Det historisk-filosofiske fakultet

IKRR, Seksjon for religionsvitenskap

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Finnestad, Ragnhild Bjerre
"Bilder som kildemateriale for religionshistorikeren: en faglig utfordring".
Institutt for religionshistorie, Københavns Universitet 1995.

2
Finnestad, Ragnhild Bjerre
"Om å se og å skue. Et studium av koptiske ikonerfaringer". Bergen
1995-04-29. Norsk religionshistorisk forening.

3
Hopland, Karstein
FASTE, KROPP OG RASJONALITET. Om askese i kristendommen og det moderne som
subjektivitet. Chaos: Mat og Drikke i Myte og Kultur. Dansk-norsk Tidsskrift
for religionshistoriske studier 23: 86-101 1995. ISBN 87-7289-250-1 ISSN
0108-4453

4
Hopland, Karstein
Introduksjon til gnosisbegrepet hos Hans Jonas med oversettelse av "Der
Begriff der Gnosis". 1928. 1995.

5
Jacobsen, Knut A.
Ikke-beskadigelse (Ahims) og offer-ideologi i Bhagavadgt. Chaos.
Københavns Universitet 24: 59-71 1995. ISBN 87-7289-250-1 ISSN 0108-4453

6
Jacobsen, Knut A.
"The Anthropocentric Bias in Eliade's Interpretation of the Smkhya and
Smkhya Yoga Systems of Religious Thought.". Religion. 25: ss.213-225 1995.

7
Landøy, Ane
Modenisering i namnebruk. Namn og nemne. 12: 1-69 1995.

8
Mikaelsson, Lisbeth
Exploring Contemporary Religion: Aims and Methods. Studying New Religions.
Red. Warburg, Margit. University of Copenhagen, Institute of History of
Religions 23-29 University of Copenhagen 1995. ISBN 87-87592-03-7

9
Natvig, Richard
Fra Profeten til berusede prester: Om egyptiske zar-sanger. Bergen
1995-04-30. Norsk Religionshistorisk forening.

10
Natvig, Richard
Nytt fra Danmark (anmeldelse av 3 bøker om nye religiøse bevegelser).
Religion og Livssyn. Tidsskrift for Religionslærerforeningen i Norge. 7 2,
48-51 1995. ISSN 0802-8214

11
Natvig, Richard
Åndebesettelse i Egypt. Bergen 1995-05-03. Bergen Parapsykologiske Forening.

12
Rydving, Håkan
De samiska språken. Institutionen för nordiska språk, Uppsala univ.UIB
Nordisk inst. 1995-03-29.

13
Rydving, Håkan
En eller många? Samiska ortografier från Nicolaus Andreae till Pekka
Sammallahti. Seminarieforedrag ved Finsk-ugriska institutionen. Uppsala
universitet 1995-03-14.

14
Rydving, Håkan
En inverterad religionsfenomenologi ? Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for
religionshistoriske studier. København 22: 112-116 1995. ISSN 0108-4453

15
Rydving, Håkan
Gyldendals religionshistorie. Ritualer, mytologi, ikonografi. Chaos.
Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske studier 23: 118-120 1995. ISSN
0108-4453

16
Rydving, Håkan
Myter och mytteorier: några religionshistoriska perspektiv. Uppsala
universitet 1995-05-10. Avd for religionshistoria.

17
Rydving, Håkan
Namnbyten i samisk tradition. Studia Anthroponymica Scandinavica. Tidsskrift
för nordisk personnamnsforskning. 13: 89-99 1995. ISSN 0280-8633

18
Rydving, Håkan
När trummorna tystades: religionsskiftet bland sydsamerna. Sundsvall
1995-04-25. Sundsvalls museum.

19
Rydving, Håkan
Samene som mytologiske skikkelser: et tema i europeisk idétradisjon.
Solstrand Fjordhotell 1995-09-28.

20
Rydving, Håkan
Samer (förkristen religion), Slaver (förkristen religion).
Nationalencyklopedin bd. 16. Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs 1995.

21
Rydving, Håkan
Samisk kyrkohistoria som forskningsfält: en probleminventering. Lunds
universitet 1995-11-13. Gjesteforelesning ved Teologiska institutionen.

22
Rydving, Håkan
Samisk religion/Samij religijåvnnå. Jokkmokk 1995-06-02. Lulesamisk
språkfestival.

23
Rydving, Håkan
Samisk religionshistoria: några källkritiska problem. - Religionshistoriska
forskningsrapporter från Uppsala. - Religionshistoriska avdelningen, Uppsala
universitet 4: 217 1995. ISBN 91-972136-2-4

24
Rydving, Håkan
Samisk religiösitet och nyreligiösitet. Alta 1995-02-22. Nord-Hålogaland
bispedømmes stiftsmøte.

25
Rydving, Håkan
Samiska ortnamn: en litteraturöversikt och bibliografi.
Ortnamnssällskapets i Uppsala Årskiftet 1995. 36-62 1995.

26
Rydving, Håkan
Studiet av religions- och kulturmöten som religionsvetenskapligt problem.
Universitetet i Göteborg 1995-10-11. Gjesteforelesning ved Institutionen
för religionsvetenskap.

27
Rydving, Håkan
The End of Drum-Time: Religious Change among the Lule Saami, 1670s-1740s. -
Acta Universitatis Upsaliensis. Historia Religionum 12. 15+213 s. 1995. ISBN
91-554-3580-7

28
Rydving, Håkan
The Saami literary languages: problems of unification. I: Zur Frage der
uralischen Schriftsprachen /Voprosy ural'skih literaturnyh jazykov.
(Lingustica.Series A. Studia et dissertationes 17). Red. Zaicz, Gábor.
Institutum Linguisticum Academiae Scientiarum Hungaricae 25-30 Budapest 1995.
ISBN 963-8461-86-1

29
Rydving, Håkan
Trolldomsexperter, djävulsdyrkare och schamaner: om samer i
europeisk idétradition. Göteborgs universitet, Institutionen för
religionsvitenskap 1995-10-11.

30
Thomassen, Einar
L´historie du valentinisme et le Traité tripartite. Annuaire de lÉcole
Pratique des Hautes Études. 103: 301-303 1995.

31
Thomassen, Einar
Logos apo siges proelthon (Ignatius, Mag. 8:2). Texts and Contexts: Biblical
Texts in their Textual and Situational Contexts. Essays in Honor of Lars
Hartman. Red. Fornberg, Tord; Hellholm, David. Scandinavian University Press
847-867 1995. ISBN 82-00-22446-5

32
Thomassen, Einar
Notes pour la délimitation d'un corpus valentinien à Nag Hammadi. LES
TEXTES DE NAG HAMMADI ET LE PROBLÈME DE LEUR CLASSIFICATION ACTES DU
COLLOQUE TENU A QUÉBEC DU 15 AU 19 SEPTEMBRE 1993 Serie: Bibliotheque
copte de Nag Hammadi, Section "Études". Red. Painchaud, Louis; Pasquier,
Anne 1995 3: 243-263 1995. ISBN 2-7637-7435-0

33
Thomassen, Einar
Ortodoksi og heterodoksi i det andre århundrets Roma. Patristica Nordica 4.
Serie: Religio. Red. Rubenson, Samuel. Teologiska Institutionen i Lund 44:
39-57 1995. ISSN 0280-5723

34
Thomassen, Einar
Spiseritualer blant de første kristne. CHAOS. Dansk-norsk Tidsskrift for
religionshistoriske studier 23: 65-74 1995. ISBN 87-7289-250-1 ISSN
0108-4453


<- forrigeinnholdneste ->