Det historisk-filosofiske fakultet

IKK, Seksjon for kunsthistorie

Produksjonsdato : 2001-01-31
Katalogtype: Kortformat.

1
Aschehougs Kunsthistorie 1-2. Red. Piper, David; Danbolt, Gunnar. Aschehoug
1995.

2
Aachen, Henrik von
Den tidlige middelalderens krusifikser i Skandinavia. Hvitekrist som en ny
og større Odin. Møtet mellom hedendom og kristendom i Norge. Red. Lidén,
H-E. 269-300 1995.

3
Danbolt, Gunnar
Barokkorgelet i Nidarosdomen som kunstverk. (En historisk perspektivering av
orgelfasaden.). Ringve Museums skrifter - Barokkorgelet i Nidarosdomen. VI:
60-79 1995.

4
Danbolt, Gunnar
Bilde og kunst. 1995-12.

5
Danbolt, Gunnar
Bilde og musikk. Musikken. 12, 3-5 1995.

6
Danbolt, Gunnar
Broen mot fremtiden. Utstillingskatalog utstillingen Kiel-Bergen. Hordaland
Kunstnersenrum 1-3 1995.

7
Danbolt, Gunnar
Credo som modernistisk dikt. Ung Teologi. 1, 1995.

8
Danbolt, Gunnar
Egy Poszt-Modernista uj-modernista. Mengyan Andras. 9-19 1995.

9
Danbolt, Gunnar
Engler i kunsten. Vi ser på kunst. 4, 4-8 1995.

10
Danbolt, Gunnar
Farmasi og kunst. Extractum. 400 år med apotek. 74-83 1995.

11
Danbolt, Gunnar
"Gamlehaugen, Bergen", Kongens Hus. Alle kongefamiliens boliger. 130-141
1995.

12
Danbolt, Gunnar
Håpet i kunsten. Omsorg. Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin. 12, 28-35
1995.

13
Danbolt, Gunnar
Kunst som dialog. Vi ser på kunst. 3, 4-7 1995.

14
Danbolt, Gunnar; Enerstvedt, Åse
Når barns kultur møter voksenkulturen. Norsk Kulturråds rapportserie nr. 2. -
Norsk Kulturråd 150 1995.

15
Evjenth, Sylvi Cook
Bilder i bergenske hjem 1695-1795. En undersøkelse av periodens
skiftedokumenter til belysning av bergensernes billedbruk, sammenlignet med
forholdene i andre norske byer og steder. 370 1995. ISBN 82-993595-0-3

16
Evjenth, Sylvi Cook
Intervju om forskjellige funn 1600- og 1700 tallets skrifter, dvs.
forekomst av ulike husgeråd, sosiale ulikheter, ulike typer bilder etc.
1995-10-05.

17
Evjenth, Sylvi Cook
Populærvienskapelig lysbildeforedrag om fremveksten av kunstinstitusjonene
i Norge. 1995-08-23.

18
Evjenth, Sylvi Cook
Radioprogram om Ambrosia Tønnesen, Norges første kvinnelige billedhugger.
1995-05-20.

19
Figenbaum, Peder
Fortiden er et fremmed land 2 - Nybyggerland i Nord-Norge. Historie. 2, 1995.

20
Figenbaum, Peder
Fortiden er et fremmed land 3 - Døde hjem. Historie. 3, 1995.

21
Figenbaum, Peder
Fortiden er et fremmed land 4 - Den gale entusiastens triumf. Historie. 4,
1995.

22
Figenbaum, Peder
Fortiden er et fremmed land I - Nylonsokker på Historisk Museum. Historie.
1, 1995.

23
Figenbaum, Peder
STOCKHOLMSUSTÄLLNINGEN 1930 - da Sverige ble moderne. ARR - Idehistorisk
tidsskrift. Red. Brenna, Brita. ARR 7: 3/4, 56-69 1995. ISSN 0802-7005

24
Kiilerich, Bente
Græsk skulptur - fra dædalisk til hellenistisk. - Gyldendal, København 368
1995. ISBN 87-00-47774-5

25
Kiilerich, Bente; Torp, Hjalmar
Mythological Sculpture in the Fourth Century A.D.: the Esquiline      Group
and the Silahtaraga Statues. Istanbuler Mitteilungen. Wasmuth, Tübingen 44:
26

27
Kroepelien, Britt
Fra stil til algoritmer. En avhandling om datateknologiens muligheter på
stilforskningens område. 337 1995.

28
Lexau, Siri Skjold
Må Bystasjonen lide en visuell kvelningsdød? Bergens Tidende. Red. Matre,
Hans Erik 1 1995-03-25.

29
Lexau, Siri Skjold
Norske smykker. Kunsthåndverk. Red. Lerberg, Ellen; Bronger, Sigurd;
Hochlin, Elsie-Ann; Stang, Kaare. Norske kunsthåndverkere 58: 3, 1 1995. ISSN
0333-1059

30
Lexau, Siri Skjold
Om retten til sigøynerdamen. Bergens Tidende. Red. Matre, Hans Erik 1
1995-12-21.

31
Lexau, Siri Skjold
Om retten til sigøynerdamen. Bergens Tidende. Red. Matre, Hans Erik 1
1995-12-21.

32
Nordhagen, Per Jonas
Frederik Münter (1761-1830) and Early Christian Iconography. Icon to
Cartoon. A Tribute to Sixten Ringbom. Konsthistoriska studier. 16: 237-246
1995.

33
Nordhagen, Per Jonas
From national icons to tourist photography. Grand themes in the depiction
of Norwegian scenery. "Darkness and light." The Proceedings of the European
Society of the History of Photography, Oslo 1994. 37-46 1995.

34
Nordhagen, Per Jonas
Rekviem for en rikmannsvilla (Forskjønnelsen nr. 9). Husbukken. Bergen og
Hordaland avdeling av Fortidsminnesmerkeforeningen 1, 25-26 1995.

35
Nordhagen, Per Jonas
Rolf Nordhagen i familiært perspektiv. Blyttia. 53: 118-119 1995. ISSN
0006-5269

36
Nordhagen, Per Jonas
Smalgangen nr 1 og den bergenske steinhustradisjonen. Gamle Bergen: Årbok.
Gamle Bergens Museum 72-77 1995. ISSN 0431-0047

37
Nordhagen, Per Jonas
Smalgangen nr.1 og den bergenske steinhustradisjonen. Gamle Bergens Årbok.
72-77 1995.

38
Nordhagen, Per Jonas
Smalgangen nr.1 og den bergenske steinhustradisjonen. Gamle Bergens Årbok.
72-77 1995.

39
Nordhagen, Per Jonas
Var Svaneapotekets første bygning ved Strandgaten et murhus? På sporet av
en tapt arkitekturtradisjon. Extractum. 400 år med apotek. 36-43 1995.

40
Sveen, Dag
Kunstforståelse og kunstinstitusjon - ethistorisk perspektiv. Om kunst,
kunstinstitusjon og kunstforståelse. Red. Sveen, Dag. Pax forlag 9-115 1995.
ISBN 82-530-1731-6

41
Sveen, Dag
Naturen som kunstner / Nature as artist. Tekst til Oddvar I. N. Darens
festspillutstilling i Harstad 1995. 1995.


<- forrigeinnholdneste ->