, UiB 18 s. 1995. ISBN
82-91553-00-9


<- forrigeinnholdneste ->